Bifrost 2021-01

online.magazines

Bifrost

Tema: Vanadis

Familjen Wallén

Jubileum genom tiderna

Norinderstiftelsen

BDRs bildande och historia

Mästareutbildning

Nya Mästare


OSM:

Ordens Styrande Mästare

Patrick G Lundeberg

Oxbrovägen 21

124 33 Bandhagen

Mobil: 070-264 43 37

osm@bifrostorden.se

OSSM:

Ordens Ställföreträdande

Styrande Mästare

Thommy Brännström

Limhamnsvägen 18 A

217 59 Malmö

Mobil: 070-544 72 52

ossm@bifrostorden.se

OL:

Ordens Lagman

Bo Löfgren

Trädgårdsgatan 10

572 30 Oskarshamn

Tel: 0491-185 84

Mobil: 070-377 72 77

ol@bifrostorden.se

#Ordens Styrande Mästare

OI:

Ordens Intendent

Allan Jensen

Nämndemansvägen 15

178 37 Ekerö

Tel: 08-560 369 69

Mobil: 070-571 10 10

oi@bifrostorden.se

OM:

Ordens Marskalk

Hans Wallberg

Önneredsvägen 34 B

426 56 Västra Frölunda

Tel: 031-47 15 00

Mobil: 070-647 15 85

om@bifrostorden.se

OK:

Ordens Kansler

Olavi Ollikainen

Tranebergs strand 19

167 40 Bromma

Tel: 08-31 71 05

Mobil: 070-936 80 65

ok@bifrostorden.se

OR:

Ordens Räntmästare

Fredric Björk

Götagatan 20

504 30 Borås

Mobil: 070-999 95 51

or@bifrostorden.se2

OC:

Ordens Curator

Anders Randelius

Nygatan 5

734 30 Hallstahammar

Tel: 0220-159 95

Mobil: 070-683 98 82

oc@bifrostorden.se

OH:

Ordens Härold

Tomas Östman

Bergsgatan 1B

593 31 Västervik

Mobil: 070-090 36 35

oh@bifrostorden.se

Bifrost

Tidskrift för Bifrostorden

ANSVARIG UTGIVARE

Bifrostorden, Sverige

Patrick G Lundeberg

Upplaga: 3.000 ex

Utkommer med 4 nummer/år

STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN

Gotlandsgatan 44

116 65 Stockholm

Tel: 08-640 21 23

Bankgiro: 625-0419

E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se

2

BIFROSTS REDAKTION

E-post: redaktionen@bifrostorden.se

REDAKTÖR

Mats Hyltén

S:t Johannesgatan 5 B

211 46 Malmö

Mobil: 070-931 53 14

E-post: mats.hylten@gmail.com

BIFROSTORDENS ARKIV

Anders Lord, Ordens arkivarie

E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROSTORDENSKANSLI

Gotlandsgatan 44

116 65 Stockholm

Tel: 08-640 21 23

Öppet: Måndagar 9.00-13.00

E-post: kansliet@bifrostorden.se

www.bifrostorden.se

Bankgiro: 625-0419

PRODUKTION

Grafiskt Tryck AB

E-post: info@grafiskttryck.se


Ordens Styrande Mästare

VI TAR ANSVAR FÖR ALLA BRÖDER

OCH SYSTRAR I BIFROSTORDEN

Patrick G Lundeberg

INLEDNINGSVIS önskar jag er alla en god

fortsättning på det nya året 2021! Precis

som under stora delar av 2020 har det här

året börjat i skuggan av Coronaviruset och

hanteringen av dess följdverkningar.

Genom nyhetsrapporteringen följer vi

utvecklingen och försöker skapa oss en

uppfattning om hur smittspridningen och

planeringen av vaccinationerna påverkar

oss i Orden och vårt arbete med att kunna

bedriva verksamhet. Vi kunde se i slutet på

förra året hur läget med Coronaviruset förvärrades

ytterligare. Sveriges regering har

vid några olika tillfällen gått ut med skärpta

restriktioner och Folkhälsomyndigheten

har också i sina föreskrifter beskrivit hur

vi som organisationer och medborgare ska

bete oss för att undvika smittspridning. På

Folkhälsomyndighetens hemsida kan man

läsa föreskriften ”Nationella allmänna råd och

rekommendationer för att minska spridningen

av covid-19” med giltighetstid från den

14 december 2020 till den 30 juni 2021.

OD har, efter att ha tagit del av ovanstående

och mot bakgrund av de risker som

föreligger, beslutat att inte genomföra några

logebesök eller andra fysiska möten under

februari och mars. Detta innebär också att

det planerade Mästaremötet i Nyköping

12 – 14 mars inte kommer att bli av.

Vidare så har vi i OD också på vårt möte den

24 januari beslutat att även årets Riksting i

Kalmar 7–9 maj måste ställas in. Det är med

tungt hjärta vi gör det, men som prognoserna

ser ut anser vi det vara den enda möjligheten

just nu. Vi tror inte att läget klarnar så snart,

att vi med den framförhållning vi måste ha

ska kunna genomföra ett för allas vår hälsa

säkert Riksting. Vi planerar således för att

arrangera Ordens årsmöte (Rikstinget) den

8 maj digitalt ifrån samma studio i Linköping

som vi använde förra året. Vi utreder om

konceptet även kan möjliggöra att även ej

röstberättigade Bröder av Bifrostorden kan

ta del av mötet.

Det ser inte bättre ut än att också

vårsäsongen 2021 kommer bli mycket

begränsad för vår verksamhet inom Orden.

Det ligger utom vår kontroll och vi får anpassa

oss till de premisser som gäller.

Jag hoppas att ni och alla Bröder och Systrar

håller er friska, så att vi snarast möjligt kan

återgå till att ses igen, det ser jag verkligen

fram emot!

Och fortfarande är det så att:

Allt Du gör – och allt Du inte gör -

har betydelse för Bifrostorden

Patrick G Lundeberg

Ordens Styrande Mästare

INNEHÅLL BIFROST NR. 1

OSM har ordet ................................................................ sid 3

Ordens Härold har ordet............................................... sid 4

Redaktören har ordet ................................................... sid 4

OD i korthet..................................................................... sid 5

Familjen Wallén................................................................ sid 6

Inbjudan golf..................................................................... sid 7

Referat från Grundloge................................................. sid 8

BDR rapporterar ............................................................. sid 10

Norinderstiftelsen........................................................... sid 17

Tema Vanadis................................................................... sid 19

Korsord........................................................ ..................... sid 22

BDR..................................................................................... sid 24

Ordens Jubelbröder........................................................ sid 27

Brustna länkar.................................................................. sid 28

Mästareutbilning............................................................. sid 29

Nya Mästare..................................................................... sid 30

In Memoriam.................................................................... sid 35

VÄNTA INTE TILL SISTA MANUSDAGEN MED ATT

SKICKA IN REFERAT!

• Respektera manusstoppet!

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och

stryka i insänt material.

• Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se

• Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i

mailprogrammet!

• Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan.

• Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer.

BIFROST NR 2

Manusstopp senast 16 maj 2021.

3


Ordens Härold har ordet

När Astrid Lindgren pratade med sin

väninna så började dom samtalet med

Döden, döden , döden så hade dom

pratat färdigt om den, jag gör likadant Covid

19 Covid 19, Covid 19.

Jag har nu uppburit ämbetet i 4 år och varit

en del av Ordensdirektoriet, en mycket lärorik

tid i mitt Bifrost liv.

Som Ordens Härold ingår det i mitt ansvarsområde

att tillse att Orden ritus och ritualer

efterlevs på ett så bra sett som möjligt givet

förutsättningarna i dom olika kapitelsalarna

som finns runt om i landet.

Jag kan uppleva att det skiljer sig lite hur olika

Mästare och biträdande bröder agerar när

man följer ritus i dom olika graderna det viktigaste

är ju ändå att försöker komma så nära

den ursprungliga ritualen som möjligt.

Det finns ju möjlighet för en Mästare att göra

viss förändring för att det skall bli en bra upplevelse

för våra Bröder som är närvarande på

kapitlen, är man osäker som Mästare på vad

som menas med ” viss förändring ” så hör man

av sig till mig så kan vi tillsammans gå igenom

vad som man önskar förändra.

Om det skulle vara så att man tycker sig ha

hittat förbättringar av ritus och/eller våra

ritualer så är man välkommen att höra av sig

till oss i OD och då till mig i första hand så

tittar vi på vad förslagen innebär för helheten,

märk väl att dom flesta ändringar vi gör är

på inrådan av er bröder men vi måste titta på

helheten så det går ihop över hela linjen.

Alla vi Bröder vill ju sträva efter att ge en så

bra upplevelse som möjligt när vi ger våra

gradgivningar det är då vi vill dela med oss

av detta ordenssällskap till våra presumtiva

bröder.

Jag har även hand om Ordens historia och vi

håller på med hjälp av Eyrabro-Havamal att

digitalisera och göra alla dom olika dokumenten

som finns sökbara detta är en diger

uppgift och jag vill passa på att tacka Broder

Anders Lord med medhjälpare för det jobb ni

lägger ner.

Jag vill även passa på att påminna om att ni

inte skall vänta till sista minuten med jobbet

ang vår 100 års bok.

Som jag redan skrivit så går det bra att höra

av sig till mig angående ritus våra ritualer

och om ni har något till oss vad gäller Ordens

historia mina kontaktuppgifter hittar ni på

insidan av tidningen där OD presenteras.

Tomas Östman

Ordens Härold

Redaktören har ordet

Vår tidskrift är nu på sin 95:e årgång.

Vår Orden är på sitt 96:e år.

I detta nummer presenterar sig

de åtta nya Mästarna för år 2021. En

Mästareutbildning avhandlades via en

utmärkt digital lösning lördagen den

23 januari.

Ett historiskt vingslag startar då

Bifrostordens jubileum kommer att presenteras

från och med detta nummer. Den första

blir 25-års jubileumet från 1950. I de övriga

utgåvorna av vår tidskrift kommer att handla

om 40, 50, 60 samt 75 års firanden hoppas

att ni kommer att gilla det.

Vill gärna berätta om en händelse för några

dagar sedan, då en broder som jag pratat

med många gånger, dock var det länge sedan

som senaste tillfället gavs. Ett sådant samtal

betyder för var och en så mycket, speciellt i

dessa dagar med restriktioner kring Covid-

19. När ni får möjligheten att ta det samtalet

eller ring upp själv så ger det en bra kvalitet,

och längtan till bättre dagar kan förkortas.

Ni får gärna ringa mig om ni har lust, att prata

om tidningens innehåll och allt mellan himmel

och jord. Välkomna!

Till Håkan Wallén ett stort tack för ett gott

samarbete sedan 2017 då jag blev redaktör.

Vi hittade varandra direkt och med din erfarenhet

att producera tidningen, så har jag

personligen lärt mig mycket.

Min nya kontakt när det gäller produktion

och tryck heter Göran Rönnerholm från

Oskarshamn som jag hälsar välkommen.

Avslutar för denna gång med att presentera

manusstoppen för 2021.

Nr 2: 16 maj

Nr 3: 26 september

Nr 4: 21 november

Vi ses och hörs.

Mats Hyltén

Redaktör

S:t Johannesgatan 5 B

211 46 Malmö

Mobil 070-931 53 14

redaktionen@bifrostorden.se

4


OD i korthet

Året 2021 har börjat ungefär som året

innan slutade. Dvs mycket av fokus

och kraften måste läggas på hur vi

kan hantera Coronaviruset och dess följdverkningar.

Allt handlar egentligen om och i

så fall hur vi kan planera och genomföra

logeaktiviteter under vårsäsongen.

OD har haft två möten sedan förra numret

av Bifrosttidningen. Ett dagarna före jul och

ett i slutet av januari. Båda har genomförts

digitalt över Zoom. OD har inte träffats

fysiskt sedan mitten av mars 2020, på grund

av Coronapandemin. Men vi har med hjälp av

telefon- och Zoom-möten ändå kunnat hålla

god kontakt och fatta de beslut som varit

nödvändiga, för att Ordens verksamhet ska

kunna hållas levande.

Den svenska regeringen införde i slutet av

förra året ytterligare restriktioner, som fått

inverkan på de allra flesta samhällsfunktioner.

Dessutom har det i början av året

lagstiftats om en tillfällig pandemilag som gör

det möjligt för regeringen att snabbare och

mera träffsäkert än tidigare kunna vidtaga de

åtgärder som krävs för att förhindra smittspridningen

av Covid-19. Föreningslivet,

kulturlivet, turism och restaurangnäringen är

exempel på verksamheter som blivit påtagligt

drabbade av begränsande restriktioner.

Folkhälsomyndigheten har också på sin

hemsida sina föreskrifter:

Nationella allmänna råd och rekommendationer

för att minska spridningen av

covid-19, giltiga från den 14 december

2020 till den 30 juni 2021.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns bl.a.

en text, som avser just verksamheter liknande

Bifrostordens. Den lyder:

”Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör

föreningar och andra associationsformer:

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten

och föreningsstämmor eller genomföra

dem digitalt

2. undvika andra möten eller genomföra

dem digitalt.”

Med anledning av de restriktioner och föreskrifter

som gäller och med den osäkerhet

som råder om hur utvecklingen av smittspridningen

fortskrider, har OD beslutat att

inte genomföra några logebesök eller andra

former av fysiska möten under februari

och mars. Logemästarna har redan vid ett

Zoommöte med OSM i början av december

fått information om hur OD vill att logernas

årsmöten, Mästareinstallationer samt

utdelning av utmärkelser ska gå till.

De nya Mästare som tillträder i början av

året, får en allt annat än normal start på sitt

viktiga och ansvarsfulla uppdrag. De tar över med stor ambition och vilja sett fram emot

som Mästare det datum i januari eller februari att få bjuda in hela Bifrostsverige till fest och

då den aktuella logen har sitt årsmöte. Den välordnade arrangemang. Kalmarlogerna har

högtidliga installationen då kedjan, kappan verkligen haft otur med att pandemin har

och klubban mer

Bifrostorden

formellt överlämnas till den kommit i vägen och förstört för dem. Inte

nye Mästaren, samtidigt som avgående bara ett år, utan två! När logerna i Karlskrona,

Mästaren vederbörligen avtackas, får anstå till förmån för Kalmarlogerna, förra året

tills det återigen är säkert och tillrådligt att erbjöd sig att avstå från sitt arrangemang

ha logesammankomster.

100

Den traditionella kunde vi

år!

inte ens drömma om att vi också i år

utbildningen som de nya Mästarna får, har i skulle tvingas att ställa in. Vi skulle alla under

år genomförts i ett Zoom-möte. Av de hösten uppnå flockimmunitet och allt skulle

rapporter som inkommit kan vi notera att nästan vara som vanligt igen, var budskapet.

deltagarna uppskattade formen och innehållet

i utbildningsmötet.

Men så blev det inte!

I och med att Rikstingsarrangemanget i

Precis som vid utbrottet av pandemin förra Kalmar ställs in kommer själva Rikstingsmötet

året, har vi även nu uppmaningen att när, (årsmötet) att genomföras digitalt den

var, hur och i vilken omfattning logernas 8 maj, på samma sätt som gjordes förra

verksamhet kan 2025 bedrivas smäller under pågående det! Bifrostorden året. OSM fyller kommer 100 tillsammans år med några

pandemi måste och bedömas det lokalt, ska vi där fira man bäst med en OD-ledamöter oförglömlig samt mötesordföranden och

vet vilka förutsättningar jubileumskväll som finns. på Men Stadshuset alltid en revisor i Stockholm.

att finnas på plats i en studio

med beaktande av gällande restriktioner och i Linköping, medan de röstberättigade

föreskrifter från den svenska Regeringen och Logemästarna eller dennes befullmäktigade

ersättare som vill liksom sätta ledamöterna av

Folkhälsomyndigheten. Nu söker vi 10 huvudsponsorer

sitt namn på brödrakartan Rikslogen och kan bidra deltaga till i mötet att via sin dator.

Som en konsekvens

sätta

av

guldkant

ODs beslut gällande

på vårt 100

Röstningsförfarandet

årsjubileum.

sker genom en mentometerapplikation.

I år kommer troligen också

logebesök under februari och mars, kommer

inte heller det planerade Mästaremötet i de Bröder som inte är röstberättigade att

Nyköping 12 Vårt – 14 mars exklusiva att bli av. Om sponsorpaket det kunna erbjudas innehåller: en möjlighet att från sin

ska flyttas till • en 2 senare VIP-biljetter tidpunkt under till året banketten dator kunna följa mötet, på samma sätt som

kommer OD att fatta beslut om, när vi har de andra år kan göra på ett vanligt fysiskt

• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i

bättre klarhet i hur pandemin utvecklat sig. Rikstingsmöte.

dubbelrum

• Helsida – samlingsannons med samtliga

sponsorer i varje nummer av Bifrostordens

tidning (4 nr/år) fram till år 2025

• Pluggannons för varje sponsorföretag i

minst en tidning/år fram till år 2025

• Exponering på hemsidan

Den osäkerhet som finns, såväl gällande

takten för vaccinationerna som den fortsatta

utvecklingen av smittspridningen, har också

medfört att OD redan i slutet av januari

beslutat att även årets Riksting i Kalmar den

7 – 9 maj måste ställas in. Med den framförhållning

vi måste ha för att kunna avboka

inom behörig tid, gör OD bedömningen att

tillräcklig kunskap om risker och vaccinationer

inte kan bli tillgänglig så snart som det är

nödvändigt. Det är med stor vånda OD

fattat detta drastiska beslut, men samtidigt

är det angeläget att följa de lagar,

föreskrifter och rekommendationer som

myndigheterna utfärdar. Omtanken om alla

deltagare, såväl värdar som besökande, gör

ordens intendent.

att det inte heller går att ta några risker.

Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig

och oberäknelig. För Logen 28 Gondler och

Damlogen Ganndul är det självfallet ytterligt

tråkigt att de nu, för andra året i följd, får

sitt Rikstingsevenemang inställt. Dom hade

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

Om och i så fall när och hur en Riksloge, en

Högtidsloge och en Ordensbankett ska kunna

arrangeras senare i år, är i skrivande stund

oklart. Om alla eller någon av dessa aktiviteter

kan bli aktuella under året kommer OD att

återkomma med besked om.

Nästa OD-möte kommer att äga rum digitalt

den 13 mars via Zoom. Vid detta möte kommer

också alla Logemästare att inbjudas, för

att under en del av mötet få möjlighet att ta

upp frågor av allmänt intresse, som är

lämpliga att dryfta i den typen av forum.

Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid

tecknande under 2019. Samtliga intäkter

går oavkortat till vårt jubileum.

För mer information kontakta kansliet eller

Förhoppningen är att vi i varje fall inför

hösten ska kunna vara igång i full omfattning.

Längtan efter att få träffa Bröderna runt om

i landet är stor! Låt oss hoppas att det snart

ska vara möjligt igen!

5


FAMILJEN WALLÉN HAR PRODUCERAT

TIDSSKRIFTEN BIFROST I 35 ÅR

Ett ordensliv parallellt med ett arbetsliv

med Bifrost-tidningen

Då jag nu drar mig tillbaka till ett

stillsammare pensionärs-och därmed förhoppningsvis

flitigare Ordensliv har jag blivit

ombedd att förmedla min personliga historia

kring vår viktiga tidskrift Bifrost-tidningen.

Efter värnplikten 1973 började jag arbeta

hos min far, Nils Wallén, i dennes tryckeri,

Teta-Tryck AB. Jag fick uppleva hela den

enorma utvecklingen i den grafiska branschen.

Från att trycksaker sattes med blytyper och

klichéer till dagens digitala teknik.

Jag har i mina hittillsvarande 37 år i Orden

och 25 år med Bifrost-tidningen arbetat med

redaktörerna Sture Olsson, Nisse Wallén,

C-G Alexandersson, Jan Svensson och den

senaste, som i mitt fall blev den siste,

skåningen och MFF-supporten Mats Hyltén.

Från 1985 redigerades, trycktes och distribuerades

Bifrost-tidningen av Teta-Tryck

AB i Tranås. År 1998 övertogs produktionen

av Tranås Tryck & Meda AB, som jag själv

startade tillsammans med två kollegor. Där

producerades tidskriften fram till årsskiftet

2020–21. Det blev totalt 22 år med 88

nummer. 2021 övergick produktionen till

Grafiskt Tryck i Oskarshamn.

Bland bröder, bortgångna och nu levande,

som bidragit till att vår tidning idag är vad den

är finns Sture Brehmer, Valhall, Lars Axehill,

Löfstad, Nisse Sindmark, Eyrabro-Havamal,

K-G Roth, S:t Örjan, Göran Kimell, Valhall,

Lasse Pettersson, Midgård, Astor Baldesten,

Runheim, N-G Johnsson, Vanadis och

inte minst C-G Alexandersson, Carolus. Den

sistnämnde är absolut min främste mentor i

sammanhanget.

Tillsammans med OM Hans Wallberg,

Vesthav, har produktionen av inbjudningen till

Rikstinget, alltid bilaga i nr 1, förflutit smidigt

under alla år. Ordensdirektoriet har hela tiden

varit ett tryggt stöd och bollplank, alltid

smidiga och snabba beslut!

Jag har säkert glömt många i denna uppräkning,

men ingen ska eller får känna sig

förbisedd!

Bifrost-tidningen är, tillsammans med våra

sociala medier, den främsta plattformen

för att informera om vår Orden och tror på

en ljus framtid för tidningen. Men det är ni

Referenter som formar tidningens innehåll. Ni

är oerhört viktiga!

Håll ut – Håll avstånd - Sprita på och var rädda

om Er, så ses vi snart när allt ljusnar!

//Håkan Wallén, 11 Löfstad.

Mer om vår tidnings historia finns att läsa i

Bifrost-tidningen nr 3 2017

Bifrostorden riktar ett stort TACK till familjen Wallén i Tranås för 35 års produktion av vår tidning ett

sannerligen långvarigt och mycket uppskattat arbete som utförts. Samtidigt önskar vi Håkan Wallén

ett angenämt pensionärs- och Ordensliv.

Patrick G Lundeberg / OSM

6


INBJUDAN TILL

BIFROSTMÄSTERSKAPET I GOLF 2021

LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI

Logen 10 Withala och Damlogen Prisman Vetlanda

Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf

Lördagen den 28 augusti 2021

Tävlingsbestämmelser

Tävlingen är öppen för Systrar och Bröder inom Bifrost och BDR, samt presumtiva

Bröder och Systrar (presumtiva deltar inte i tävlan om vandringspriser).

Tävlingen genomförs i enlighet med Svenska Golfförbundet samt Vetlanda golfklubbs

lokala regler aktuell speldag.

Spelformen är slaggolf med Hcp, tee 56/47.

Tre klasser: Herr, Dam och Bästa Loge (de tre bästa nettoresultaten bildar Logeresultat).

Sidotävlingar: Längsta drive Herr/Dam hål 9, samt gemensam närmast håltävling på hål 8.

Första start på Vetlanda Golfklubb kl 10.00. Lottade starttider samt regler meddelas senare.

Anmälan

Senast den 15 augusti 2021 i medlemsportalen. Ange Golf-ID.

Har du ej tillgång till medlemsportalen kan du skicka ett mail till lasse.furuskog@hotmail.com.

Ange namn, golf-ID, mailadress och Loge.

Anmälan anses fullständig först efter att avgiften på 600 kronor är erlagd.

Swish 123 275 3275 eller bankgiro 5132-5918 (ange Golf och namn som meddelande)

I golfpaketet ingår: Frukost, greenfee, banguide, service vid hål 9 samt lunch efter ronden.

Prisutdelning

Prisutdelning och middag sker i 10 Withalas logelokal, Hargen i Vetlanda.

Vi öppnar kl 17.30 för mingel och samvaro med öppen bar. Kamratmåltid serveras kl 19.00.

Prisutdelningen från ett gediget prisbord sker direkt efter maten. Närvaro är en förutsättning

för att få pris. Gäller ej vinnare av vandringspriser.

Betalning för kvällen sker med Swish eller kontant vid ankomsten. Priset för maten är 200:-

Vi rekommenderar följande boenden:

Östanå Camping, där det också finns ett antal enklare stugor (granne med golfbanan) 0383-171 77

KvarnDammens Bed&Breakfast 0383-199 21

Vetlanda stadshotell 0383-120 90

Centralhotellet Vetlanda 0383-100 07

7


15 Norheim Västervik

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad

Datum: Fredagen 23 oktober 2020

Antal besökande inkl. recipiender: 30

Recipiender: Ulf Göthberg, Mattias Thurgren

Gäster: Fredrik Karlsson 17 Grimner

Det var en efterlängtad kväll i Västervik, vi skulle ha gradgivning igen

och två bröder upptogs i Kunskapens grad. Lättnaderna i Covid restriktionerna

medgav att vi kunde genomföra en gradgivning med max

50 bröder närvarande, det kom dock endast 30 men det är förståeligt

att bröderna är försiktiga i dessa tider. Tanken var från början att detta

var en gradgivning där ersättarna skulle tjänstgöra så att ordinarie

bröder kunde sitta vid sidan och se graden, men det blev tyvärr inte så

pga rådande omständigheter. M Kenneth Drott genomförde graden

enligt ritus med vissa Covid säkrade justeringar, och det gick riktigt

bra.

Därefter vidtog brödramåltiden nere i festlokalen som vår Mu Anders

Svensson ordnat enligt konstens alla regler. Dagen dukning var också

Covid säkrad så det såg nästan ut som att vi inte tycker om att umgås

med tanke på den glesa dukningen. Det serverades förrätt på tomat

och fisk som varmrätt. Talen avklarades enligt gällande ritus och så höll

Br Ulf Göthberg recipiendernas tal. Talet tänker jag inte ens försöka

återge, men jag kan säga att det var ett tal med tvister och vändningar

som lockade fram både skratt och applåder.

Kvällen avslutades som vanligt med lotteri till kaffet med glada rop och

applåder varefter vinnarna fick sina priser.

Fr. v Fadder Roger Oskarsson, rec Ulf Göthberg, M Kenneth Drott,

rec Mattias Thurgren, Fadder Fredrik Karlsson.

Referent: Peter Jonsson. Foto: Anders Söderström.

LOGEN 10 WITHALA VETLANDA

I VÄNTAN PÅ BÄTTRE TIDER

DÅLIGT VÄDER??? Nej, i Vetlanda tycker vi

att alla väder är bra att promenera i. Den här

dagen låg det 25 centimeter nysnö att pulsa

fram i eftersom vi var ute före plogbilen hade

hunnit med. Jo, det blev några rovor trots

dubbar på skorna men som tur var blev det

inget brutet. Vi daglediga bröder hänger i och

träffas för vår promenad varje torsdag. Det

lär vara bra att stärka det allmänna hälsotillståndet

både med promenader i dagsljus och

med social samvaro. Vi uppfyller båda dessa

kriterier. Att våra vandringar är populära

bevisas en sådan här dag när snön ligger och

det ändå dyker upp ett gäng Bifrostbröder

som är redo.

Vi fortsätter att ladda våra batterier och

väntar på och ser fram emot att våra

logemöten skall komma igång igen.

Men till dess traskar vi bara vidare!

Referent: Ingemar Dalsjö. Foto: Ewa Dalsjö.

8


LOGEN 18 MJÖLNERS JULINSAMLING

BRÖDERNA I LOGEN 18 MJÖLNER KOM

PÅ IDÉN ATT GÖRA EN JULINSAMLING.

Insamlingen inbringade 4 200 kr som vi gav

till Ringsjöanstalten.

Ringsjöanstalten är för mammor som sitter av

sitt straff och har mindre barn. Vårt bidrag ger

dem möjlighet att inskaffa behövande saker

till barnen som till exempel lära-gå-stol mm.

Idag är där bland annat en mamma med sitt

barn som är 9 månader och en mamma som

har sitt barn som är 14 månader. För barnen

och deras utveckling ger vi en gåva, i form av

ett presentkort från Lekia till barnen. Jasmina

berättade bland annat i dessa restriktioner får

inte barn från 12 år ha fysiskt kontakt med

sin förälder utan träffas på var sin sida av ett

plexiglas och att mammor spelar in sagor på

dvd som skickas till sitt barn som lyssnar för

att känna igen sin mammas röst.

Man får en annan syn på vad Covid-19, påverkar

vårt samhälle.

För mig och logens munskänk kändes det

varmt och härligt att överlämna denna gåva.

Jasmina har lovat att skicka över foto på

införskaffade saker till barnen.

Magnus Fridälv

Mästare i Logen 18 Mjölner.

Withalaföretag som stöder Bifrost

– Gynna dessa företag–

VETLANDAFÖRETAG SOM STÖDJER LOGEN 10 WITHALA

Withalaföretag Dessa Vetlandaföretag

– Gynna den som stödjer

Du också stöder Logen


10 Withala Bifrost

- gynna – Gynna dessa dessa Du företag– Bada, också träna - eller

Withalaföretag som stöder Bifrost

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

50% rabatt mot inlämnande av denna annons

Bada, träna Gäller engångsentré eller eller familjeentré.

Christian Johansson tel.: 0383 Bada, - 76 11 30träna Roger Johansson

Withalaföretag

relaxa eller 50% rabatt (Gäller mot halva t o inlämnande m 31 okt 2010) priset! av denna annons

Gäller engångsentré

Välkomna! Tel. 0383-123 23

Vetlanda

eller familjeentré.

relaxa för 50% halva rabatt mot priset!

inlämnande Bada, av denna träna TVETA annons

badhus Myresjö

eller BYGG simhallHB

(Gäller t o m 31 okt 2010)

som stödjer

Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

medley.se/vetlandabadhus Tel.0383-830 medley.se/myresjosimhall 40, 070-55 41 205

50% rabatt mot inlämnande Gäller engångsentré av denna annons eller familjeentré.

tel 0383-103 87

tel 0383-911 89

Vetlanda relaxa badhus för Myresjö halva simhall Thor-Erik Rydén priset!

(Gäller t o m 31 okt

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna Bada,

2010) Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

träna eller

Elektriska installationer

Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

Data - Tele

Bada, träna eller

tel

50%

0383-103

rabatt

87 180x70 mot inlämnande

tel 0383-911 89

av denna annons

CCTV - Passersystem

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus Myresjö simhall

Inbrott - Brandlarm

relaxa för halva Bada, priset!

Norra relaxa Esplanaden träna 16, Vetlanda för halva priset!

Gäller engångsentré eller

Vetlandavägen 10, Myresjö

Kyla - Värmepumpar

medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

El / Tele / Data eller / familjeentré.

Larm / Kyla / Värme / Energi

Christian Johansson tel.: 0383 Bada, -- 76 7611 1130

30träna 50% rabatt Roger Roger Johansson Johansson

(Gäller mot t o inlämnande m 31 okt 2010) av denna annons

Withalaföretag

www.elajo.se

50% rabatt Vetlanda mot inlämnande badhus av denna

relaxa eller

annons Myresjö tel 0383-103 87 simhall tel 0383-911 89

Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

Gäller engångsentré

halva priset! - Din kontakt i branschen

medley.se/vetlandabadhus eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall

Gäller engångsentré

Välkomna! Tel. 0383-123 23

Vetlanda

eller familjeentré.

relaxa för 50% halva rabatt mot priset!

inlämnande av denna TVETA annons

badhus Myresjö BYGG 0383-140 simhallHB65

(Gäller t o m 31 okt 2010)

som stödjer

(Gäller t o m 31 tel okt 0383-103 2010) 87

tel 0383-911 89

Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

Vetlanda badhus Myresjö simhall

Logen 10 medley.se/vetlandabadhus Tel.0383-830 medley.se/myresjosimhall 40, 070-55 41 205

Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen

Roger Johansson

50% rabatt mot inlämnande Gäller Withala

10, Myresjö

engångsentré av denna annons eller familjeentré.

www.elajo.se

medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

tel Elteknik 0383-103 87AB Avd Vetlandatel 0383-911 89

tel 0383-103 87

tel 0383-911 89

Vetlanda badhus Myresjö simhall Thor-Erik Rydén

(Gäller t o m 31 okt 2010) Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Elektriska installationer

Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

Joakim Data - Tele Asp Bada, träna eller

tel 0383-103 87 180x70 tel 0383-911 89

CCTV - Passersystem

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus

www.holsbyfonster.se

Myresjö MARKETING

simhall

Inbrott - Brandlarm

relaxa för halva priset!

Norra Esplanaden 16, Vetlanda www.holsbyfonster.se

Vetlandavägen 10, Myresjö


Kyla - Värmepumpar

medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

El / Tele / 90x35 Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

140 65

www.elajo.se


tel 0383-103 87

tel 0383-911 89

50% rabatt Vetlanda mot inlämnande badhus av denna annons Myresjö simhall

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi


Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö

Vetlanda tel:

0383-132 - 34

34

Gäller engångsentré eller familjeentré.

- Din kontakt i branschen

medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall

- Din kontakt i branschen


(Gäller t o m 31 tel okt 0383-103 2010) 87

tel 0383-911 89

0383-140 65

www.elajo.se 0383-140 65

Elteknik AB Avd Vetlanda

Vetlanda badhus Myresjö simhall

Norra Esplanaden Logen 16, Vetlanda 10 Vetlandavägen Withala

10, Myresjö

Withalaföretag som stöder

MARKETING

Bifrost

Elteknik AB Avd Vetlanda

140 65

SI-BYGG AB

Elteknik AB Avd Vetlanda

Roger Johansson

Joakim Asp

SI-BYGG Roger Johansson AB

Vi kan el, vvs och ventilation

Vetlanda tel:

0383-132 - 34

34

BIL&MOTOR

iVetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Elteknik AB Avd Vetlanda

www.elajo.se

Niklas Rydén och www.holsbyfonster.se

Christer www.sundins-skogsplantor.se

Axelsson

Stolta och glada. Men inte klara.

90x35Anders Englund

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

- Din kontakt i branschen

0383-140 65

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Niklas Rydén och Christer www.sundins-skogsplantor.se

Axelsson

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare

Lars-Olof Wigh

Anders Englund

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson

Storgatan 3 A Vetlanda

Tel. 0382-13085 Mikael Richardsson

BIL&MOTOR

iVetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare

medley.se/vetlandabadhus

tel 0383-103 87

medley.se/myresjosimhall

tel 0383-911 89


Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson


Storgatan 3 A VetlandaAUTOLACKEN AB

– för bästa kvalitet –

AUTOLACKEN AB

– för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

Bada, relaxa träna för eller halva priset!

relaxa för halva priset!

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

MARKETING

Bad & motion för alla

MARKETING

Tel. 0382-13085

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

www.elajo.se

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

Stolta och glada. Men inte klara.

Mikael Richardsson

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

9


JUBILEUM

BIFROSTORDENS

GENOM TIDERNA

25 mars

1950

25- års jubileum

I några nummer av vår tidskrift kommer jag att reflektera och göra utdrag

ur referat m.m. kring Ordens jubileum genom de snart 96 åren sedan vår

Orden invigdes.

I detta nummer startar jag med Ordens 25-års jubileum som firades

den 25 mars 1950 i Stockholms stadshus.

I kommande nummer av vår tidskrift kommer 40, 50, 60, 75 årsfiranden behandlas.

Så låt oss nu ta en tidsresa tillbaka, vad hände?, hur firades det på den tiden det begav sig?.

Till hjälp att finna denna fakta är från de referat som finns i tidigare utgåvor av vår tidskrift.

Lyckligtvis finns dessa inskannade, sedan är det att renskriva texterna, göra utdrag osv.

Referatet från Högtidslogen har skrivits av Elias Lundberg som på tiden var

kansliföreståndare i vår Orden. Jubileumsbanketten skrevs utav den

tidens redaktör som hette Arvid Gustafsson. Arvid var redaktör

vid två tidsperioder 1948–1951 samt 1955–1958.

Önskar Er en god läsning!

Mats Hyltén

Redaktör

10


11


ORDENS HÖGTIDSSAMMANTRÄDE

KLOCKAN 15.00 DEN 25 MARS 1950

samlades bröderna till högtids sammanträde i

ordenslokal på Hotell Continental i Stockholm.

Kallelse hade utfärdats till Ordens samtliga

ledamöter och 167 bröder hade infunnits sig

med följande förteckning:

Logen 1 S:t örjan 23 br

Logen 2 Eyrabro-Havamal 31 br

Logen 3 Aroshus

8 br

Logen 4 Valhall

16 br

Logen 5 Åsagård 23 br

Logen 7 Junehus

8 br

Logen 8 Manheim 15 br

Logen 9 Carolus 14 br

Logen 10 Withala

Logen 11 Löfstad

Logen 12 Nicopia

Logen 13 Torkild

8 br

9 br

11 br

1 br

Kapitelsalen var iordningsställd som till en

Grad I och dagen till ära användes för första

gången Stockholmslogernas nya förnämliga

rekvisita, som alltså hade premiär. På

vänster sida från Mästarebordet var broder

F.O. Enboms byst uppställd. På höger sida

var ett staffli med en tavla placerat, ett

porträtt av Ordens hedersledamot br Sven

Wall. Osynligt för bröderna till Ordens Kansler

överlämnat porträttet och Ordens Styrande

Mästare bjudit täckelsen falla. Porträttet är

målat och skänkt av br Charles Carlsson,

Manheim. Hyllningar till Logen 1 S:t Örjan

25-åriga tillvaro genomfördes högtidligen.

Tidigare under dagen hade reception i

Grad X genomförts. Samt att den förstärkta

Rikslogen haft sammanträde. Under

detta sammanträde meddelade OSM att

Ordensdirektoriet hade samlats kl 10.00 idag

vid Ordens förste Styrande Mästare broder

Fritiof Oskar Enboms grav och där nedlagt en

krans. Han erinrade om broder Enboms ovärderliga

insatser för vår Orden.

Byst av Fritjof Oskar Enbom

Porträtt av Sven Wall

12


JUBILEUMSBANKETTEN

Ordens 25 årsjubileum 1950-03-25

DET VAR EN LYSANDE SAMLING damer

och herrar, som förväntansfullt slagit sig ner

i Blå hallen. Klockan närmade sig halv sju. Så

slog kansliföreståndare Elias Lundberg sju slag

på en gonggong och radioorkestern spelade

upp Emil Sjögrens festpolonäs. Från borgarrådskorridoren

ned för trappan kommer en

procession föregången av svenska flaggan

och Bifrostordens standar.

Först kommer innehavarna av Ordens

förtjänsttecken, så Mästarna i grundlogerna.

Landskapslogerna och storloger, därefter

följde innehavarna av Ordens nio högsta

värdigheter. Sist kommer så OSM med fyra

uppvaktande bröder. Samtliga presenterades

av kansliföreståndaren.

innebär. Det arbete Ni påbörjade har under de

gångna åren fortsatts av allt fler och fler. Ett

tydligt bevis härpå är att idag ett stort antal

av våra bröder uti skilda loger kommit tillstädes.

Varje loge är här representerade av

flera bröder. Jag hälsar också dem varmt och

broderligt välkomna och hoppas att denna

dag skall bli ett rikt och ljust minne att se

tillbaka på under Edert fortsatta inom resp.

loger.

–Jag hälsar också alla vänner till våra

Ordensbröder välkomna. Vi glädjes över att

Ni velat deltaga i detta vårt jubileum. Till sist

hälsar jag dem som genom sin närvaro ger

särskild glans åt vår högtidsdag. De som hult

och troget stå vid vår sida, de som i kärlek ge

oss styrka och mod. Mina damer. Å alla här

församlades vägnar ber jag att till Er få rikta

ett särskilt varmt och hjärtligt välkommen.

Det är en stor ära för oss att Ni velat hedra

Orden med Er närvaro. Det är vår innerliga

förhoppning att Ni genom deltagandet i detta

jubileum skola än mer lära känna vår Ordens

betydelse då det gäller arbete i människokärlekens

tjänst. Därmed ber jag Er alla att

deltaga i hyllningen för vår Orden och dess

stiftare.

Sedan samtliga intagit sina platser höll Ordens

Härold, br Erik Thapper hälsningstalet.

Han yttrade:

–Tjugofem år har förflutit sedan

Bifrostorden bildades. Då vi i dag högtidlighålla

minnet härav glädjas vi åt att bland oss

se några av dem som utgöra stiftarna. Jag

ber att å Ordensledningens vägnar få hälsa

dem varmt och broderligen välkomna samtidigt

som jag ger uttryck åt allas vår tacksamhet

med Edert uppoffrande, energiska

och oegennyttiga arbete med skapandet av

en Orden, där människans bästa egenskaper

lockas fram ut djupet av hennes hjärta, där

hon genom frihet lär känna sig själv, genom

vänskap kan bli hjälp och stöd för andra, där

hon genom kunskap, hopp och tro lär känna

kärleken och sanningen. Förstå skönheten och

slutligen ana vad vishet är och styrande vilja

OSM förläner br. G. Ström veterantecknet

forts. nästa sida

13


BRODER SVEN SÖDERLUND LÄSTE

EN PROLOG FÖRFATTAD AV

BR UNO HENSTRÖM SOM LÖD:

Bifrost är bågen i skyn som binder de dödligas

boning samman med gudarnas värld,

högt ovan oron och striden; svår är den

vägen att gå, bär blott lättaste fötter, håller

så länge Du tror, men brister tvivlet Dig

gnager. Hjärtat den byggde en gång och

framtidstro var dess fadder, bågen var okänd

och späd, men höll dock det vågade språnget

ut i det ovissas värld – med sin allas kamp

emot alla – ville den visa en väg, som ledde

från kaos till kosmos.

Då vi nu samlats idag, en virak svävar mot

höjden, hjärtats tackoffereld, till männen som

skapade verket gå våra tankar just nu till

Bröder som re´n äro borta..

Åren komma och åren gå

Endast det lödiga skall beså;

Dagsländeblomster förtvina.

Verket, som byggdes av to och hopp,

Reser sig stolt emot stjärnan opp,

Trotsar de vindar som vina.

Arvet vi fingo från gångna år;

Rosen än röd ibland blommor står;

daggfrisk, trot; kvartsekelåren,

vårdad av kärlek och ansad ömt,

morgonrodnad i kronan gömt,

första dess fägring om våren.

Så hälsa vi Dig, Du båge från skyn,

vår vandringsväg till rymd ifrån dyn,

Du vår andes evighetslängtan,

vi lägga med möda vår sten till sten

att bygga Dig boning så hög och ren,

en tillflykt för hela vår trängtan!

Uno Henström

Därefter följde Bifrostkantaten författad av

framlidne br C. Drougge och tonsatt av br

Per Lundgren. Med solo, kör och orkester

under tonsättarens ledning. När kantaten förklingat

framträdde Ordens Styrande Mästare

Hjalmar Malmström och höll högtidstalet:

Med prolog och kantat ha tillgivna bifrostbröder

i ord och toner givit uttryck för sina

känslor av samhörighet med, kärlek till och

förtröstan om Bifrostorden, dess ideal och

syften. Vi alla bröder av den skimrande

regnbågen, den sjuuddiga stjärnans och den

trekantade prismats Ordens gemenskap

dels förvisso helt dessa känslor, Idag då

Bifrostorden celebrerar sin tjugofemåriga

tillvaro erfara vi också en stark tacksamhet

för vad Orden under gångna år skänkt oss

och en djup glädje över vad Orden i sig själv

utvecklats till.

Ett jubileum ger anledning till så väl tillbakablick

som framtidssyn. Så har idag skett inom

sluten loge. Vid detta tillfälle må endast anföras,

att för tio eller blott fem år sedan skulle

ett projekt förlägga en jubileumshögtidlighet

till Stockholms väldiga stadshus tett sig nästan

absurt. Under de senaste sju åren – sju är

Bifrost tal – har emellertid brödrakedjan vuxit

från omkring 500 till nära 1500 länkar, dvs,

tre dubblats, och de anslutna grundlogernas

antal stigit från 9 till 12. Vi ha därför också

idag icke vågat välja annat än vår huvudstads

största samlingslokal för att kunna bereda

även våra damer och vänner tillfälle att med

oss samlas i Bifrost jubilerande tecken. Det är

vår varma förhoppning och tro, att de senaste

årens snabba utveckling inom vår Orden

skall fortsätta även om det tyvärr skulle

kunna innebära den nackdelen att när ytterligare

10 eller 15 år gått tillända och Bifrost

på nytt skall fira jubileum i Stockholm inbjudan

till deltagande i jubileumshögtidligheten

törhända måste begränsas att gälla enbart

bröderna.

Bifrost. Ordet klingar för oss bröder med en

malmtung klockas djupa och meningsfyllda

tonvågor; för många av Er, mina damer, har

väl också Bifrost-namnet en förtrogen och

aktad klang, för flertalet människor är det

dock ett tomt ord med något av beslöjad

mystik över sig, såsom allt förbundet med

begreppet orden. Vi ha heller icke på gator

och torg låtit reklamtrummornas virvlar

smattra för vårt Bifrost; vi ha icke bjudit

materiella fördelar för att locka till brödraskap,

vi ha blott velat samla goda män till

egen och bröders gemensamma fostran och

glädje. Vi tro – och av erfaren het veta vi –

att låta vi den enskilde i goda bröders krets

stanna inför de stora mänskliga, andliga sammanhangen

och livsvärdena, storheten av att

vara en människa bland människor, en broder

bland bröder blir en bärande och personlighetsfrämjande

upptäckt. Detta är vår grund

och vår Ordens innebörd; därför tro vi ock

att Bifrostordens malmklang skall i allt vidare

vågor förnimmas ut över vårt land.

Tjugofem år gammal är denna vår tro. Från

några få i begynnelsen har den genom åren

spritts till dagens många bröder. I tacksamhet

därför hylla vi idag vår Ordens stiftare och

dess första bröder. Många av dem ha stigit

över gränsen till det okända. Deras minne

lever bland oss.

Men vi ha glädjen att i vår krets idag räkna

18 bröder som med detta jubileumsår under

25 år varit målsmän för oss och värnat om

Bifrostordens syften, den och alla dess bröder

till gagn och välfärd.

Det är med stolthet, med tacksamhet

och medglädje som jag nu i vår Ordens

namn går att förläna Ordens nyinstiftade

Veterantecken till de här närvarande brö-

Från 25-årsjubileét i blå hallen

14


derna. Må detta tecken i all sin enkelhet för

Eder, Bifrost veteraner, vara ett bevis på

vår höga uppskattning av Er trofasthet mot

vackra ideal och bröders kedja och må det

tillika vara en maning åt oss alla yngre bröder

att oförtröttsamt och utan avbrott, i enighet

och vänskap, verka för Bifrostordens under

år som stunda. Innehavare av Ordens Högsta

Värdigheter, sluten upp vid min sida för att

hedra vår Ordens veteraner.

Bild på Veterantecken utdelningen. Bildtext:

OSM Hjalmar Malmström förlänar br G.Ström

Veterantecknet.

Konsertsångare Arne Andersson sjöng ”Land

du välsignande”. Radioorkestern spelade

”gratulation” av Peterson-Berger och ”under

blågul fana” av Widquist och därmed var

högtidligheten i Blå hallen över. Det hela

försiggått under synnerligen värdiga och

solenna former, det var en verklig stämning

av högtid; en fläkt av de stora ideal som är

Bifrostordens, blåste bildlikt talat genom

salen och gav det hela en hög och ljus lyftning.

Organisation och ”regi” var perfekt i

minsta detalj.

Så tågade man upp till Gyllene salen. Det var

ett glänsande skådespel, det var fest och

glans och skönheten speglade sig i väggarnas

guldmosaik. Middagen var charmant.

Taffelmusiken flöt in som någonting naturligt

i det hela. Talen inleddes med att OSM

kungjorde att han denna dag avsänt hälsningstelegram

till H.M. Konungen och H.K.H

Kronprinsen, därefter utbringades skålen för

Konung och Fädernesland. I talarstolen framträdde

Ordens hedersledamot br Sven Wall.

Han hade blivit förevigad i olja. Porträttet

hade tidigare under dagen avtäckts och överlämnats

till Orden. Han formade sitt tal till

en hyllning för arbetet och anspråkslösheten.

När så taffeln hävdes och det var dags att

åter går ner till Blå Hallen där kaffet serverades

vid småbord. Waldimirs orkester spelade

upp en wienervals och dansen inleddes.

Nu var stämningen verkligen hög. Plötsligt

hörde vi körsång det var Orfeusbröderna,

som stämde upp från borgarrådstrappan.

Så kom br Conny Söderström och sjöng

”Blomsterarian”. Välljud hade man skrivit i

programmet och det fyllde hela den väldiga

salen. Efter detta konstnärliga inslag fortsatte

dansen till nästa avbrott, då vi samlades

framme hos orkestern, där Lennart Hyland

och Sune Waldimir skulle ”leka lördagskväll

i radio”. Ja nu lekte de ju inte ensamma.

Lennart Hyland tog genast publiken till hjälp.

Även OSM och OFSM kallades upp och fick

bidraga till underhållningen, och de skilde

sig med heder från den uppgiften. Dansen

fortsatte. Under tiden såldes det lotter. Man

hade nämligen en jubileumstombola – med

en enda vinst. Men det var också en exklusiv

vinst – en semesterresa för två personer

till Paris. Men tiden flyger fram – banketten

närmar sig sitt slut. Alltför snart blev klockan

ett, och då var uppbrottets timma slagen.

Denna underbara kväll, den största i Ordens

historia var till ända. Utanför Stadshuset

väntade hundra bilar, som br Elias Lundberg

beställt för vår hemfärd. När vi kom ut i den

dimmiga natten, kände vi säkert alla, att vi

upplevt en av livets stora händelser. Denna

afton i Bifrosts tecken skall alltid förbliva

ett av våra lyckliga minnen. Må vi så till

sist frambära ett tack till Ordens ledning

och alla de bröder som genom ett hängivet

arbete gjorde vår Ordens jubileumsbankett

Bifrosttankens största manifestation – till

något helgjutet och lyckat.

15


NORINDERSTIFTELSEN

stöttar cancerforskningen

I början av december

fick Prostatacancerförbundet

och Bröstcancerförbundet

ta

emot 50 000 kronor

från Fred Norinders

Stiftelse, den näst

största stiftelsen

inom Bifrostorden.

UTDELNINGEN skedde den 3 december. På

Prostatacancerförbundets kansli deltog Per

Dyberg, stiftelsens kassör samt Anders Randelius,

OC – Ordens Curator, vid överlämnandet

av gåvodiplomet till generalsekreterare

Göran Hellberg och kommunikationsansvarig

Maria Ahlvik.

Per Dyberg, kassör i Fred Norinders stiftelse, Göran Hellberg, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet

och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden

Lite senare samma dag överlämnades

gåvodiplom av Bifrostdamernas Preses

Carina Clevesjö samt Anders Randelius till

Bröstcancerförbundets generalsekreterare

Marit Jenset och kommunikationschef

Sara Wretblad Carreras.

Utdelningar sker normalt i samband med

högtidsloger och jubileer men under 2020

har dessa fått ställas in och skjutas på en

smittfri framtid.

Detta har inneburit att Norinderstiftelsens

styrelse fått ta eget initiativ vad gäller mottagare

av årets utdelning på stiftelsekapitalet.

Norinderstiftelsen är Bifrostordens näst

största stiftelse i tillgångar räknat. Den riktar

sig till Bifrostordens grundloger och storloger

samt Bifrostdamernas loger för att tillgodose

möjligheter till stipendier till lokala unga

förmågor i de sköna konsterna, sång, musik,

dans, och dyl. Samt bidraga till kulturella

evenemang i samband med högtidsloger och

jubileer. Dessutom ska stiftelsen lämna anslag

till vetenskaplig forskning.

Anders Randelius

Foto: Maria Ahlvik & Sara Wretblad Carreras.

Carina Clevesjö. Preses i Bifrostdamerna, Maria Jenset, generalsekreterare i

Bröstcancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

16


17


18


Logen 26 Vanadis Historia

Under mitten på 1980-talet träffades

ett antal personer som var intresserade

av att bilda en loge inom

Bifrostordens verksamhet. Det var

Nils Johansson ”lilla Nisse” kallad, inträtt i

Orden 28/8 1982, Jan-Erik Andersson,

inträtt i Orden 23/2 1985, Harry Mårtensson,

inträtt i Orden 18/4 1986, Jan-Erik

Petersson, inträtt i Orden 28/3 1987, Arne

Althinsson, inträtt i Orden 24/4 1987 och

Bengt Petersson, inträtt i Orden 7/5 1988

med flera. Dessa personer bildade en Bifrostförening

1987, där man träffades regelbundet

under ett antal år. Harry Mårtensson

var en stark drivande kraft i detta arbete.

Föreningen började med att förlägga sina

möten i en lokal på Marieberg i Karlskrona

för att sedermera flytta sina möten till det

gamla välkända Haralds Konditori på Pantarholmen.

Konditoriets ägare ”Tuttan” och Lars

Gunnarsson stod välvilligt med utrymme och

förtäring vid dessa möteskvällar.Under denna

period planerades det för att kunna starta upp

en egen grundloge i Karlskrona. Från början

var det tänkt att instiftandet skulle ske 1988

men så blev det inte. Inledningsvis var det

Logen 23 Forsete i Malmö som var ett stöd

men sedermera beslöts det från OD (Ordens

Direktorie) att Logen 10 Withala i Vetlanda

skulle stå som fadderloge. Många kontakter

blev det med fadderlogen och det är många

bröder som erhållit sina första grader i Vetlanda.

Tilläggas ska också att den 8 april 1989

transporterade Withala ned hela sin rekvisita

till Karlskrona och gav grad I under LM Olof

Håkanssons ledning.

BESLUTET om att bilda en egen grundloge

togs tillsammans med OD i Stockholm. Den

4 november 1989 var det dags för det stora

ögonblicket. Dåvarande Ordens Styrande

Mästare Hans Larsson invigde logen. De

efterföljande festligheterna ägde rum på

Statt Hotell med ett hundratal gäster från

övriga loger runt om i landet. Detta finns att

läsa i Bifrosttidningen nr 4 1989.

NAMNET VANADIS som föreningen ville

att logen skulle heta har sitt ursprung ur att

Vanadis är binamn till kärlekens gudinna

Fröja/Freja i den nordiska gudasagan och att

det tidigare fanns en landskapsloge med detta

namn (bildad den 27 januari 1927) samt att

flottan hade en segelfregatt med namnet

Vanadis med hemmahamn i Karlskrona.

De övriga föreslagna namnen var Brimsal

och Svitiod.

Av logens stiftarbrev framgår det att

Bröderna Harry Mårtensson, Nils Johansson,

Ulf Härstedt, Percy Ekdahl, Ove Makin,

Hans-Christer Andersén, Lars-Erik Johansson,

Bertil Corneliusson, Nils-Gunnar Johnsson,

Jan-Erik Andersson, Christer Schetell,

Per-Åke Eliasson, Leif Andersson, Jan-Erik

Pettersson, Bengt Pettersson och Björn Roos

är logens stiftarbröder.

LOGEN 26 VANADIS första Mästare var

Harry Mårtensson som innehade detta

ämbete 1989–1994. När det var dags för

en ny Mästare gjorde Bröderna Ove Hansson,

Nils-Gunnar Johnsson samt Thomas Johnsson

en deal som gick ut på att Ove skulle starta

som Mästare och N-G skulle ta över efter

tre-fyra år och därefter skulle Thomas ta vid.

Så blev det nu inte av olika anledningar utan

det blev en annan turordning för nämnda

Bröder. Verksamheten som loge startade i

Statts lokaler där all rekvisita måste byggas

för varje gång. Lokalen var onödigt stor varvid

den delades av med byggnadsställningar och

tygskynken. För att få en mer anpassad lokal

gick flytten till Hantverkargatan där logen

genomförde sin verksamhet under flera år

och tillslut växte logen ur sina lokaler. 2004

flyttades verksamheten till Odd Fellows

lokaler på Ronnebygatan och där är vi än idag.

LOGENS MÄSTARE HAR VARIT:

Harry Mårtensson 1989-1994

Thomas Johnsson 1995-1999

N-G Johnsson 2000-2003

Ove Hansson 2004–2007

Ulf Andersson 2008–2011

Åke Lilja 2012–2012

Jens Östling 2013–2018

Patrik Cederholm 2019-

Logen har hunnit med att stå som värdloge

för två Riksting, det första 2007 under

LM Ove Hanssons ledning och 2014 med

LM Jens Östling vid rodret. 2021 var det

meningen att logen åter skulle stå värd för

Rikstinget men i mars 2020 drabbades vi alla

av pandemin som orsakades av Coronaviruset

vilket innebar att Rikstinget fick ställas in. Logen

28 Gondler och Systrarna i Ganndul som

skulle stått värdar. De hade lagt ner mycket

tid och arbete som det innebär att anordna

ett Riksting, nu stod de där med allt bokat

och klart när allt blev inställt. Mästare Patrik

Cederholm tog då beslutet tillsammans

med direktoriet samt Galateas Preses Petra

Östling att erbjuda Kalmar att stå värd för

Rikstinget 2021 vilket de gärna ville.

forts. nästa sida

19


Logen 26 Vanadis Historia

LITE HISTORIA OM VWNF, en årligen

återkommande aktivitet.

Allteftersom Logen 26 Vanadis utvecklades,

blev det aktuellt med det som beskrivs

i Bifrosttidningen som ”Aktiviteter

utanför Ordens ordinarie logemöten”. Det

hade ordnats studiebesök på företag och

samhällsfunktioner, organiserade provningar

av allehanda ting och fysiska aktiviteter.

Våren 2005 diskuterade bröderna Thomas

Johnsson och Nils-Gunnar Johnsson om förutsättningar

fanns för en lokal aktivitet med

veteranfordon, två- eller fyrhjuliga. En sådan

träff lades in i programmet och bröderna

inbjöds till logens första VWNF 25/9 2005,

med start vid det nya

Marinmuseet på Stumholmen. VWNF står

för Vanadis Wheelers Nostalgia Festival. Den

senare delen av namnet, är lånat från den

Karlskrona producerade tidningen

Nostalgias årliga fordonsutställning i

Ronneby Brunnspark, Nostalgia Festival. Ett

event med tusentals besökare. Alla deltagande

ekipage i Ronneby får en plakett. En

sådan får deltagarna i Vanadis arrangemang

också, med år och datum ingraverat. År

2020 VAR SAMLINGEN för sextonde

gången i obruten följd. Arrangemanget var

denna gång Corona anpassat i sin helhet.

Första gången vi träffades vid Marinmuseet

var det enbart deltagare från logen. Det blev

både två och fyrhjuliga nostalgifordon, av

varierande ålder och samlingen avslutades

med en kortege genom staden. Nästkommande

år blev startpunkten på Marinens

Fritidsläger Skönstavik. Ett försommararrangemang

där deltagarna berättade om sina

fordon åtföljt av ett rally i lugnt tempo. Ett

par mil runt det blekingska landskapet, med

tipstävling, korvgrillning och prisutdelning

vid målet. Allt fler tvåhjulingar och fyrhjulingar

kom och deltagarna tyckte att arrangemanget

kunde utvecklas med deltagare

också från angränsande loger. Fr.o.m. 2007

har vi haft deltagare från både L23 Forsete,

L18 Mjölner, L17 Grimner, L28 Gondler och

med regelbundenhet från vår fadderloge,

L10 Withala.

Fordonsparken har också breddats. Det

är idag helt okej att deltaga med vilket

motorfordon som helst. Ålder spelar ingen

roll, bara det kan inrymmas under begreppet

motordrivet entusiastfordon på två, tre eller

fyra hjul. Föraren har tagit med sig kamrater

och arrangemanget har bidragit till rekrytering

av nya Bifrostbröder. Efter det att

Logen Galatea i Karlskrona bildades 2015

har damerna också deltagit. De senaste

åren har VWNF-arrangemanget genomförts

tillsammans med herrlogens våravslutning.

Ekipage från loger inom övriga Bifrostlandet

välkomnas som gäster. Startpunkten

varierar, men är på en gemensam plats

20

VWNF 2014. Den gäst som deltagit i flest VWNF är Anders Kling från fadderlogen Withala. Här

med sin eleganta Mercedes.

inom Karlskrona kommun. Ett fordonsrally

med tipsrunda körs i det vackra landskapet.

Stopp med förtäring av medhavd fikakorg

sker vid en naturskön plats. Målgång har

hitintills varit på Skönstavik, med rättning

av protokoll och utdelning av skänkta priser.

Segraren får nöjet att konstruera kommande

års VWNF-runda och formulera frågor. På

eftermiddagen har fler Bifrostbröder från

logen anslutit till Skönstavik. Bröder, Systrar

och gäster har tillsammans med Munskänken

och Barmästaren tänt grillen och manifesterat

vårsäsongens avslut och sommarens

antågande.

VWNF FORTSÄTTER så länge deltagarna

tycker arrangemanget är trevligt och vi

hoppas på att kunna genomföra VWNF för

17 gången under 2021. Influensan kan ju

påverka tidpunkten, så håll Dig uppdaterad

och känn Dig välkommen. År 2015 instiftades

Damlogen Galatea i Karlskrona. Bröderna

i Logen 26 Vanadis har i samband med

detta varit damerna behjälpliga på olika sätt.

I samband med invigningen överlämnade

Jens Östling, Mästaren i Logen 26 Vanadis,

Preseskedjan med tillhörande etui som gåva.

Etuiet har tillverkats av Bröderna Ingvar

Axelsson samt Kurt Friberg.

VWNF 2009. Samling och start på Skönstavik. Broder Henrik Lirsjö visar sin cabriolets bakre

delar. Bland åskådarna ExM Ove Hansson Vanadis och ExM Tommy Hyltén Mjölner.


VWNF 2017. Nostalgimacken i Gärestad besöktes av kortegen.

LOGEN GALATEAS HISTORIA.

En höstkväll 2014 samlades några kvinnor

för informationsträff inför en eventuell uppstart

av en damklubb i Karlskrona. Monica

Asp från BDRs riksorganisation informerade

och därefter fick Karlskrona sin första BDRklubb.

Tillsammans med fadderlogen Prisman

i Vetlanda förbereddes arbetet för den nya

logen. Den 14 november 2015 invigdes

logen Galatea under högtidliga former i Odd

Fellow-lokalen med efterföljande bankett på

Sjöofficerssällskapet. Karlskrona är en marin

sjöstad med anor varpå marinblå valdes till

logens färg. Logens namn Galatea har sitt

ursprung i den grekiska mytologin där Galatea

var en av Nereiderna som lekte i vågorna

och fick havet att glittra. HMS Galatea var

även namnet på en fregatt, vars galjonsfigur

återfinns på Marinmuseet i Karlskrona. Hos

Prisman i Vetlanda fick instiftare sin första

grad under stor spänning och förväntan.

Under bilfärden hem skrevs logens egen

logesång i glada systrars lag. Sången har

sedan med glädje sjungits på våra gradgivningar

som logen genomfört för blivande

systrar. Galatea har idag 39 medlemmar.

Petra Östling, som också var initiativtagare

till BDR-klubben och instiftare av logen, är

Galateas Preses. Övriga Stiftarsystrar var

Vaina Carlsson, Louise Cederholm, Elisabeth

Johansson, Maria Jönsson-Schön, Elisabeth

Lindberg, Eva Lindskog-Johnsson, Cecilia

Petersson, Ingrid Sjöstedt samt Inger

Svensson. Petra har åtagit sig sitt uppdrag

med största ansvar och har på ett föredömligt

sätt bidragit till tillväxt och gemenskap i

logen. Logen Galatea har förutom stöd från

BDRs riksförbund och fadderlogen Prisman

fått stort stöd från herrlogen Vanadis. Logerna

samarbetar och hjälper varandra med

matlagning och disk vid vissa gradgivningar,

framför allt har herrarna varit damerna

behjälpliga vid ett flertal tillfällen. Den årliga

gemensamma våravslutningen VWNF är en

tipsrunda med bil som är mycket uppskattad

av både damer och herrar.

Trots att logen Galatea inte har så många

år på nacken har vi ändå hunnit skapa flera

traditioner. Vid jul, - och sommaravslutning

kan systrar bjuda in nya eventuella systrar

till vår gemenskap. Aktiviteter med anknytning

till naturen, och om väder tillåter gärna

utomhus, genomförs vid sommarträffen.

Cykling på en vacker skärgårdsö med bad

och grillning, tillverkning av gräskronor och

blomsterarrangemang är några av de trevliga

aktiviteter som genomförts. Vad vore vår

julträff utan god mat, julsånger och Ingrid

Sjöstedts högläsning av ”Jul i Mumindalen”.

För att nämna andra återkommande aktiviteter

så är Afternoon Tea med nybakade

scones, clotted cream och andra diverse

godsaker en uppskattad träff, liksom kräftskivan

på hösten. En trevlig tradition är att

få uppvakta systrar med ett glasäpple, som

har en speciell betydelse för logen, vid jämna

födelsedagar.

Allt blev ju inte som planerat året 2020. Logen

Galatea planerade för fem-årsjubileum

som tyvärr inte kunde genomföras. Dock har

en gradgivning, Afternoon Tea och picknick

kunnat genomföras, allt med avstånd, - och

säkerhetstänk förstås. Nu ser vi med tillförsikt

fram emot 2021 då vi förhoppningsvis

kan träffas i gemenskap och glädje.

Inger Svensson

Galatea

N-G Johnsson

Logen 26 Vanadis

Patrik Cederholm

Mästare Logen 26 Vanadis

21


FEBRUARI-KRYSSET NR.1 2021

OBE-

TYDLIG

HÄN-

DELSE

KAN MAN

POTATIS

OCH PRIS

SPRIDER

GLÄDJE

VANLIGT

LÖNE-

KRAV

ÄTS OCH

KNYTS

RUM DET

RONDAS

I

GÖRS

VIA

LUFT-

INTAG

STÖRSTA

KÄRLET

LEVER

VID

POLISEN

BE-

SKEDLIG

JAMARE

VERKAR

UPPLY-

SANDE

HAR OFTA

BORDS-

PLACE-

RING

STAM-

PAR

FOT

KÅKDEL

GÖR

MAN

BÄST

SIST

MES-

FÅGEL

SOCK-

RAS

UNDER

ASK

TRYCKS

DET PÅ

TRILLAR

LÄTT AV

PINNEN

SAKNAR

SLUT

LED-

STYV

GAMLA

PALTOR

SE

IGENOM

VISA

RÄTT

DELAR

VÄL

VÄNNER

AFFEKT-

EFFEKT

GENAR

GÄRNA

HAR

SPETS

BAK

BYRÅ

FOR

MAN

MEST

FÖRR

ALLTJÄMT

GÖR

MAN PÅ

TRÅDEN

LEVER PÅ

SPEL

TOG BORG

MÅNGA

VÄRDE-

RAS

BAGAR-

VALS

GÖRA EN

PUDEL

MIN-

NESOTA

ÄKTA

HÄLFT

I LUGNT

TEMPO

GULD

BÄR

SKÄGG

PEKA

UT

GÖRA

KROK

LOCK-

ANDE


ÖVERENS

KAN MAN

VARA

SÄLLAN

SEDD

UTBYT-

BAR

MAN

KAGGEN

LEJON-

FÖDA

KAN

VARA

TAKT-

FULL

ORSAKAR

KLOR

GENOM-

BLÖT

BRÅD-

MODIG

FORM AV

UTTRYCK

FUKTADE

SEGT

FÖR EN

SNIDARE

KUNNA

TÅLA

FORMEL-

BÖRJAN

VÄXER I

LUND

ROPAS I

BERGET

BLIR

BAKFULL

HÄR

BADAR

ISRAEL

NORR-

STAD LITE

KORTARE

FAGRA

MARTIN

LUTHER

VÄDER-

STRECK

FRAN-

CIUM

SÖNDER-

SLITEN

VET

HUR

GLOS-

GLOSA

TVÅ

LIKA

FÖRSÅG

MED

SKALA

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Ett korsord kan vara ett tidsfördriv i dessa pandemi-tider.

Lösningen på detta kryss ”Februari-krysset” presenteras 2021 i Bifrost nr 2.

På nästa sida ses lösningen på korsordet ”Vinterkrysset” i Bifrost nr 4.

22


LÖSNINGEN ”Vinterkrysset” nr.4 2020

TORKAT


LANDET

ILLA

KÄNDA

FRÅ-

GADE

VACKERT

DEN KAN

GÅ ÖVER

GRÄN-

SEN

TILLTALA

SOM

NUNA

SES

IS I

GÖR

MÅNG-

EN MAN-

DARIN

KANSKE

ETT

VERK AV

ATLE

HAR

FÅTT

RÄTT

FÖRTÄR ÄTER

DET TYVÄRR HAM-

MESTA OLLE STRAR L

D A M H A T T

STARR-

A R L A G R Å

TON

FOTFÄSTE

I L L V R Å L

FLÖT THOR

MED

KAN

AVISA I

MAN TUNN-

V Ä R A

VÄST

SALTA SÅDD

V E T G I R I G

R A P S S L

HAR MAN

SÄLLAN


KNOPPEN

TIDIG

MORGON

GALL-

SKRIK

SKÅNSK

ORT

KAN HAR

MAN MOT-

EFTER STÅNDS-

HENNE KRAFT

VILL LÄRA

KÖR I

SIG MER

EKEN

GER GULA

KÄRN-

FÄLT

ÄMNE

KÄNNER

TILL RU- UNDVEK

NÄR DET VÄXER

KAN

GÖR FRAN-

ROADE

TINERNA DU

SVÄNGER MED DRAMA- KRÄVA

LITEN I CIUM

PÅ SCEN ANNEX KUNG SÄRSKILD N MATEN I DANS- F R I

T A G E

LÖSNING

MATEN CARINA

ORD

BÖR KUR

DEL AV

E N J U L L Ö P A R E NÄTSPEL SÖNDER

MED I

T A S

GE UT

FÄSTS I

STRAFF

VAR DE I

R I A T E D E R A S K O T PARA-

FÖR

JORDTITEL

DISET

TAR HAND

F A M Ö S A STAM

T I M M E R M A N

PALIN-

DROMMAN

DELADES

KORT-

SPEL

GREKISK

SKIKT

MAN SER

GÖR

BRYG-

GARE PÅ

KORNET

SVART-

FOT A

FÖRVIR-

TUNG-

R E S A N SYDVÄST- B R Y D D SINNE S M A K

OST

VÅGAD

SMÅ-

BRONS-

LIKA

E ETT GLATT K R A B B GOA- T R E A KVINNA GOD A N N

STÄLLE

BRÖD

VÄDRAT

DRA

FRANSK

LEVER

SÖDER-

IMPRES-

N I A

UT

SIONIST R E N O I R PÅ KORTAR

SPEL A L G A

KAMP

LITE

HADE AR-

LOTT

KIV I ÖST

UPPRÖRD

HÅLL-

MAT-

FÖRE

S T A S I A R V POP-

MOT A N T I VISTÖS

MED SIG

NING

TRIO

LÄGGA I

GÖRA

GÅR SOM

PANNAN

LOCK-

SEX

GENAR

ANDE

SIGNAL-

GÄRNA

STICKA

MEDEL

SAMLAS

AV SLEM

T A L A R NATUR O N D LÄGGER

LIVE PÅ E S T R A D

MATTA

FÖRMÅR

VARA

SIG

STÄD-

O N A I D S

VRED

R A S A PLATS Ö R A

INOM

MED

GÅNGART

GRÄN-

VISSA

SVANTE

M A T A D T R A V R I K E

DREJENSTAM

MEDIAKRYSS

SER

B A D K O R E A I O T A

K U B S T E K A A G N A V I

BIFROSTORDENS RIKSTING

Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ.

BifrostDamernas Riksorganisation, BDR, har då också sin årliga

sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

ÅR PLATS VÄRDLOGE DATUM

2021 Kalmar 28 Gondler 7-9 maj

2022 Nyköping 12 Nicopia 6-8 maj

2023 Oskarshamn 17 Grimner 5-7 maj

2024 Eslöv 18 Mjölner 3-5 maj

2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

23


ATT BLI PRESES UNDER CORONA TIDER

Jag heter Lizette Hidlund och gick med

i Logen Åsa-Idun 2012. Att komma

med i logen och träffa alla underbara

systrar och få göra olika aktiviteter tillsammans

var och är ett fantastiskt trevligt

inslag i ens liv.

Jag blev invald i styrelsen som ledamot 2013

och blev skrivare 2015. År 2018 blev jag

tillfrågad om att ville anta posten som vice

preses och jag tackade ja.

I år 2020 blev jag vald och installerad som

Preses i Åsa-Idun, en ärofylld och ansvarfull

post. Jag hade förberett mig för Riksting och

att assistera vid utdelning av Veterantecken

och såg fram emot alla träffar med systrarna

och jag förberedde mig på att arrangera

tillsammans med styrelsen intressanta

träffar för systrar och dela ut grader under

högtidliga former till nya systrar och till

systrar som skall stiga i sin grad………men så

kom Corona och allt stannade av. Det blev

en annorlunda tid som ingen av oss trodde

skulle dra ut så på tiden.

Att vara Preses under Corona tid är väldigt

annorlunda, istället för att välkomna in nya

systrar att ta del av vår gemenskap fick jag

istället informera dem om vår tillfälligt

nedlagda verksamhet. Istället för att bjuda in

systrar att erhålla högre grad fick jag

komponera mejl och brev och meddela att

vår verksamhet är lagd på is. Istället för att

förbereda olika träffar och gradgivningar, får

man hitta nya lösningar för styrelsemöten

genom telefon och dator, författa olika mejl

och brev till systrar med information om vad

som händer och jag önskar varje gång att

kunna ge ett besked, om när vi kan ses igen.

Allt detta har fått en att inse hur mycket det

betyder att vara en del av denna gemenskap

och att få träffas under trevliga former.

2020 blev ett år som nog många av oss inte

kommer att glömma av flera skäl, men jag

kommer ha det i minnet som året som stannade

av gällande Logeaktiviteter och trevliga

stunder med systrarna.

Lizette Hidlund

Preses i Åsa-Idun

DAGAKTIVITET I LOGEN PRISMAN.

För länge sedan fanns det en skådespelare

som alltid sa ”Härliga tider,

strålande tider” men det gäller knappast

idag. Däremot är jag säker på att det

är viktigt att hitta guldkornen och göra det

bästa av situationen. Vi som är daglediga i

Prisman är enträgna och träffas varje tisdag

för promenad i både ur och skur. Vi räknar

nog alla med att detta är just guldkorn i tider

när så gott som all annan verksamhet ligger

nere. Hur länge ska detta pågå??? För att

förgylla promenaderna har var och en fika

med sig som vi alltid intas utomhus även om

det skulle regna småspik. Dessutom har vi

ett månadslotteri bland dem som deltar. Där

kan man vid stor tur vinna till exempel bullformar

eller servetter. Vinsterna verkar alltid

vara lika uppskattade trots det ringa värdet.

För övrigt har vi tillsammans från september

till december avverkat en sträcka som

skulle räcka mellan Malmö och Gävle. Ganska

imponerande, eller hur?

Ewa Dalsjö

Preses i Prisman

24


BDRs BILDANDE OCH HISTORIK

Bifrostdamernas Riksorganisation

BDR bildades den 9 maj 1987 i

samband med Bifrostordens Riksting i

Göteborg.

Åsa-Idun, Stockholm stod för värdskapet

och ett 70-tal damer från damloger och

damklubbar i hela landet hade hörsammat

kallelsen. Majken Thambert och Ulla

Westerman från Åsa-Idun var initiativtagare

och grundare till BDR.

Majken Thambert och Gun Olsson tågade in

till Bifrostordens Riksting och kungjorde att

Bifrostdamernas Riksorganisation var bildad.

De läste upp följande skrivelse:

Till Bifrostordens Riksting och Riksloge:

Härmed får vi meddela, att vid sammankomsten

med Bifrostdamernas damklubbar

och damloger har den 9 maj 1987 vid sammankomst

i Göteborg bildats

Bifrostdamernas Riksorganisation.

Vi hoppas på stöd och samverkan från

Bifrostorden och dess loger runt omkring i

landet och skall söka på vad oss ankommer

verka för ökad förståelse för Bifrost och dess

verksamhet.

Göteborg 870509

Ordf. för mötet

Majken Thambert

Sekr. för mötet

Gunilla Starck

PÅ NÅGRA ORTER hade man varit organiserade

sedan länge. Den äldsta logen - Duranki

i Örebro - bildades redan 1933. Carola i

Karlskoga och Åsa-Idun i Stockholm bildades

i början av 1950-talet och under 1960-

talet hade Stjärnbågen i Jönköping, Maria i

Södertälje och Norhild i Västervik bildats.

Bildandet av BDR 1987 hade föregåtts av

tidigare försök att bilda en rikstäckande

organisation. Redan 1979 hade man vid ett

möte i Örebro, med ekonomiskt stöd från

Bifrostorden, samlat representanter från

fem damloger/-klubbar samt från ytterligare

två orter där det fanns herrloger. Majken

Thambert hade lett mötet den gången

och man hade då också fått besök av Hans

Larsson och Arne Persson från Bifrostordens

direktorium. OSM Hans Larsson redogjorde

vid detta möte för Bifrostordens tre grundpelare:

sund livsåskådning, idka välgörenhet

och trevnad för bröderna. Han hoppades att

det skulle vara möjligt för damerna att bilda

en riksorganisation och lovade att Bifrostorden

skulle stödja dessa ambitioner så långt

det var möjligt.

Men det skulle alltså sedan dröja till 1987

innan tiden var mogen för bildandet av

Majken Thambert

Bifrostdamernas Riksorganisation. Damerna

hade då samordnat sig till gemensamma

stadgar, gemensam ritus och vissa andra gemensamma

aktiviteter. Vid bildandet fanns

det 12 damloger/damklubbar.

Bifrostordens Styrande Mästare Hans

Larsson var en ivrig och angelägen tillskyndare

av att BDR skulle bildas. För

honom var det viktigt att Bifrostfamiljen

som begrepp stärktes och i sitt inledningsanförande

i samband med bildandet utvecklade

han Bifrostordens syn och förhoppning

Bifrostdamernas Riksorganisation. Han

sade bland annat att det varit en naturlig sak

alltsedan Bifrostorden startade, att logerna

och bröderna sökt förståelse och medverkan

hos anhöriga. Från ordensledningen var man

därför mycket positiv till att damerna nu

organiserade sig.

Vid instiftandet överlämnade Hans Larsson

också en gåva i en ”fruktlåda”. I denna låg en

ordförandeklubba formad som Iduns äpple,

skuret i trä med blad och stjälkar av koppar.

Denna vackra gåva var slöjdad av bifrostbroder

Erik Blücher i S:t Örjan. Hans Larsson

sade, ”så länge ni vårdar detta väl, kommer

det enligt den nordiska mytologin betyda evig

ungdom för riksorganisationens medlemmar”.

Gåvan överlämnades med önskemål om att

den må stadfästa beslut burna av kärlek,

vänskap och omsorg till fromma för Bifrostdamernas

Riksorganisation. Gåvan mottogs

med stor tacksamhet.

Hans Larsson redogjorde också för sin uppfattning

och sina tankar i Bifrosttidningen

1987/2, där han i sin OSM-spalt hälsade

välkommen till Bifrostordens Riksting och

Bifrostdamernas första Riksmöte. Han bad

bröderna runt om i landet att uppmana sina

damer att delta vid detta tillfälle.

I en artikel i Bifrosttidningen 1987/3 skrev

Ulla Westerman, att bildandet av BDR

hade blivit verklighet i Göteborg den 9 maj

1987. Hon skrev att organisationens syfte

är att skapa större förståelse för och inom

Bifrostordens loger samt att man vill arbeta

för samverkan mellan logerna på de orter där

en loge inom Bifrostorden finns. På platser

utan en damloge ska allt stöd ges för att en

sådan ska kunna bildas.

Vid instiftandet 1987 beslöts att:

• BDR ska försöka jämka samman rutiner,

så att alla damloger fungerar så lika

som möjligt.

• BDR ska ha sitt säte i Stockholm och en

styrelse bestående av ledamöter från

såväl Stockholm som övriga landet ska

väljas.

• BDR:s syfte är att skapa större förstå

else för och inom Bifrostordens loger

samt att arbeta för en samverkan

loger och klubbar som finns där en

Bifrostloge har sitt säte. På platser

där damloge saknas ska stöd ges för att

en sådan ska kunna bildas.

• Styrelsen kommer alltid att informera

alla damloger om sin verksamhet.

• Riksmöte ska hållas vid samma tid och

på samma plats som Bifrostorden håller

Riksting.

Numera (2008) finns BDRs och damlogernas

stadgar i en Konstitutionsbok.

BDR:s första styrelse kungjordes i Bifrosttidningen

1987/5 och var enligt följande:

Ordförande

Majken Thambert

Åsa-Idun

Vice ordförande

Gun Olsson

Åsa-Idun

Sekreterare

Gunilla Starck

Åsa-Idun

Kassör

Ulla Westerman

Åsa-Idun

Ledamot

Birgitta Axelsson

Nicopia

Ledamot

Anita Holmberg

Grimhild

Suppleant

Agneta van Baal

Duranki

Suppleant

Margareta Magnusson Livheim

Revisor

Margareta Assis

Åsa-Idun

Revisor

Ulla-Britt Steen

Nicopia

Revisorssuppleant

Ing-Britt Dahlberg

Aroshus

Valberedning

Ulla Gallén

Åsa-Idun

Valberedning

Liljan Sundqvist

Stjärnbågen

Valberedning

Birgit Larsson

Stjärnbågen

25


En presentation av symbolerna på kedjan,

från översta till nedersta:

Grad 1 Gemenskap som symboliseras av ett handslag.

Grad 2 Vänskap som symboliseras av ett hjärta.

Grad 3 Trohet som symboliseras av ett ankare.

Grad 4 Vishet som symboliseras av en stjärna

Grad 5 Skönhet som symboliseras av ett ansikte (Gudinnan).

Den nya Symbolen är för Grad 5.

Kedjan uppdaterades under våren 2020.

26


Jubilerande bröder

MARS 2020

Dat År Loge Namn

1 75 Rimfaxe Börje Månsson

1 80 S:t Örjan Ulf E Kåvehed

3 85 Vesthav Jerrie Cederberg

5 80 Mjölner Jan Larsson

6 80 Mjölner Kjell Jeppsson

7 70 Mjölner Arne Ohlin

9 70 Odinsal Göran C Grape

10 70 Linneus Carl-Johan Borg

11 70 Aroshus Pär J Johnsson

11 75 Righeim Gunnar R Törmä

12 75 Löfstad Alexander Marszalek

13 80 Junehus Evert Lundquist

13 80 Torkild Ewert Arldén

14 50 Odinsal Mattias Jansson

15 70 Forsete Bengt Widén

16 90 Runheim Astor Baldesten

17 75 Gondler Arne C G Säll

17 70 Mjölner Leif Nilsson

18 85 Runheim Lars-Erik G Eriksson

19 75 Junehus Leif A O Wiberg

19 70 Odinsal Anders G Sävborg

21 75 Manheim Alf Stroff

21 70 Withala Curt Sandberg

23 60 Vesthav Rolf Sylven

24 60 Danheim Christer Ohlsson

28 70 Rosheim Lennart K-A Eriksson

29 70 Manheim Matti Vene

30 70 Vesthav Dan Nord

31 60 Löfstad Mikael Snive

31 80 Midgård Hans Mårtensson

APRIL 2020

Dat År Loge Namn

1 60 Solheim Johan Axelsson

1 70 Torkild Ulf Ch R Ljunggren

2 90 Alvheim Börje Nilsson

2 50 Gungner Anders D Magnusson

2 75 Torkild Kjell A Askerlöf

3 75 Gondler Alf Karlsson

4 75 Manheim Koco Trifunovski

4 70 Rimfaxe Tomas Johansson

5 70 Nicopia Börje Nyström

6 60 Danheim Stefan M O Johansson

6 50 Nicopia Nicklas Pemer

6 80 Righeim Torbjörn Scherp

9 75 Grimner Lars-Erik Johansson

9 50 Torkild Petri Lindholm

10 75 Mjölner Sven I.I. Hermansson

11 80 Manheim Ulf Adelstrand

12 60 Junehus Hans Torstenson

14 75 Torkild Lars Larsson

15 60 Norheim Mårten Frej

18 60 Åsagård Bo K G Österdahl

20 60 Danheim Rune Ohlsson

20 70 Rosheim Mats Tengdelius

22 85 Eyrabro-Havamal Per-Erik Odler

22 70 Vesthav Bernt Ch Jernberg

23 80 Carolus Yrjö A Palonen

23 75 Torkild Anders Wirtanen

25 60 Vanadis Peter Karlsson

26 60 Solheim Roger Emanuelsson

29 70 Gagnrad Börje Sundell

30 75 Solheim Carl-Eric Engström

Bifrostorden

100 år!

Nya Bifrostbröder

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år

och det ska vi fira med en oförglömlig

GRAD I • FRIHETENS GRAD

jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Dat Namn Loge

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta

sitt namn på brödrakartan och bidra till att

20201028 sätta guldkant Peter på vårt Berglund 100 årsjubileum. Linneus

Befodrade bröder

Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:

• 2 VIP-biljetter till banketten

• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i

dubbelrum

GRAD • Helsida II • VÄNSKAPENS – samlingsannons GRAD med samtliga

sponsorer i varje nummer av Bifrostordens

Dat tidning (4 nr/år) Namn fram till år 2025 Loge

• Pluggannons för varje sponsorföretag i

20201023 minst en tidning/år Pettersson fram Ingvar till år Runheim 2025

• Exponering på hemsidan

Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid

GRAD tecknande III • KUNSKAPENS under 2019. Samtliga GRADintäkter

går oavkortat till vårt jubileum.

Dat Namn Loge

För mer information kontakta kansliet eller

ordens intendent.

20201023 Götberg Ulf Norheim

20201023 Thurgren Mattias Norheim

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

MAJ 2020

Dat År Loge Namn

2 70 Grimner Johnny Engström

3 60 Forsete Gunnar Nordgren

3 70 Gondler Göran Oscarsson

4 70 Nicopia Anders Lundgren

5 60 Junehus Peter Swalander

5 75 Nicopia Hans Eriksson

7 70 Vesthav Björn Larsson

9 60 S:t Örjan Anders Heidenberg

12 50 Gagnrad Fredrik Lemón

12 50 Grimner Anders Wiklund

14 60 Danheim Jörgen Elvstrand

14 70 Grimner Lennart B Nilsson

14 60 Gungner Ingemar Sundgren

15 75 Alvheim Klaus Joki

15 80 Åsagård Ulrich Vilmar

15 60 Norheim Björn L.H. Franzon

15 80 Withala Håkan Petersson

16 75 Withala Weimar Dahlesson

17 60 Gungner Anders Haraldsson

18 60 Danheim Mikael Edel

20 75 Alvheim Stefan Tellberg

20 75 Grimner Gert Gränsmark

20 80 Junehus Kjell-Åke Gillstedt

22 75 Gagnrad Leif Folkesson

22 60 Odinsal Roine Thunberg

23 60 Forsete Peter Andersson

23 85 Junehus Jan T B Knutsson

23 75 Manheim Johny Gustafsson

24 75 Grimner Hans-Peter Kjellgren

24 70 Gungner Ingemar Gustafsson

25 70 Gondler Lars-Göran Rosqvist

25 75 Torgrim Robert Fahlgren

27 85 Runheim Per Hellström

JUNI 2020

Dat År Loge Namn

1 80 Manheim Jörgen Axelsson

1 75 Torkild Arne Löw

3 60 Danheim Klas-Göran Molin

3 60 Grimner Mats Lundgren

3 80 Nicopia Jan O Gustafsson

6 70 Alvheim Rolf G Eriksson

8 75 Norheim Ingmar L Björkman

8 60 Runheim Mikael B O Olsson

10 60 Solheim Hans Åke Nilsson

13 80 Gagnrad Hans-Olov Wieweg

14 80 Junehus Rolf Hellberg

17 80 Runheim Tommy Jerräng

18 75 Linneus Zoltan Tihanyi

18 80 Midgård Rune Larsson

18 75 Nicopia Kent Beimert

19 70 Midgård Hans Werner

19 95 Norheim Rune Andersson

20 80 Torgrim Bengt Göran Persson

21 80 Alvheim Håkan Gustavsson

21 75 Torkild Björn Johansson

22 75 Nicopia Nils E Wärn

23 80 Righeim Kjell Johnsson

24 60 Vanadis Bengt Pettersson

25 75 Mjölner Håkan Flensburg

26 80 Alvheim Lars Brandell

26 60 Aroshus Torbjörn Tuveheim

27 85 Mjölner Sven Olsson

27 75 Norheim Bo Jonsson

29 80 Eyrabro-Havamal Tommy Eriksson

30 60 Gungner Peter Carling

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

BRÖDER!

Möteskalendern

med logernas

aktiviteter har justerats

efter hand och tid.

Följ aktuella uppgifter

via

Bifrostordens portal.

Bifrostordens Kansli

27


Brustna länkar

ORDENS

MINNESFOND

– När Du eller logen

vill hedra en

bortgången broder.

Datum Namn Loge Grad

24-okt Per-Olof Nilsson Norheim IX

21-nov Sören Molander Torgrim VII

22-nov Bengt Börjesson Vesthav IX

05-dec Svante Hellqvist Grimner IX

08-dec Risto Furulid Rosheim VII

08-dec Jon Asp Withala X

18-dec Kurt Malmgren Torgrim III

25-dec Stig Lindberg Åsagård VI

25-dec Lars Ullman Åsagård X

28-dec Rune Melin Withala X

02-jan Georg Svallmark Rosheim IX

05-jan Kjell Holm Grimner X

10-jan Åke Holt Eyrabro-Havamal X

23-jan Tommy F I Jonsson Junehus VIII

30-jan Yngve Strindholm Åsagård X

BG 625-0419.

Märkes ”Minnesfonden”.

Text och namn skickas till

or@bifrostorden.se

INFORMATION FRÅN

BIFROSTORDENS KANSLI.

Kansliet kommer att hållas öppet sporadiskt.

Alla samtal och inkommande

mejl lyssnas av, läses av varje dag.

Olavi Ollikainen

ORDENS KANSLER

28


MÄSTAREUTBILDNING

lördagen den 23 januari 2021

Rosheim, Marcus Petersson-33 Danheim.

Mattias Boldt blivande Storlogemästare i

Heimdal hade meddelat förhinder.

Efter en inledande presentation av var och

en, så startade utbildningen upp. OSM Patrick

inledde med den situation vi lever kring med

Covid-19 pandemin, vilka utmaningar och

frågeställningar Orden har att förhålla sig till, i

rådande situation. OL Bo Löfgren gick igenom

sitt ansvarsområde med Ordens konstitution,

Ordens lagar och förordningar, och var dessa

går att finna i Bifrostportalen.

Diskussioner och frågeställningar fick ett bra

utrymme under denna dag. Mästareutbildningen

ger en bra grund för blivande

Mästare, samt att lära känna varandra som

nya ledare i sina respektive loger. Några

gruppdiskussioner genomfördes. Tekniken

med ZOOM är fantastisk, att vi kan genomföra

denna viktiga dag på ett tillfredsställande

sätt.

OSM Patrick G Lundeberg med samlade deltagare.

Årets Mästareutbildning genomfördes

via videomötesapplikationen ZOOM.

vilket fungerade bra och tillfredställande.

När klockan slog 09.00 hälsade

OSM Patrick G Lundeberg välkomna till

2021-års Mästareutbildning.

För året skall åtta nya Mästare installeras

i sina ämbete. Sju av dessa bröder deltog

denna dag. Johan Lööf-1 S:t Örjan, Petri

Salonen-5 Åsagård, Johan Wegelius-8 Manheim,

Petter Sandstedt-17 Grimner,Fredrik

Lemón-19 Gagnrad, Mikael Sundbom-29

Precis som på ett fysiskt möte så hade vi

bensträckare och ett avbrott för lunch. Sammanfattningsvis

av dagen är de mål kring att

vara rustad med konkreta verktyg inför sin

Mästaregärning, samt vad som förväntas från

Ordensledningen på blivande Mästare. Ett

annat mål är att lära känna varandra och finna

stöd i en Mästarekollega. Ett stort lycka till i

er befattning som Mästare.

Redaktör: Mats Hyltén.

Foto: OSM Patrick G Lundeberg.

Mikael Sundborn Patrik G Lundeberg Bo Löfgren Johan Wegelius

Mats Hyltén Marcus Petersson Petter Sandstedt Petri Salonen

Johan Lööf

Fredrik Lemon

Deltagarna vid utbildningen

29


Nya Mästare 2021

N

Mattias Boldt, Mästare i Storlogen Heimdal

y Storlogemästare i Heimdal Mattias

Boldt.

”Lättja är min starkaste drivkraft.”

Ja, så inleds min presentation på LinkedIn. Det

betyder naturligtvis inte att jag är lat, utan att

jag alltid strävar efter att frigöra tid, för att

kunna lägga den på mer värdeskapande och

roliga saker.

Min professionella bas är inom Human

Resources, som jag arbetat med i snart

25 år. Kraften i att lyckas attrahera, väcka

och hantera potentialen hos den enskilda

individen samt att lyckas kanalisera den

genom organisationers behov är inspirerande.

Tror mig besitta en kombination av en stark

kreativ sida, en god förmåga att identifiera

och leverera lösningar på utmaningar, ett

strukturerat tillvägagångssätt och en notoriskt

hög administrativ kapacitet. För tillfället

befinner jag mig lite mellan två olika jobb, där

jag ungefär samtidigt som Mästare tillträdet

lämnar arkitektbranschen, för att återgå till

försäkringsbranschen.

Min vilja att bidra till ett högre värde spiller

även över utanför min egen organisation och

på fritiden, till exempel vår Orden. Kort sagt,

jag har svårt att hålla mig ifrån situationer där

jag får möjlighet att påverka, förenkla eller

att förbättra. Det tror jag också att många

bröder har märkt av.

Sedan ett par år har jag varit engagerad i

Storlogen Heimdals Direktorium, men även

behållit en post som Dirigent i min hemmaloge.

Det har varit ett par lite lugnare år lite

under radarn, efter en tidigare intensiv tid

som först ordförande för Bifrostföreningen

Täby och sedermera Mästare när Logen 32

Runrike bildades.

Nu är det dock som sagt dags att axla rollen

som Mästare för Storlogen Heimdal. Det är

naturligtvis ett väldigt prestigefyllt uppdrag,

som jag närmar mig med väldigt stor

ödmjukhet. Som tur är har vi ett väldigt starkt

Direktorium i logen och bra Mästare i våra

grundloger, som kommer bli viktiga för mig

när jag ska försöka fylla min företrädares

kostym.

Förutom jobb och Bifrost då? Jo, det hinns

med lite annat också, som till exempel att

spela slagverk och köra/sjunga i ett hyggligt

coverband, ett par pass på Friskis & Svettis

per vecka, men med såväl villa i Täby och

fritidshus på Gotland, iklär jag mig mestadels

byggbrallor och rollerna som snickare, elektriker,

rörmokare, målare och trädgårdsmästare.

Hoppas vi får ses snart igen, när vi kämpat oss

igenom de märkliga tider vi befinner oss i nu!

Mattias Boldt

Beställ redan nu våra

jubileumsmanschettknappar

Begränsad upplaga!

Unikt tillfälle! Passa på

att beställa våra exklusiva

manschettknappar.

Pengarna går oavkortat

till Bifrostordens 100-årsjubileum.

Beställning sker via din

loge eller kansliet.

495

kr/par

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

www.bifrostorden.se

30

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025


Nya Mästare 2021

M

Johan Lööf, Mästare i Logen 1 S:t Örjan

itt namn är Johan Lööf och jag är 41 år

ung. Född och uppväxt i

Linköping fram till 22 års ålder då det bar av

till Australien och närmare bestämt, Brisbane

för studier. Tanken var att studera marinbiologi,

då intresset för dykning hade växt till sig

under föregående åren. Men efter bara en

termin insåg jag att jag nog var mer intresserad

av själva dykningen än att studera det

marina livet och dess tillvaro. Så jag gjorde ett

lappkast och sökte in på en annan fakultet,

då jag istället valde att läsa en dubbel fil.kand.

inom marknadsföring och e-handel. Detta

var verkligen i e-handels linda, då de enda

kända handelsplatserna var EBay och Amazon.

Facebook hade ännu inte lanserats, så det var

via telefon och mejl jag höll kontakten med

vänner och familj hemma i Sverige.

Efter avslutade studier flyttade jag hem till

Sverige igen och landade ganska omgående i

Göteborg där jag jobbade som säljare på ett

industriföretag. Jag var ansvarig för södra

Sverige, så från Karlstad i väst ned till

Smygehuk i söder har jag besökt varenda

mekanisk verkstad och leverantör av

aluminium ni kan tänka er.

Men efter 3,5 år sittandes bakom ratten,

ensamma nätter på hotell i mindre orter

kände jag mig ganska klar och saknade

Australien, så jag sa upp mig, hyrde ut lägenheten

och åkte tillbaka till Australien i ett år

för att jobba, umgås med vänner och ha kul.

Efter drygt ett år kom jag så åter till

Göteborg och valde då att studera igen,

denna gång på en yrkeshögskola inom event

management/ eventmarketing. Via den utbildningen

har jag de sista 10 åren jobbat med

allt från event, reklam, kommunikation och

marknadsföring. Jag landade under hösten

2015 i Stockholm efter att i tre månader ha

bott i Helsingfors, Finland med min dåvarande

flickvän och de senaste fem åren har jag

jobbat som projektledare och produktionsledare

för reklambyråer, mediebyråer m.m.

och skapat många roliga projekt och

kampanjer som säkert flera av er sett i

tidningar, hört på radio-tv, eller på webben.

På det privata planet är jag mycket intresserad

av matlagning, goda viner/rom, film och

inredning. Har till min lägenhet, där jag bor,

själv, designat och byggt en hel del möbler,

något jag tycker är kul och utmanande. Dock

är det något begränsande att snickra och

bygga i min lägenhet, så jag har under 2020

letat efter ett bra landställe där jag kan “fly”

staden lite och ägna tankarna åt att snickra

och skapa. Har dock ännu inte funnit något

bra ställe än så jakten fortgår. Jag har även

under 2020 återupptagit golf, som var min

stora passion under ungdomsåren och var

2020 för första gången med i Bifrostgolfen,

där jag kammade hem Longest Drive.

Min resa inom Bifrost började under hösten

2016, då jag blev medbjuden till ett kräftkapitel

i Stockholm. Det var ett gemensamt

kapitel där flera av stockholmslogerna samarbetade.

Vi var fyra recipiender som nervöst

klev in i kapitelsalen för första gången och

sedan den dagen har det inte funnits någon

återvändo. Inom ett år som broder klev jag in i

S:t Örjans direktorium och var det året ersättare

för IL. Jag kände mig snabbt välkommen

till alla loger i Stockholm och besökte flitigt

både Valhall, Åsagård samt Mannheims grader

och sammankomster förutom de vi själva

anordnade i S:t Örjan. Jag tror jag hann med

ca 12 logekvällar under mitt första år i Bifrost

och det har bara blivit fler och fler för varje

år sedan dess. Året därpå var jag ordinarie YL

och de senaste två åren har jag suttit som

ASM men i praktiken varit den tjänstgörande

Mästaren, då S:t Örjans Mästare Holger

Andersson för ca två år sedan flyttade från

Stockholm ned till Gotland. Så under 2019

samt 2020 har jag med heder burit Mästare

kedjan. Men skall nu äntligen från 2021 göra

det även på pappret.

Jag ser mycket fram emot att få vara med

och ta in S:t Örjan och Bifrost in i 2020-talet

och ser även varmt fram emot vårt stundande

100-årsjubileum, då min loge S:t Örjan

tillsammans med Eyrabro-Havamal samt

Aroshus firar 100 år som loger tillsammans

med Bifrostorden.

Under det gångna året har jag tillsammans

med några bröder varit med och tagit fram

och utvecklat den webbshop som vi framgent

skall nyttja för inköp och beställningar av såväl

material för ritus, samt mer privata profilartiklar

och som inom kort skall finnas öppen

för alla. Ett projekt som känns helt rätt i tiden

och som jag tror kommer göra det enklare för

många intendenter, Mästare samt inte minst

Ordens Räntmästare och Kansler.

Avslutningsvis så vill jag säga att jag verkligen

ser fram emot att besöka fler loger runt om

i Bifrostsverige, så fort det möjliggörs och

vi kan vara igång med vår verksamhet igen.

2020 har ju onekligen varit ett annorlunda

och utmanande år, inte minst för min egen

del, som under året förlorat både min far, min

farmor samt mitt jobb. Men då är det tur man

har så fin stöttning i Bifrost bland alla bröder,

så ett stort tack till er alla som funnits där och

stöttat under detta år.Med en förhoppning

om att snart få träffa er alla och omfamnas

fysiskt och inte bara digitalt.

Johan Lööf

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av

förutsättningarna för befordran till högre grad

31


Nya Mästare 2021

J

Petri Salonen, Mästare i Logen 5 Åsagård

ag glömmer aldrig mina första steg in i

kapitelsalen i april 2011. Jag glömmer

aldrig frågan som ställdes och som jag efter

lång betänketid svarade ”rätt” på. Och jag

glömmer aldrig den mycket trevliga första

måltiden med mina bröder som välkomnade

oss så varmt. Denna första kväll har jag alltid

burit med mig som ett varmt minne. Sedan

dess har det blivit fler logekvällar vissa år

och färre andra på grund av jobb och familj.

Jag har ofta tjänstgjort i olika roller och de

senaste åren varit skattmästare. Faktiskt kan

jag inte minnas när jag besökte logen förra

gången som gäst. Jag trivs väldigt bra i vårt

broderskap och vill bidra. Logekvällarna och

den fina samvaron vid middagsbordet efteråt

ger väldigt mycket för mig. Nu är jag taggad

över att bli Mästare och bidra till utvecklingen

av vår Orden.

Jag bor med min fru och våra två barn i

Haninge kommun där jag är kommunalråd

på heltid. Jag föddes i Finland 1976 och har

sedan 1981 bott i Sverige och mestadels i

Haninge. Under sju år bodde jag i Jönköping

där jag studerade och har även studerat

utomlands i Indien ett halvår. Jag umgås gärna

med familjen och vi gillar att göra olika aktiviteter

ihop och vi gillar att resa.

På grund av de omständigheter vi befinner

oss så kommer vi troligen kunna ha vår

första loge först i augusti som även blir

installationsloge. Under våren kommer jag

tillsammans med direktoriet planera för de

kommande åren så fler bröder vill delta på

logeaktiviteterna. Vårens möten används

för digitala sammankomster men jag vet

att vi alla längtar efter att få träffas på våra

logekvällar igen.

Åter till min första logekväll och till mitt ”rätta”

svar. Det finns egentligen inget riktigt rätt

svar, det rätta är att man stigit in i

kapitelsalen för att gå in i vårt broderskap.

Men det finns inget bättre än det lilla leendet

som spricker upp hos varje broder när

recipienten svarar på den viktiga frågan i

första graden. Det lilla leendet kopplar oss

samman till den första stunden som vi alla

gått igenom och som vi alla delar. Den känslan

är samhörighet är något speciellt.

Petri Salonen

J

Johan Wegelius, Mästare i Logen 8 Manheim

ohan Wegelius heter jag, född Östgöte

1970 men boende i Stockholm sedan

1980. Bor tillsammans med min fru Mari i

vackra Ekhagen som är ett funkisområde på

Norra Djurgården. Här har man nära till både

natur, vatten och stadslivet – en riktig pärla.

Då vi inte har någon släkt i Stockholm blir det

en del besök i Norrköping där min mamma har

sommarstuga och till Malmö där min pappa

och ena syster bor. Maris familj bor i Finland

så vi försöker även åka dit några gånger per

år. När vi inte åker runt och besöker nära och

kära så reser vi gärna till Italien och njuter av

”La dolce vita”. Mat och matlagning är ett

intresse och jag bjuder gärna hem till middag

och hamnar ofta i köket hos vänner när det

är fest.

I mitt yrkesliv har jag gjort det mesta inom

detaljhandel – inköp, försäljning, marknadsföring

och kategoriarbete. Idag jobbar jag på

Bosch med hushållsapparater vilket har sina

fördelar med tanke på mitt matlagningsintresse.

Jag klev in i Bifrostordern i december 2016

efter en skaldjurskväll som anordnades av

8 Manheim – en kollega hade fått inbjudan

av en vän som var ledamot sedan länge. Vi

hamnade bredvid Lizette och Hans-Ove och

det ”sålde” in ordenslivet och vi blev lockade

och bestämde oss för att ansöka om inträde.

Första gradgivningen var Pekka Lindblom och

Bo Klang uppvaktande bröder och sade att

det var perfekt ålder för oss att gå med – ni

kommer få vänner för livet. Så rätt de hade!

Det blev en fantastisk kväll med många starka

intryck, då det även var en parentation så

fick vi uppleva hela cirkeln av broderskap från

inträde till en brustna länken.

Började ganska tidigt tjänstgöra som förste

väktare och har sedan några år varit FSM. Det

ska bli en stor ära att axla rollen som Mästare

i Logen 8 Manheim efter Klas Lindström och

jag ser fram emot att med direktoriet både

föra traditionen vidare och samtidigt utveckla

vår verksamhet.

Med broderlig hälsning

Johan Wegelius

32


Nya Mästare 2021

P

Petter Sandstedt, Mästare i Logen 17 Grimner

etter Sandstedt heter jag och jag kliver

snart på, eller har precis gjort det, som

Mästare i Logen 17 Grimner.

Jag är född för snart 52 år sedan i den lilla

orten Virserum i Hultsfreds kommun. Eftersom

jag är från de trakterna handlade mycket

av min fritid om musik. Det var en oerhörd

förmån att ha möjligheten att se världsartister

på Hultsfredsfestivalen under mer

än 20 år. Där träffade jag också min fru

sommaren 1995.

Hur som helst så utbildade jag mig till byggnadsingenjör

och efter gymnasiet fick jag

anställning på Skanska i Västervik. Det var

kanske inte världens roligaste jobb men det

var okej. I början av 90-talet slog byggkrisen

till och sommaren 1992 blev jag uppsagd.

Samma dag gick jag tvärs över gatan in till

polisstationen i Västervik och hämtade ansökningshandlingar

till polisutbildningen. I augusti

1993 började jag på Polishögskolan i Solna

och på den vägen är det.

På den tiden kunde man inte ansöka om vart

man skulle hamna utan jag hamnade i

Oskarshamn. I Oskarshamn träffade jag

Ordens nuvarande OSSM Thommy

Brännström. Ganska många år senare var det

han som fick med mig i Bifrost. Jag vill minnas

att det var hösten 2013.

Idag bor jag i Oskarshamn tillsammans med

min fru Elin som jag träffade i Hultsfred för

25 år sedan. Vi har två döttrar som är 11 och

15 år. Jag har inga extravaganta fritidsintressen

men jag gillar att cykla och på

sommaren försöker vi njuta av skärgården.

Möjligheten att kunna ta båten ut och hitta

sig en egen lilla ö är näst intill oslagbar! Efter

ett par år i Bifrost blev jag tillfrågad om att

bli ersättare till IL vilket jag nappade på. När

avgående Mästaren, Johan Brundin, tillträdde

fick jag frågan om att kliva på som FSM vilket

jag tackade ja till. Nu fyra år senare får jag en

ny roll.

Det kommer bli en annorlunda start för mig

och de andra nytillträdda Mästarna. Inget är

sig likt någonstans och vi är sannerligen inte

undantagna. Min ambition är att göra det

bästa av situationen och förhoppningsvis kan

vi komma igång inom en inte alltför avlägsen

framtid. Jag har förmånen att ”ta över” en

mycket välskött loge vilket kommer att göra

mitt arbete mycket enklare. Att driva logens

arbete framåt är ingen ensmansföreställning,

utan vi måste alla se oss som ett lag. Det är

så jag ser på det!

Hoppas vi kan ses snart!

Petter Sandstedt

J

Fredrik Lemon, Mästare i Logen 19 Gagnrad

ag, Fredrik Lemon, har fått det ärofyllda

uppdraget att överta rollen som Mästare i

Logen 19 Gagnrad. Ett uppdrag jag ser

mycket fram emot efter att ha provat

rollerna som Talare och FSM sedan jag

började i Bifrost 2009. Och vem är då jag?

Snart fyllda 50, och jobbar till vardags som

senior rådgivare inom IT på den ”lilla” myndigheten

Trafikverket på huvudkontoret i

Borlänge. Jag har varit i statlig ”ägo” i nästan

20 år då jag började min yrkeskarriär som

systemutvecklare på Vägverket, långt innan

Trafikverket bildades 2010. Under åren har

jag även haft flera chefsbefattningar och har

även tjänstgjort en period på Regeringskansliet.

När jag inte jobbar tycker jag om att vara ute

med båten i sjön Runns vackra ”skärgårdsmiljö”,

där det finns många mysiga öar att

övernatta vid. Det är ett intresse jag delar

med min familj som består av min fru Lena

och döttrarna Tove och Evelina. På vintern

åker vi gärna slalom och med närheten till

Romme Alpin brukar det bli en hel del dagar

i backen. Golf är ett annat intresse och efter

en runda plockar jag gärna fram gitarren. Då

får det gärna stå ett gott glas rödvin bredvid.

Vinintresset började när jag för ett antal år

sedan blev medlem i Munskänkarna, där jag

även hade ordföranderollen under en period.

Fredrik Lemon

33


Nya Mästare 2021

N

Mikael Sundbom, Mästare i Logen 29 Rosheim

u har jag påbörjat en ny vandring längs

Bifrostvägen. Det känns mycket hedrande,

stimulerande, ansvarsfullt men även lite

skrämmande att jag nu är Logen 29 Rosheims

nya Mästare. Jag började min lite krokiga

vandring på denna väg i Logen 22 Righeim

i januari 1996. Dock efter några år så kom

livet emellan och jag tog då beslutet att kliva

av Bifrostorden. Men orden har alltid funnits

i mina tankar och förhoppningen att komma

tillbaka har alltid funnits där. Efter att vi flyttade

till Norrtälje så har möjligheten kommit

upp att åter kunna inträda i Bifrostorden.

Vem är jag då?

Jag heter Mikael Sundbom och fyllde 49 år

i januari. Född och uppvuxen i Gävle. Jag är

gift med Puntharika och har 5 barn och ett

barnbarn. 4 av barnen är från tidigare förhållanden.

Eftersom jag är född på Brynäs så

var det solklart att man skulle spela ishockey i

Brynäs IF. Efter att ha spelat ishockey i drygt

10 år så upptäckte jag Amerikansk fotboll. En

lite rolig sak är att jag har spelat tillsammans

med Mästaren i 22 Righeim. Under 1991 så

sattes det första svenska landslaget i

Amerikansk fotboll upp och jag är stolt att jag

fick möjligheten att vara med i detta lag.

Efter värnplikten så började jag arbeta som

officer i Östersund. Men efter några år så

lades regementet ned så jag fick byta arbetsplats

till Ka1 i Vaxholm. 2012 så arbetade jag

på FMV, Försvarets Materielverk, utlånad från

Försvarsmakten och fick då ett erbjudande

från ett konsultföretag som jag inte kunde

tacka nej till. Så jag slutade i Försvarsmakten

och började arbeta som konsult inom försvarsindustrin.

Under min tid i Försvarsmakten

så var jag på en utlandstjänst till Kosovo

2010. I mitt nuvarande arbete så hjälper jag

Svenska Försvarsmakten att köpa in materiel

men jag har även arbetat med andra nationer

såsom Tyskland, Finland, Norge, Singapore

och USA.

Vad gör jag på fritiden då?

Jag är och har varit aktiv inom föreningslivet

och har suttit i en hel del olika styrelser för

organisationer och föreningar. Min lite

konstiga hobby är något som kallas Faleristik.

Det är inte många som vet vad det är, men

enkelt förklarat så är det läran om bärbara

utmärkelser. Faleristik och Heraldik står

varandra rätt nära vad gäller själva företeelsen

som hobby. Ett gäng Faleristiker startade

en förening för några år sedan som jag nu är

vice ordförande i. Så har ni frågor angående

bärbara utmärkelser så är det bara att höra av

sig. När vi flyttade till Norrtälje, eller rättare

sagt till en liten by utanför Norrtälje som

heter Nysättra, köpte vi ett hus från 1909.

Men huset är troligen äldre än det så huset

tar en hel del av min tid. Närheten till havet,

skärgården och naturen gör att mitt intresse

för dessa saker ökar hela tiden. Just nu så är

det stora projektet att bygga klart bastun så

man kan värma sig lite under vintern.

Mikael Sundbom

J

Markus Petersson, Mästare i Logen 33 Danheim

ag heter Marcus Petersson. Jag bor

utanför Kristianstad i en liten by som heter

Everöd, här bor jag i en villa tillsammans med

min fru och nioåriga dotter.

Jag arbetar som Driftingenjör på Källby

reningsverk i Lund. Här ansvarar jag för

driften på tre reningsverk samt ca 50

pumpstationer. Det är ett omväxlande arbete

där den ena dagen inte är den andra lik.

När jag inte arbetar tycker jag om att röra

mig i naturen i sällskap av min familj.

I februari 2015 tog jag steget in i Danheims

kapitelsal för första gången, detta efter en

tids diskussioner med min blivande fadder.

Sedan 2017 har jag tjänstgjort i Danheims

direktorie, först som YL och sedan FSM.

lagt grunden för.

Att ta över som Mästare mitt i en pandemi

kommer att ställa särskilda krav då vi inte kan

träffas som vanligt. Jag tänker att det framåt

kommer vara ett extra viktigt arbete att inte

tappa bröder, detta genom brödravård.

Viktiga delar av brödravården tror jag är dels

våra klubbaftnar som blivit lidande i och med

pandemin, dels kommunikationen bröder

emellan, att hålla kontakt även utanför

logekvällarna. Här tror jag att de digitala

redskap som vi lärt oss använda kan vara

väldigt användbara.

Jag ser fram emot ett nytt år med Bifrostorden

där vi förhoppningsvis kan träffas även

på vanligt vis utöver de digitala träffarna.

Att ta över som den tredje Mästaren i

Danheims historia ser jag som ett hedersuppdrag.

Jag hoppas att jag tillsammans med

resterande bröder i logen ska lyckas

att fortsätta utveckla logen och dess arbete

på samma vis som de två tidigare Mästarna

Markus Petersson

34


IN MEMORIAM

Lars Ullman 1928-2020

Den 25:e december 2020 vandrade

Ordens Hedersledamot och grundaren

av Ruby och Lars Ullmans stiftelse

över Bifrostbron.

Broder Lars Inträdde i Bifrostorden och Logen

5 Åsagård den 7:e december 1972. Engagemanget

för Bifrostorden var en ledstjärna för

Lars och hans tankar på och runt Bifrostorden

och Ruby & Lars Ullmans stiftelse var

ständigt närvarande. Lars som Bifrostbroder

innehade flera roller i sin hemmaloge, som

Talare, Andre Ställföreträdande Mästare och

Förste Ställföreträdande Mästare. 1989

inträdde Lars ämbetet som Storlogemästare

i Storlogen Heimdal med säte i Stockholm.

Efter avslutad mästare gärning så valdes Lars

in i Ordensdirektoriet för att inneha ämbetet

Kansler mellan åren 1995–1999.

Ruby & Lars Ullmansstiftelse är betydande för

Bifrostordens verksamhet. Ett av våra ben är

välgörenhet och med hjälp av stiftelsen har vi

haft möjlighet att dela ut stora belopp under

åren. Stiftelsen registrerades år 1990 och

var till en början knuten till Logen 5 Åsagård.

Efter några år såg Lars möjligheten att låta

hela Bifrostorden få ta del av stiftelsens verksamhet

och efter dialog med sittande OSM

Karl-Gunnar Roth blev efter ytterligare en tid

Bifrostorden huvudman för stiftelsen.

Som stiftelsens ordförande känner jag en

saknad och en tomhet. I mina tankar härefter

hör jag din röst om och om igen. Ditt skratt

och dina kvicka inlägg. Ditt ödmjuka sätt att

framföra dina idéer för att i nästa stund vara

rak och tydlig. Du saknas oss men ditt arbete

fortsätter genom oss i styrelsen. Vi vet vad

vi har att göra, vilket känns som något av en

lättnad i denna svåra stund.

Broder Lars Ullman hade vid sin bortgång Logernas

Hederstecken, Ordens Förtjänsttecken,

Ordens Excelsiormedalj, Ordens Veterantecken

samt var Ordens Hedersledamot.

Patrick G Lundeberg

Ordförande i Ruby & Lars Ullmansstiftelse

Ordens Styrande Mästare

Jon Asp, Logen 10 Withala

Logen 10 Withala och Bifrostorden

har sorg.

Sent på kvällen den 8 december 2020 kom

det mycket tragiska meddelandet att Broder

Jon Asp lämnat det jordiska, vandrat över

Bifrost bro och nått Fullkomnandets grad.

Våra tankar finns givetvis hos Monica, dottern

Lotta med familj och sonen Broder Joakim

med familj.

Jon med familj flyttade till Vetlanda i början av

80-talet, där de övertog en livsmedelsbutik.

Det dröjde inte länge förrän han blev tillfrågad

om han ville gå med i Bifrostorden, och efter

lite övertalning, recipierade Jon i Logen 10

Withala den 19 september 1986.

Tidigt blev Jon engagerad i Logearbetet

och han fann en stor tillfredsställelse i att få

arbeta för Logen och Orden. Jon innehade

flera uppdrag i Logen och 1998 steg han upp

som Mästare. Detta uppdrag hade Jon fram

till 2002, då Storlogen Gotheim ville anlita

hans tjänster. 2003-2007 var han Förste

Ställföreträdande Mästare och 2007 blev

Jon Mästare i Storlogen Gotheim. Denna post

innehade han till 2011.

2010 blev Jon kallad av dåvarande Ordens

Styrande Mästare Karl-Gunnar Roth, att få

bli delgiven läran om den Styrande viljans

grad. Detta var på fredagskvällen i samband

med Rikstinget i Örebro. På lördagen samma

Riksting blev undertecknad utnämnd till ny

Ordens Styrande Mästare och fick då det

stora hedervärda uppdraget att utse ett nytt

direktorie. Till ny Ordens Härold utnämnde jag

Broder Jon Asp och fick ikläda honom

OD-band och OD-kedja. Det var en mycket

stor dag för både Jon och mig.

Som Ordens Härold gjorde Broder Jon ett

fantastiskt arbete. Han ligger bakom nästan

allt när det gäller Ordens ritus. Han har varit

med och omarbetat våra grader, men hela

tiden varit mycket noga med att inte förändra

dess ursprung. Han har gjort ny måltidsritus

och otaliga specialanpassade ritus för

jubileum, logeinvigningar med mera.

Jon och jag var tidigt mycket goda vänner,

men vårt arbete i Orden gjorde att den fördjupades.

Vi har gjort otaliga resor över hela Bifrostsverige

och upplevt så mycket trevligt

tillsammans. Minnena kommer att leva vidare

mycket länge.

Vänskapen inom Orden gjorde också att vi

fördjupade vår vänskap även utanför. Jon och

hans hustru Monica, samt jag och min hustru

Lotta har umgåtts och gjort många trevliga

resor tillsammans. Både inom och utom

landet.

Jon har också gjort sig väl förtjänt av en del

utmärkelser. 1999 fick han motta Logernas

Belöningstecken, 2003 fick han Logernas

Hederstecken, 2009 Ordens Förtjänsttecken

och 2011 Ordens Veterantecken.

Broder Jon: Är det någon som levde upp till

epitetet ”sann Bifrostare” så var det du. Du

stod för allt som Bifrostorden vill förmedla till

oss Bröder.

Ett bevis för Jons lojalitet för Orden är bland

annat att han och Monica besökt samtliga

Riksting sedan han gick med i Orden.

Logen 10 Withala och hela Bifrostorden är

skyldiga dig ett stort tack för ditt arbete, din

vänlighet och ditt enorma engagemang. Du

kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

Vila i frid!

Din vän Lasse Furuskog

Vi Bifrostare har det bra - Vi har varandra.

35


B

Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Nyheter från webbshoppen!

NYHETER FRÅN FRÅN WEBBSHOPPEN!

Bifrostordens webbshop fortsätter att utöka sitt utbud och vi vi kan nu nu stolt visa visa

upp några nya produkter, som exempelvis våra våra nya nya slipsar, som som kommer kommer i trei tre

varianter.

Den tvärrandiga modellen kommer att passa utmärkt till vår kommande

En tidlös samman

Den tvärrandiga modellen kommer att passa utmärkt till vår kommande

clubblazer och den svarta samt mörkblå varianten kan kan bäras bäras såväl såväl Bifrostorden privat privat som som är en svensk orden, instiftad å

Den är i sig en tidlös sammanslutning, men

i loge.

sammanhang ses den som en ung och mode

Bifrostorden står öppen för varje man, som

Vi kommer under våren fortsatt att utöka vårt utbud med ett flertal för ett plagg

hederligt och aktningsvärt leverne.

och produkter, så håll utkik såväl såväl i shoppen i som som i kommande i tidningar tidningar Inget avseende för för fästes vid om man är svensk

spännande nyheter och erbjudanden.

eller invandrare.

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

Av var och fordras ärlighet, pålitlighet o

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

vilja. Broderskapets och jämlikhetens grun

utmärkande för Bifrostorden och därför väl

män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina ledamöter utveckla

och uppriktiga män med ansvar för medmä

och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet

1925 och är alltjämt gällande och lyder:

- Orden ska befrämja utbredandet av en su

livsåskådning.

- Orden ska bereda sina bröder tillfälle till

sällskaplig samvaro.

- Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

— att Orden i sin verksamhet vill försöka g

bröder lust till personlig utveckling, förmå

eftertanke, ökad självkänsla och stärkt soci

medvetande.

38

bifrostorden.se

bifrostorden.se

More magazines by this user