Nyhetsbroschyr Företagsekonomi 2021

online.magazines

FÖRETAGSEKONOMI

Nyheter för din litteraturlista inför HT 2021

BESTÄLL

PROVEXEMPLAR

STUDENTLITTERATUR.SE

JOHAN GRAAF & ANTON BORELL

EXCEL FÖR EKONOMER

Läs intervjun på sidan 2

Redovisning ur ett

helhets perspektiv

Företagsanalys

Grunderna i

ekonomistyrning

Boken om ekonomistyrning

– huvudbok och övningsbok

med lösningar


SKRÄDDARSYTT

FÖR EKONOMER

EXCEL ÄR ETT användbart verktyg för alla typer

av ekonomer – men på olika sätt! Trots det känner

många studenter och yrkesverksamma osäkerhet

kring hur programmet ska hanteras. Det kunskapsglappet

vill författarna till Excel för ekonomer överbrygga

genom att ge vägledande hjälp för ekonomer

i alla led och skeden av sina karriärer.

Varför behövs en bok om Excel för ekonomer?

– Eftersom den förklarar och visar hur man kan

arbeta med kalkylprogram utifrån just ekonomens

perspektiv. Excel är idag ett program som ekonomer

helt enkelt förväntas behärska, men i universitetskurser

utgår man ofta från att studenter tillskansar

sig den här kunskapen på egen hand. Vi har dock

märkt att det finns en osäkerhet kring vad man som

ekonom kan åstadkomma med hjälp av Excel och

hur programmet ska användas. Därmed riskerar

man att gå miste om effektivare arbetssätt och mer

avancerade och relevanta analyser.

Ofta associeras Excel med en viss typ av ekonom.

Vi har istället valt att illustrera olika funktioner

utifrån en stor variation av arbetsmoment, som

HR, marknads föring, redovisning, värdering och

mycket mer.

Det finns många källor med information om

Excel att tillgå på internet. Vad är fördelen med

att lära sig om kalkylprogram från en bok?

– Fördelen med en bok är att läsaren får relevant

information presenterad med en konsekvent pedagogisk

idé om hur ämnet bäst lärs in, det vill säga

praktiskt arbete parallellt med läsningen. Vi tror

inte att osäkerheten kring Excel beror på en brist på

information utan snarare på att många ekonomer

inte vet hur man ska börja eller vad man ska söka

efter. Boken är framtagen för att ge läsaren en god

förståelse för typiska problem och användningsområden,

men även för att man i nästa steg ska ha

tillräckligt god kunskap för att kunna lösa problem

på egen hand.

”Excel är idag ett program

som ekonomer helt enkelt

förväntas behärska.”

I boken berättar ni att ni mött olika typer av

ekonomer som använder kalkylprogram på olika

sätt. Finns det något exempel på ett användningsområde

som har inspirerat er?

– Excel är ett otroligt mångfacetterat verktyg och vi

lär oss något nytt varje gång vi gör en djup dykning

i ett visst område. Men det som har inspirerat

oss är snarare att synliggöra hur olika problem

för olika ekonomer också kräver olika lösningar.

JOHAN GRAAF är forskare och lärare vid Handelshögskolan i

Stockholm. Hans expertis är inom ekonomistyrning, extern redovisning

samt finansiell analys. Foto: Juliana Wiklund

ANTON BORELL är forskare och lärare vid Stockholms universitet.

Hans expertis är inom ekonomistyrning och externredovisning.

2


BESTÄLL

PROVEXEMPLAR

STUDENTLITTERATUR.SE

MÅNGA SPÄNNANDE

NYHETER

JOHAN GRAAF

ANTON BORELL

EXCEL FÖR EKONOMER

Excel för ekonomer ger en omfattande introduktion till Excel.

Boken presenterar en stor mängd funktioner, arbetssätt och

lösningar och är utformad för att passa både nybörjaren

och den som har en viss Excelvana. Bland annat behandlas

grundläggande och avancerade beräkningar och formler, Excelmodeller,

hantering av stora datamängder samt framtagande av

kommunikations- och presentationsmaterial. Eftersom bokens

utgångspunkt är att Excel är relevant för många typer av ekonomer

utgår den från situationer inom såväl marknadsföring,

organisering och HR som finansiering och redovisning.

Excel för ekonomer tar ett pedagogiskt helhetsgrepp om Excel

som verktyg och läsaren kan använda programmet parallellt

med läsningen av boken. Till boken finns en mängd Excelfiler

som innehåller övningar med lösningsförslag. Bokens syfte är

att ekonomstudenter och redan yrkesverksamma ekonomer

ska kunna utvecklas till vana Excelanvändare som självständigt

löser problem som är specifika för deras yrkesroll och situation.

I år har vi nöjet att presentera många efterlängtade

böcker. Hoppas du hittar något som passar dig

och din undervisning. Blir du nyfiken kan du

beställa provexemplar på studentlitteratur.se.

Har du frågor får du gärna ringa någon av oss.

OLA HÅKANSSON

Förläggare Företagsekonomi och metod

046-31 21 66

ola.hakansson@studentlitteratur.se

ERIC REHN

Förläggare Ekonomi, statistik och matematik

046-31 21 22

eric.rehn@studentlitteratur.se

240 s | 2021 | Art.nr 40355 | ISBN 9789144132976

3


MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

PRISBELÖNT

ANDERS PARMENT

MARKNADSFÖRING

MARKETING FOR

A SUSTAINABLE

FUTURE

En gedigen genomgång av etablerade

teorier och modeller ger läsaren

kunskap om marknadsföringens

modeller och begrepp samt hur de

kan tillämpas för att skapa attraktiva

erbjudanden. Utmanande idéer och

perspektiv introduceras genom aktuella

exempel och case. Detta kopplas till

fördjupningar i aktuell forskning om

hållbarhet, platsmarknadsföring,

employer branding och marknadskommunikation.

Marknadsföring tillämpas i allt fler

sammanhang, bland andra offentlig

verksamhet, civilsamhället, politiska

partier och individer. Exempel från

olika sammanhang visar hur

marknadsföring skapar kundvärde

och bidrar till lönsamhet. Inte bara

framgångar speglas utan också motgångar

och hur smart marknadsföring

kan bidra till att vända en negativ

utveckling.

HUGO GUYADER M.FL

MARKETING &

SUSTAINABILITY

Tredje upplagan

550 s | 2021 | Art.nr 38185

ISBN 9789144149042

NY UPPLAGA

BENJAMIN HARTMANN M.FL.

UNBOXING MARKETING

Creating value for consumers, firms, and society

How can marketing create value for consumers, firms, and

society? What are the major societal trends that shape

contemporary marketing? How and why has marketing

become so influential that consumption now defines our entire

culture? How can marketing practices contribute to shape

society in a more positive way? These are examples of questions

that are discussed and answered in this book.

Unboxing Marketing problematizes and enriches marketing as it

is taught in introductory courses. To do this, the authors use

the metaphor of unboxing, which means to unwrap marketing

like it was delivered in a closed box created by traditional

marketing textbooks.

Why and how sustainability is

changing current marketing practices

This book aims to equip business

students and marketing practitioners

with a thorough understanding

of sustainability issues. It uses

contemp orary cases and useful

conceptualizations from recent

research to provide a toolbox that

help the reader understand how to

deliver value to today’s consumers,

while considering the well-being of

future generations.

BJÖRN AXELSSON

HENRIK AGNDAL

272 s | 2020 | Art.nr 43114

ISBN 9789144139869

4

The book builds on the latest scientific research to first unbox

some of the major forces affecting society and marketing today,

such as globalization, sustainabilization, and polarization. Then

the unboxing moves on to how markets are made and remade,

the role that value plays, and how contemporary consumer

culture operates. Finally, the areas of marketing strategy,

marketing research, and marketing in the digital era are unboxed.

Unboxing Marketing blev utnämnd till Årets marknadsföringsbok

2020.

299 s | 2020 | Art.nr 40832 | ISBN 9789144137506

BENJAMIN HARTMANN är docent i marknadsföring vid Göteborgs

universitet. JACOB ÖSTBERG är professor i reklam och PR vid

företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

ANDERS PARMENT är verksam som forskare och universitetslektor

vid Stockholms universitet. CECILIA SOLÉR är verksam som

universitetslektor vid Göteborgs universitet.

PROFESSIONELL

MARKNADSFÖRING

En grundläggande bok inom

marknadsföringsområdet. Med

utgångspunkt i frågeställningen ”Vad

gör marknadsförare?” identifieras

och utvecklas en rad olika perspektiv

på ämnet. Författarna behandlar

bland annat marknadsföringens

roll i företag och samhälle samt

marknads föringens olika aktörer.

Samtidigt fokuserar de på hur man

som marknads förare kan tänka och

agera i olika situationer, till exempel

beroende på om man är verksam på

företagsmarknader eller konsumentmarknader,

om man marknadsför

varor eller tjänster, eller om man

agerar internationellt.

Fjärde upplagan

608 s | 2019 | Art.nr 4764

ISBN 9789144116778


MARKNADSFÖRING RUBRIK OCH I BALK FÖRSÄLJNING

DARIUSZ OSOWSKI

SALES

Roles, relationships, routines, rules

and resources

162 s | 2020 | Art.nr 35789

ISBN 9789144075754

Artonde upplagan

260 s | 2019 | Art.nr 4124

ISBN 9789144128597

Andra upplagan

420 s | 2020 | Art.nr 43831

ISBN 9789144144825

NY UPPLAGA

The book provides recent insights about

changes in the sales role as analysed

from the vantage point of some

importantorganisational relationships,

routines, rules and resources.

The themes discussed in the book

include value, teamwork, attention,

motivation, empathy and emotions,

data and analytics, digitalisation and

new technologies, and personality, as

well as expertise and skills.

Sales applies a broad perspective

to sales, encompassing sales on both

business and consumer markets,

and illustrates the main ideas with

appropriate examples.

CARL ANDERS SVENSSON

DEN SVENSKA

MARKNADSFÖRINGS-

LAGSTIFTNINGEN

I boken behandlas marknadsföringslagen

och dess praktiska

tillämpning, inom såväl traditionella

medier som på internet och i sociala

medier. Den EU-harmoniserade

marknadsföringslagen tillhör de

centrala delarna av det hithörande

rättssystemet, tillsammans med

konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen.

Även den köprättsliga

lagstiftningen, spellagen, lagen om

namn och bild i reklam samt reglerna

angående mutbrott behandlas

utförligt. Vidare beskrivs grundligt

näringslivets egenåtgärder i form av

etiska normer för marknadsföring

genom Reklamombudsmannen.

IB T. GULDBRANDSEN

SINE N. JUST

STRATEGIZING

COMMUNICATION

Theory and practice

Strategizing Communication offers a

unique perspective on the theory and

practice of strategic communication.

The core argument lies in the title:

strate gizing – the process of acting

and speaking strategically. In the

process of strategizing, understanding

and leveraging contextual factors

such as competition, technological

develop ments, current events as well

as organizational culture, structure

and practices will determine the

organization’s communicative success.

AN EXCELLENT

GUIDE TO B2B

DANIEL KINDSTRÖM M.FL.

BUSINESS MARKETING

Managing Value Creation

Business Marketing delivers comprehensive coverage of the

theory and practice needed to understand today’s fast-paced

B2B markets and how to act on them. Being able to navigate on

contemporary markets and include marketing in firm strategy

is becoming a key capability for successful firms.

The book reflects the latest trends and issues and incorporates

recent research insights on how to manage value creation

and build competitive advantage. Key concepts, such as value

propositions and customer relationships, are discussed and

explored as well as illustrated through a rich set of examples

from various industries.

Business Marketing provides an excellent guide to B2B marketing

for students and practitioners alike.

248 s | 2021 | Art.nr 43458 | ISBN 9789144141633

DANIEL KINDSTRÖM, Ph.D. is professor of industrial marketing

at Linköping University (Sweden). He has extensive experience

of research and teaching as well as consulting in market strategy,

business model innovation and B2B marketing in general. Daniel

has worked with a multitude of different firms, small and large, as

well as taught courses at both undergraduate and graduate levels.

CHRISTIAN KOWALKOWSKI, Ph.D. is professor of industrial marketing

at Linköping University (Sweden) and research fellow at Hanken

School of Economics (Finland). He is a recognized thought leader of

B2B service strategy and implementation, having extensive experience

of research, consulting, and educational activities within the field.

ANDERS PARMENT, Ph.D., is a senior lecturer and research fellow at

the Marketing section of Stockholm Business School. He has written

more than 30 marketing textbooks and is a recognized keynote

speaker and advisor.

5


EKONOMISTYRNING

MED LÄRAR-

MATERIAL

NYA

UPPLAGOR

FREDRIK BRUNES

INVESTERINGS-

KALKYLERING

Ett hjälpmedel vid beslutsfattande

GRUNDERNA

I EKONOMI-

STYRNING

ROLAND ALMQVIST M.FL.

BOKEN OM EKONOMISTYRNING

Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning.

Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens

organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Författarna går igenom de grundläggande modeller,

verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder.

Boken om ekonomistyrning utgår från att ekonomistyrningen

har en central roll i att skapa mer hållbara organisationer och

lägger betydande vikt vid aspekter som sociala och miljömässiga

kostnader, projektstyrning, miljöinvesteringar och

humankapital. Boken har därmed ett tydligt hållbarhets- och

samhällsperspektiv.

Författarna betonar även vikten av att ekonomistyrningen

utgör en välavvägd helhet genom den så kallade styrmixen. En

genomtänkt styrmix ger verktyg för att motivera medarbetare

att arbeta mot gemensamma mål och skapa konkurrenskraftiga

organisationer.

Övningsboken utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning.

Den knyter an till huvudbokens breda introduktion till

ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring

situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handelsföretag

som offentlig sektor och civilsamhälle.

Huvudboken och övningsboken kan även köpas som ett paket.

Investeringskalkylering är arbetet

med att bedöma investeringars

lönsamhet, det är sålunda ett

hjälpmedel vid besluts fattandet. Det

kan vara förhållandevis små, men

viktiga, privatekonomiska beslut eller

enorma samhällsekonomiska beslut.

Den här boken ger på ett handgripligt

sätt en introduktion till arbetsgången

vid investeringskalkylering – hur gör

man?

För att kunna besvara den frågan

får man i boken lära sig:

• vilka investeringsmetoder

(beräkningssätt) som finns

• hur antaganden om grundinvestering,

in- och utbetalningar,

avkastningskrav med mera ska göras

• hur skatt, lån, inflation och

osäkerhet bör beaktas

• hur investeringskalkylering kan

göras i kalkylprogram.

TOM S. KARLSSON

PIA NYLINDER

ÖVNINGAR I

KALKYLERING

för offentliga verksamheter

Övningar i kalkylering för offentliga

verksamheter är en praktiskt inriktad

övningsbok. Boken har tagits fram

för att på ett pedagogiskt och tydligt

sätt visa hur och när olika metoder

för ekonomiskt beslutsfattande kan

genomföras i den offentliga sektorn.

Bokens specifika fokus på offentliga

organisationer synliggörs genom

att övningar är specifikt skapade för

att simulera situationer som kan

förekomma i dessa kontexter.

Övningar i kalkylering för offentliga

verksamheter riktar sig i första hand

till studenter eller praktiker som vill

lära sig mer om ekonomiskt beslutsfattande

i offentliga organisationer.

248 s | 2019 | Art.nr 39370

ISBN 9789144115030

248 s | 2020 | Art.nr 40777

ISBN 9789144136608

Huvudbok – tredje upplagan

543 s | 2020 | Art.nr 38223 | ISBN 9789144130422

Övningsbok med lösningar – tredje upplagan

387 s | 2020 | Art.nr 39012 | ISBN 9789144143484

Boken om ekonomistyrning – paket – tredje upplagan

2020 | Art.nr 39862 | ISBN 9789144148991

6


EKONOMISTYRNING

RUBRIK I BALK

112 s | 2020 | Art.nr 39283

ISBN 9789144113432

104 s | 2020 | Art.nr 40563

ISBN 9789144134642

264 s | 2020 | Art.nr 40432

ISBN 9789144133706

JOHAN HENNINGSSON

ULF JOHANSON

DEN KLIMATBLINDA

FINANSKULTUREN

Är finanskulturen så inriktad på

aktieägarvärde att den är blind för

klimatfrågor? Det är ingen tvekan om

att vi står inför stora klimatbetingade

omställnings risker av finansiell art

– men trots det visar finanskulturen

en oförmåga och ett motstånd att

integrera klimateffekter i finansiella

beslut. Varför är det så?

Författarna till denna bok menar

att motståndet inte bygger på

en ovilja från aktörer inom den

finansiella sektorn. Det handlar

snarare om att den kultur som finns

inom finansvärlden använder den

moderna finansteorin i sin logik och

sitt handlande, och där behandlas

sociala och miljömässiga faktorer som

”externaliteter”. Klimatförändringens

effekter uppfattas inte som finansiellt

meningsfulla. Därför är det angeläget

att ifrågasätta och omvärdera den

moderna finansteorin.

GUSTAF KASTBERG WEICHSELBERGER

ANNA THOMASSON

EKONOMISTYRNING

för offentliga verksamheter

Ekonomistyrning för offentliga

verksamheter ger en introduktion till

ämnet ekonomistyrning och hur

kommuner och regioner arbetar med

ekonomisk styrning och ekonomiska

styrmodeller. Boken inleds med att ge

en introduktion till ämnet ekonomistyrning,

vad ekonomistyrning är och

hur kommuner och regioner styrs.

Därefter behandlas ekonomistyrningens

olika delar och modeller samt hur

de används eller kan användas i en

kommun eller region.

JAN GREVE

INTERN RAPPORTERING

OCH REDOVISNING

I Intern rapportering och redovisning ges

en historisk och teoretisk bakgrund

till den syftesneutrala databasen och

det ges praktiska exempel på dess

tillämpning. Rapportering spelar

en central roll och i de avslutande

kapitlen visas hur Excel kan utnyttjas

för utformning av rapporter där data

hämtats från den gemensamma databasen.

Övningsuppgifter i slutet av

kapitlen bidrar till att öka förståelsen.

NYA

UPPLAGOR

MED LÄRAR-

MATERIAL

HELTÄCKANDE

OM EKONOMI­

STYRNING

GÖRAN ANDERSSON

ELIN K. FUNCK

EKONOMISTYRNING

Beslut och handling

Göran Anderssons bok Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år

sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning. Beslut och handling

är en utökning till en mer allomfattande bok som kan ses som en

språklära i ekonomi. Boken innehåller en blandning av

• beslut och handling

• teori och praktik

• gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser

• vertikal och horisontell styrning

• matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang

• förkalkyler och uppföljning.

Sammantaget är ambitionen att boken ska vara en lättläst och

lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.

Huvudbok – tredje upplagan

528 s | 2020 | Art.nr 36142 | ISBN 9789144133362

Övningsbok – tredje upplagan

312 s | 2020 | Art.nr 36143 | ISBN 9789144133379

Ekonomistyrning. Beslut och handling – paket – andra upplagan

2020 | Art.nr 39655 | ISBN 9789144133386

”Denna välskrivna, pedagogiska och

aktuella lärobok är en av ämnesområdets

bästa introduktionsböcker.”

Jan-Olof Svensson om andra upplagan i BTJ-häftet nr 8/2017

7


REDOVISNING OCH REVISION

NY UPPLAGA

HELTÄCKANDE

OM KONCERN­

REDOVISNING

JAN MARTON

ANNA KARIN PETTERSSON

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisning behandlar på ett heltäckande sätt hur en

koncernredovisning upprättas och vilka frågeställningar som

kan uppstå. Samtliga områden som normalt berörs vid upprättande

av en koncernredovisning tas upp – från de vanliga

områdena som eliminering av koncerninterna poster och

redovisning av rörelse förvärv till mer komplicerade områden

som stegvisa förvärv och valutaomräkning för utländska

dotterföretag.

Ämnet koncernredovisning är i grunden ett tekniskt komplext

område som ofta upplevs som svårt. Författarna till Koncern ­

redo visning har därför en tydlig peda gogisk tanke med boken

– det är lättare att lära sig en komplicerad teknik om man

förstår den bakomliggande logiken. Fokus ligger på att ge en

grund läggande förståelse för vad koncernredovisning går ut på

och vilka situationer som ska hanteras i koncernredovisningen.

Läsaren erbjuds en kombination av konceptuell förståelse och

praktisk kunskap, där varje område illustreras med förklarande

texter och exempel. Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter

med tillhörande lösningar.

Koncernredovisning utgår både från det internationella redovisningsregelverket

IFRS och från det svenska regelverket K3

och täcker därmed in samtliga regelverk som svenska företag

behöver förhålla sig till vid upprättande av koncernredovisning.

Boken är avsedd att användas av såväl studenter på

universitets- och hög skolenivå som av dem som arbetar med

koncernredovisning i praktiken.

GUNILLA EKLÖV ALANDER

EN BOK OM REVISION

Den här boken ger en bred förståelse

för vad revisorer kan och ska leverera,

och under vilka villkor de gör så,

och lyfter därför också fram de etiska

aspekter som gäller för revision.

Boken fokuserar främst på den lagstadgade

revisionen av aktiebolag och

behandlar hur revisorer genomför

revision. Genom ett flertal exempel

illustreras olika bedömningar som

revisorer gör under sin granskning, till

exempel av väsentlighet och risk.

Den lyfter också de utmaningar

som användarna av revisionen stöter

på, och hur detta påverkar revisorsprofessionen.

Vidare behandlar boken

revision av koncerner och de regler

som gäller vid revision av företag av

allmänt intresse.

Boken ger även en bild av de lagar

och bestämmelser, till exempel ISA

och FAR:s rekommendationer, som

revisorer ska tillämpa i sitt arbete.

HELÉN HOLMGREN

KARIN SVENSSON

CASE I BOKFÖRING

Den här boken riktar sig till dig

som har grundläggande kunskaper

i bok föring och vill fördjupa dina

kunskaper både teoretiskt och

praktiskt. Boken ger dig löpande

teoretisk vägledning samtidigt som du

själv funderar och bokför. Slutligen

genomför du ett bokslut med ett

fåtal bokslutstransaktioner. Genom

att boken följer samma företag

under tre år lär du känna företaget,

vilket underlättar förståelsen för

hur redovisnings arbetet fungerar i

arbetslivet.

Bokens regelbundet återkommande

facit ger dig direkt respons på om du

har tänkt rätt eller behöver gå tillbaka

till dina transaktioner och korrigera.

Denna omedelbara återkoppling på

om du har förstått eller inte är en

källa till glädje i studierna – och att

ha roligt när man lär in nytt är en

central faktor för goda studieresultat.

Case i bokföring vänder sig i första

hand till ekonomi utbildningar

vid universitet och högskolor,

men lämpar sig även väl för självstudier

och utbildningar på olika

utbildningsinstitut.

344 s | 2019 | Art.nr 36070

ISBN 9789144080796

Andra upplagan

136 s | 2020 | Art.nr 37391

ISBN 9789144136066

NY UPPLAGA

Andra upplagan

360 s | 2020 | Art.nr 39056 | ISBN 9789144142159

8


REDOVISNING RUBRIK OCH I BALK REVISION

Tredje upplagan

458 s | 2020 | Art.nr 38761

ISBN 9789144142296

NY UPPLAGA

Huvudbok – Tredje upplagan

160 s | 2019 | Art.nr 38823

ISBN 9789144134659

Övningsbok – Andra upplagan

208 s | 2019 | Art.nr 38824

ISBN 9789144134802

CAISA DREFELDT

EVA TÖRNING

ÅRSREDOVISNING

ENLIGT K2

K2-regelverket är en ny typ av normgivning

i och med att det innehåller

ett stort antal regler. Syftet med denna

bok är att ge en mer fullständig bild

av den svenska redovisningen utifrån

K2:s perspektiv. Boken inkluderar

därför även klassi ficeringsfrågor

enligt BAS-kontoplanen (eftersom K2

saknar definitioner) men även hur de

specifika regler som återfinns i K2 får

eller inte får tillämpas.

Årsredovisning enligt K2 är avsedd

att användas som en uppslagsbok

för dem som är verksamma inom

redovisning, revision, ekonomi, bank

och liknande men är också lämplig

som lärobok.

EVA HEDENSTRÖM

HANS MALMQUIST

REDOVISNING

OCH BOKFÖRING

- med utgångspunkt i BAS-planen

Redovisning och bokföring – med

utgångspunkt i BAS-planen är ett

läromedelspaket i grundläggande

redovisning för högskolestudier eller

annan eftergymnasial utbildning. Det

består av en teoribok och en övningsbok

med lösningar.

Avsikten med paketet är dels att

utgöra ett användbart utbildningsmaterial

i bokföring där BAS-planen

är den tillämpade kontoplanen, dels

att presentera ämnet redovisning

på ett mer koncentrerat sätt än

vanligt. Stor vikt har lagts vid att

förklara och diskutera termerna

inkomst/utgift, intäkt/kostnad och

inbetalning/ut betalning. Bokens text

och övningar behandlar resultaträkningen,

balansräkningen och

kassaflödesanalysen samt de inbördes

sambanden mellan dessa rapporter.

Redovisning och bokföring lär man

sig genom att öva, öva och åter öva.

Arbeta därför med teoriboken och

övningsboken parallellt. Teoriboken

ger en orientering och utgör ett stöd

för arbetet med övningsuppgifterna.

NY UPPLAGA

KOMPLETT

INTRODUKTION

I REDOVISNING

RUNE LÖNNQVIST

DANIEL BRÄNNSTRÖM

REDOVISNING I BOLAG

OCH KONCERNER

Redovisning är något som förekommer i varje bolag, vare sig

det är litet eller stort. Detsamma gäller såväl ett enskilt bolag

som en koncern. Teknik och praxis för hur redovisningen ska

vara utformad har utvecklats under lång tid, men är också

ett område som i stor utsträckning är lagreglerat. Samtidigt

är det kanske smalsynt att se redovisning som ett område, då

det omfattar både löpande bokföring av affärshändelser och

periodisk avstämning i form av bokslut och årsredovisning.

Författarnas ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg

för att dels förstå och kunna tillämpa löpande bokföring av

händelser i bolag som utgör grunden i bolagens produktion

av redovisning, dels kunna tolka och analysera ett bolags

årsredovisning som i grunden bygger på bokföring. I syfte att

tydliggöra vad som styr dessa områden av redovisningen utgör

bokföringslagen och årsredovisningslagen det skelett som

bokens struktur bygger på, vilka sedan kompletteras med den

styrande reglering och normgivning som är dominerande i

Sverige.

Boken är avsedd för introduktionskurser inom redovisning på

universitetsnivå. En viss förkunskap om ekonomiska begrepp

och samband underlättar läsningen. Denna bok hette i tidigare

upplagor Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. Övningsboken

följer huvudbokens tematisering, och är därigenom en tillämpning

av vad som beskrivs i huvudboken.

Huvudbok – sjätte upplagan

328 s | 2020 | Art.nr 6466 | ISBN 9789144139852

Övningsbok

272 s | 2020 | Art.nr 43550 | ISBN 9789144142128

9


REDOVISNING OCH REVISION

NY UPPLAGA

VIKTEN AV

REDOVISNING

JAN MARTON M.FL.

REDOVISNING

Från bokföring till analys

Redovisning är en process som omfattar allt från företagets

transaktioner och omständigheter, till den analys och användning

av företagets redovisnings information som slutligen sker.

Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga

beslut. Vi vill med den här boken visa att redovisning är

någonting helt fundamentalt i samhället och ett ämne som är

både roligt, spännande och viktigt!

Huvudbok – Fjärde upplagan

464 s | 2020 | Art.nr 38593 | ISBN 9789144138596

REDOVISNING – FRÅN BOKFÖRING

TILL ANALYS – ÖVNINGSBOK

Övningsbok med fullständiga lösningar

Övningsboken innehåller ett stort antal övningar med

full ständiga lösningsförslag. Lösningarna kompletteras med

utförliga kommentarer och förklaringar.

Fjärde upplagan

428 s | 2020 | Art.nr 38594 | ISBN 9789144138602

JAN MARTON är docent och verksam som lärare och forskare i

externredovisning. NIKLAS SANDELL är ek.dr och verksam som

forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

ANNA-KARIN STOCKENSTRAND är docent och verksam som

forskare och lärare på Centrum för Ekonomiska Relationer (CER) vid

Mittuniversitetet.

DAG SMITH M.FL.

REDOVISNINGENS

SPRÅK

Denna bok behandlar teori och internationella

standarder inom området

externredovisning och är avsedd

att användas på fördjupningskurser

i företagsekonomi vid universitet

och högskolor. Den förutsätter att

läsaren har grundläggande kunskaper

i externredovisning motsvarande en

introducerande kurs.

I bokens första del ges en teoretisk

ram som innefattar användning av

extern redovisning samt begrepp,

mått och principer för redovisningen.

I bokens andra del belyses det internationella

regelverket utifrån den

teori som presenteras i del I. Med det

internationella regelverket avses de

standarder som utgetts av IASB, och

som benämns IAS eller IFRS.

I denna femte upplaga har bokens

första del reviderats för att vara i linje

med IASB:s nya Föreställningsram för

utformning av finansiella rapporter.

Bokens andra del har uppdaterats till

nu gällande IAS/IFRS samt anpassats

till de förändringar som skett i del I.

DAG SMITH

RUNE LÖNNQVIST

RESULTAT, KAPITAL

OCH KASSAFLÖDE

Boken ger en lättillgänglig introduktion

av centrala begrepp i redovisning

med tonvikt på betalningsströmmar,

resultat och förändringar i företagets

tillgångar och skulder. Den betonar

sambandet mellan intäkter och kostnader

å ena sidan och förändringen

av företagets tillgångar och skulder å

den andra.

Resultat, kapital och kassaflöde

är avsedd som introduktion till

ekonomistyrningskurser i post ­

gymnasial utbildning i företagsekonomi,

men kan även användas

för vidareutbildning på företag och

gymnasieskolor. Den behandlar

begreppen på ett principiellt snarare

än ett teknikinriktat plan. Den är

lämplig som introduktion till kurser i

såväl extern- som internredovisning,

då den kompletterar mer teknikin

riktad litteratur.

Övningsboken Resultat, kapital

och kassaflöde av Rune Lönnqvist

kan med fördel användas som

komplement till boken.

Huvudbok

Femte upplagan

360 s | 2019 | Art.nr 6116

ISBN 9789144132969

Övningsbok

120 s | 2020 | Art.nr 40735

ISBN 9789144136127

MED LÄRARMATERIAL

Huvudbok – fjärde upplagan

136 s | 2018| Art.nr 3705

ISBN 9789144121857

Övningsbok – sjunde upplagan

102 s | 2020| Art.nr 3697

ISBN 9789144141848

NY UPPLAGA

10


REDOVISNING RUBRIK OCH I BALK REVISION

315 s | 2019 | Art.nr 40271

ISBN 9789144131757

ANNA-KARIN STOCKENSTRAND

M.FL. (RED.)

FINANSIELL REGLERING

OCH TILLSYN

Finansiell reglering och tillsyn samlar

en rad ekonomiska, juridiska och

historiska texter om olika regleringsoch

tillsynsfrågor. Boken illustrerar

den bredd av frågeställningar som

ryms inom området och ger en

fördjupad förståelse för de olika

utmaningar som boken lyfter.

Boken riktar sig främst till yrkesverksamma

ekonomer och jurister i

framför allt bank- och försäkringssektorn

samt till forskare, akademiker

och studenter med intresse för de här

frågorna.

DIGITALA

VERKTYG

Fjärde upplagan

200 s | 2020 | Art.nr 7326

ISBN 9789144140780

NY UPPLAGA

Andra upplagan

94 s | 2020 | Art.nr 37151

ISBN 9789144140919

NY UPPLAGA

ÖRJAN ALEXANDERSSON M.FL.

WAI-KING TRADING AB

Ett praktikfall i externredovisning

Boken är en praktisk och helhetsorienterad

redovisningsuppgift i

extern redovisning. Uppgiften utgår

från ett fiktivt, men verklighetstroget

företag som importerar och säljer

orientaliska mattor. Utifrån en

bakgrunds beskrivning av företaget får

studenterna planera redovisningen,

genomföra den löpande bok föringen,

göra bokslut samt upprätta årsredovisning

enligt gällande lagstiftning

och praxis. Till detta kan även ett

moment av revision tillfogas.

ÖRJAN ALEXANDERSSON M.FL.

NOAS NÄVERTRÅD AB

Ett praktikfall i externredovisning

Boken är en praktisk och helhetsorienterad

redovisningsuppgift i

extern redovisning. Uppgiften utgår

från ett fiktivt, men verklighetstroget

företag som är verksamt som grossist

inom textilindustrin. Utifrån en

bakgrundsbeskrivning av företaget får

studenterna planera redovisningen,

genomföra den löpande bokföringen,

göra bokslut samt upprätta årsredovisning

enligt gällande lagstiftning

och praxis. Till detta kan

även ett moment av revision tillfogas.

KOMPLETT

LÄROMEDEL PÅ

SVENSKA OCH

ENGELSKA

NICLAS HELLMAN M.FL.

PRINCIPLE-BASED ACCOUNTING

With exercises

Principle-based Accounting is a complete introductory textbook

based on Swedish GAAP and international regulation. The book

adopts an experience-based approach in order to comprehend

and learn accounting in a real-world context.

The reader is exposed to various business events and transactions

in a fictitious company (based on a real-life company)

and learns how to account for these events. The story of the

company and its business events is presented as episodes

during a financial year and are discussed in practical and

theoretical terms. The episodes are first dealt with from a bookkeeping

point of view, which in turn forms the foundation

for the closing of the books, and, finally, preparation of the

financial statements and the annual report.

The book includes exercises and solutions.

Principle-based Accounting

344 s | 2020 | Art.nr 43259 | ISBN 9789144140773

PRINCIPBASERAD REDOVISNING

Lärobok och övningsbok – paket – sjätte upplagan

2019 | Art.nr 32301 | ISBN 9789144127507

NICLAS HELLMAN är tillförordnad professor i redovisning vid

Handelshögskolan i Stockholm. TORBJÖRN TAGESSON är professor i

redovisning vid Linköpings universitet och kanslichef vid Rådet för

kommunal redovisning. PETER ÖHMAN är professor i redovisning

och revision vid Mittuniversitetet och föreståndare för forskningsinstitutet

Centrum för forskning om ekonomiska relationer. ANDERS

GRÖNLUND är universitetslektor emeritus vid Stockholms universitet.

11


RUBRIK REDOVISNING I BALK OCH REVISION

OLA ERIKSSON M.FL.

KOMMUNAL BOKFÖRINGS-

OCH REDOVISNINGSLAG

Kommentarer och tolkning

REDOVISNING

UR ETT HELHETS­

PERSPEKTIV

JAN MARTON – EMMELI RUNESSON – NIKLAS SANDELL

FÖRETAGSANALYS

– från redovisning till värdering

Denna bok ger ett helhetsperspektiv på hur redovisning

används i samband med värdering av och kreditgivning till

företag. I boken presenteras metoder för beräkning och analys

av ett stort antal nyckeltal baserade på redovisning.

Vi lyfter även fram de faktorer som kan påverka redovisningens

användbarhet samt hur det praktiskt kan gå till att bedöma

kvalitet i redovisning. Läsaren får kunskaper i konkreta

modeller för värdering av företag.

Företagsanalys kombinerar konkreta modeller och beräkningar

med konceptuell förståelse. Bokens grundläggande pedagogiska

utgångspunkt är att läsaren har större nytta av kunskaper i

tekniska beräkningar (exempelvis nyckeltal) om de kopplas

samman med en förståelse av vad beräkningarna innebär.

Kombinationen av teknik och konceptuell förståelse gör

boken användbar både i högre utbildning och i praktiken. På

universitet och högskolor är boken tänkt för studenter som

har läst minst en grundkurs i redovisning. I praktiken är boken

användbar för dem som kommer i kontakt med företagsanalys

och vill utveckla sina kunskaper i hur redovisning kan användas

som grund för analysen.

Riksdagen har beslutat om en ny

kommunal bokförings- och redovisningslag

som ska gälla från och

med 2019 och som ersätter tidigare

redovisningslag från 1997. Den nya

lagen bygger i hög grad på den tidigare

lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna

som gjorts i lagen är att

stora delar av Rådet för kommunal

redovisnings normgivning har byggts

in i lagen.

Boken ger en samlad och lättillgänglig

beskrivning av den nya lagen

genom att samtliga bestämmelser i

lagen kommenteras. I kommentarerna

görs också utblickar till angränsande

lagstiftning, praxis och normer.

INGRID ARNESDOTTER

FÖRETAGETS EGET KAPITAL

för juristen och ekonomen

Jurister och ekonomer som arbetar

med finansiering, handel med

finansiella instrument, företag i

ekonomisk kris, företagsanalys eller

med skattefrågor förväntas kunna

integrera juridiska och ekonomiska

synsätt och kunskaper. En förståelse av

företeelsen företagets eget kapital är

en oumbärlig del av denna färdighet.

I denna bok tillhandahålls redskap

för att uppnå sådan förståelse.

Företagets eget kapital vänder sig

till studenter på jurist- och ekonomutbildningar.

Boken passar även för

praktiker som kombinerar juridik och

ekonomi.

186 s | 2019 | Art.nr 40163

ISBN 9789144128726

Andra upplagan

ca 380 s | 2021 | Art.nr 38252

ISBN 9789144150772

Utkommer till höstterminen

KOMMANDE

NY UPPLAGA

224 s | 2020 | Art.nr 39164 | ISBN 9789144111865

Pedagogiskt och med stor klarhet illustreras

de teoretiska resonemangen utifrån ett

fiktivt företags balans- och resultaträkning.

12

Rolf Retoft, BTJ-häftet nr 4, 2021


INVESTERING OCH FINANSIERING

VIKTOR ELLIOT M.FL.

BANKBOKEN

Hur banker fungerar, drivs

och regleras

176 s | 2019 | Art.nr 39722

ISBN 9789144121796

208 s | 2019 | Art.nr 40024

ISBN 9789144127668

Elfte upplagan

248 s | 2019 | Art.nr 4001

ISBN 9789144085791

Att kanalisera pengar mellan dem

som har pengar att avvara och de

som behöver låna har varit en nyckelfunktion

för banker i många hundra

år och kommer sannolikt att förbli så

under en överskådlig framtid.

I Bankboken behandlas hur

moderna banker styrs och regleras,

vilka rapportkrav de omfattas av och

hur riskhanteringen organiseras och

utformas. Boken innehåller utförliga

beskrivningar av de många bankspecifika

begrepp som förekommer

inom bankbranschen och sätter dem i

sitt sammanhang.

WALTER SCHUSTER

FINANCIAL PLANNING

MODELS IN EXCEL

This book presents the construction

of a basic but complete financial

planning model that may be used as

a tool when addressing the strategic

and financial challenges of a firm.

SIGURD HANSSON M.FL.

FÖRETAGS- OCH

RÄKENSKAPSANALYS

Detta är en heltäckande och

grundläggande bok inom området

finansiell analys av företags och

organisationers externa räkenskaper.

Boken innehåller en grundläggande

beskrivning av hur redovisning och

rapportering är uppbyggd utifrån

lagstiftning och de mest centrala

redovisningsrekommendationerna.

INVESTERINGAR

OCH VÄRDE­

SKAPANDE

TED LINDBLOM

STEFAN SJÖGREN

INVESTERINGSBEDÖMNING OCH

MODERN FINANSIELL TEORI

Investeringsbedömning har en central roll för värdeskapande i

vårt samhälle. Den här boken ger en grundläggande genomgång

av investeringsbedömning i företag och andra organisationer

med utgångspunkt i modern finansiell teori.

I boken behandlas utförligt traditionell investeringskalkylering

och relaterade räntebaserade metoder och tekniker för att

avgöra investeringars lönsamhet inför investeringsbeslut.

Under devisen att investering och finansiering utgör olika sidor

av samma mynt redogörs även för betydelsen av investeringars

finansiering.

I boken demonstreras också hur kassaflödesmodeller kan tillämpas

vid företagsvärdering inför beslut om att investera i enstaka

aktieposter eller uppköp av hela företag. Här uppmärksammas även

värdering av immateriella tillgångar, såsom patent och nya idéer.

Investeringsbedömning och modern finansiell teori rekommenderas

att läsas av beslutsfattare inom olika organisationer på såväl

företagsnivå som samhällelig nivå. Bokens uppdelning i

fördjupningsavsnitt och avgränsade delar gör att den kan

användas som lärobok på kurser i investeringsbedömning och

företags finansiering på både grund- och fördjupningsnivå vid

universitet och högskolor.

376 s | 2020 | Art.nr 43031 | ISBN 9789144138954

TED LINDBLOM är ämnesansvarig professor och sektionsledare på

Industriell och finansiell ekonomi & Logistik vid Företagsekonomiska

institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

STEFAN SJÖGREN bedriver forskning och undervisar inom industriell

och finansiell ekonomi vid Företagsekonomiska institutionen,

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

13


FÖRETAGSEKONOMI – ALLMÄNT

PER OSCARSON

INFORMATIONS-

SÄKERHET

I vårt alltmer digitaliserade samhälle

flödar information mellan företag,

myndigheter, privatpersoner och molnleverantörer.

De flesta organisationer

är helt beroende av fungerande IT

och anslutning till internet. Den

här boken behandlar bland annat

informationssäkerhetsrelaterade

hot och säkerhetsåtgärder, och hur

man kan arbeta systematiskt med

informations säkerhet och öka säkerhetsmedvetandet

i organisationer.

360 s | 2019 | Art.nr 39697

ISBN 9789144121109

STYRNING HOTAR

UTBILDNING OCH

FORSKNING

MATS ALVESSON

STEFAN SVENINGSSON (RED.)

LEDNING OCH (SNED-)STYRNING

I HÖGSKOLAN

Högskolor och universitet har under senare decennier expanderat

kraftigt – och med det tilltagande lednings- och styrformer.

Vad innebär då denna utveckling och vad blir konsekvenserna

för kärnverksamheterna – forskning och utbildning? I antologin

Ledning och (sned-)styrning i högskolan diskuteras detta av ett

antal forskare och lärare – många med egna erfarenheter av att

arbeta som rektor, prefekt, studierektor eller forskningsledare.

Författarna skildrar vilka utmaningar lärosäten i dag brottas

med och som olika lednings- och styrformer inte alltid kommer

tillrätta med utan snarare skapar eller förstärker.

342 s | 2020 | Art.nr 39948 | ISBN 9789144127064

”Förhoppningsvis får boken chefer och

andra att bli mer medvetna om behovet

att fokusera på väsentligheter – och minska

byråkrati, nepotism, låt-gå-anda och all

styrning som stjälper snarare än hjälper.”

Mats Alvesson, redaktör för boken

IRENE EK

THOMAS EK

DIGITALISERING I

FÖRETAG

Digitaliseringen omfattar mycket

mer än bara ny teknik. Digitala

teknologier förändrar företagens

interna processer och kontakter med

samarbetspartner och kunder. För att

framgångsrikt kunna använda digitala

teknologier så behöver företagen arbeta

på nya sätt – de behöver digital iseras.

Hur ser denna utveckling ut i moderna

företag i allmänhet och mer specifikt

i svenska företag? Och vad är

egentligen digitalisering? Detta får vi

svar på i denna bok.

BENGT JACOBSSON M.FL. (RED.)

GRANSKNINGS-

SAMHÄLLET

Offentliga verksamheter under lupp

Granskningssamhället beskriver och

analyserar hur granskning inom

sex olika politikområden – skola,

äldreomsorg, arbetsmarknad, järnväg,

polis och asylpolitik – har förändrats

sedan slutet av 1980-talet och fram

till i dag. Vad har drivit granskningen

inom dessa områden? Finns det något

som skiljer granskningens dynamik åt

mellan olika sektorer av samhället?

I boken beskrivs hur ett fragmenterat

granskningslandskap har

vuxit fram, till synes utan någon

övergripande plan. Vilka konsekvenser

får allt detta granskande? Är det

verkligen rätt saker som granskas?

Vilka granskningar skulle vi klara oss

utan, och vilka kommer sällan till

stånd trots att de vore önskvärda?

174 s | 2020 | Art.nr 39832

ISBN 9789144123738

296 s | 2019 | Art.nr 40799

ISBN 9789144136998

14


FÖRETAGSEKONOMI – ALLMÄNT

STEFAN HELLMAN M.FL.

LEAN OCH PROCESSER I

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

152 s | 2019 | Art.nr 39929

ISBN 9789144125978

Lean och styrning av processer är allt

vanligare styrmetoder i hälso- och

sjukvården. Introducerandet sker med

förhoppning om ökad effektivitet: inte

genom att alla springer snabbare, utan

genom ett mer väl genomtänkt och

planerat arbete. På så sätt kan onödiga

moment reduceras, misstag minskas

och mer värde för patienter skapas.

Lean har införts på olika sätt i olika

organisationer men har en kärna i dess

betoning av helhetssyn och processer.

Ambitionen i denna bok är att utifrån

hälso- och sjukvårdens förutsättningar

ge en nyanserad bild av fenomenet.

174 s | 2019 | Art.nr 39658

ISBN 9789144120577

190 s | 2019 | Art.nr 39858

ISBN 9789144124285

PERNILLA DANIELSSON M.FL. (RED.)

TJÄNSTELOGIK I

VÄLFÄRDEN

En modell för samskapande

mellan professionella med

barnet i fokus

Denna bok handlar om hur välfärdsorganisationer

kan samskapa värde

tillsammans med den som de är till

för. Boken belyser betydelsen av att

förstå olika verksamheters perspektiv

– socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin

och skolan – genom

yrkesgruppernas egna röster för att

effektivt kunna ta tillvara varandras

kompetenser. I boken föreslås en

modell för samskapande i välfärdstjänster

som bygger på ett tjänsteperspektiv,

ibland kallat tjänstelogik.

MARIE KARLSSON-TUULA (RED.)

VÄRDERING AV

TILLGÅNGAR

VID INSOLVENS

Frågan om värdering är såväl ett

teoretiskt som praktiskt problem

och behöver belysas ur flera olika

perspektiv. Det finns inte några

enhetliga bestämmelser eller riktlinjer

för när eller hur en värdering ska

ske. I boken behandlas värderingsfrågor

från det redovisningsrättsliga

perspektivet, det insolvens- och

exek utionsrättsliga perspektivet

liksom det bolagsrättsliga, skatterättsliga

och det kommunalrättsliga.

VAD ÄR ÄMNET

FÖRETAGS­

EKONOMI?

LARS ENGWALL

FENOMENET FÖRETAGSEKONOMI

Företagsekonomi är i dag ett efterfrågat ämne vid universitet

och högskolor över hela världen. Dess begrepp och principer

tillämpas i allt fler organisationer, oavsett huvudman. Den

här boken sätter företagsekonomin i ett nytt ljus, och visar

hur ämnet sedan slutet av 1800-talet har nått dagens ställning

genom ett samspel mellan företag, akademiska institutioner,

konsulter och media.

Fenomenet företagsekonomi ger en övergripande bild av hur

företagen inte bara styrs av politik och marknad utan också

av olika slags granskare. I boken visas hur företags verksamhet

grundas på ett samspel mellan olika aktörer i fysiska och

finansiella flöden. Företagsekonomiska angreppssätt har blivit

viktiga verktyg i detta samspel, för att lösa problem och för att

på bästa sätt hantera begränsade resurser.

160 s | 2020 | Art.nr 43284 | ISBN 9789144141473

LARS ENGWALL är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala

universitet. Han har i sin forskning studerat organisation och ledning

av dagstidningar, banker och universitet samt spridningen av

managementidéer genom samspel mellan akademiska institutioner,

företag, konsulter och media.

15


FÖRETAGSEKONOMI RUBRIK I BALK – ALLMÄNT

ULLA ERIKSSON-ZETTERQUIST

M.FL. (RED.)

THEORIES AND

PERSPECTIVES IN BUSINESS

ADMINISTRATION

KONKRETISERAD

CIRKULÄR EKONOMI

LEENA KOSSILA

CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN

I PRAKTIKEN

Tolv tillämpningar på små och stora företag

Cirkulär ekonomi är ett område under utveckling – och är

samtidigt redan en verklighet för många företag. Hur har de

tänkt? Hur har de gjort? Hur kan ett cirkulärt materialflöde se

ut? Hur hanterar man olika material? Vad innebär livscykeltänkande?

Hur påverkas leverantörssamarbeten, lagernivåer

och logistiksystem? Vilka nya aktörer behövs? Påverkas man av

lagar och regelverk?

Cirkulära materialflöden i praktiken ger inspiration och insikter

genom att konkretisera dessa frågeställningar inom cirkulär

ekonomi. Bokens praktiska exempel – med produkter som

de flesta känner till – kommer från tolv olika företag där

cirkulära materialflöden redan idag används. Både stora och

inter nationella företag och lokala företag visar i boken upp sina

cirkulära material flöden.

Boken riktar sig främst till studenter på universitet, högskolor

och folkhögskolor men fungerar också som inspiration och

kompetensutveckling för verksamma inom näringsliv och

offentlig sektor.

This book outlines a broad set of

contemporary and frequently used

theories and perspectives.

Based on a selection conducted

through a survey and discussions

with colleagues, sixteen theories

and perspectives are presented by

the contributing authors. The book

covers both a tradition based on

the assumption of economic man

and the more interpretivist-oriented

traditions. It addresses undergraduate

and graduate students who want to

apply a specific theory or perspective

to study phenomena within the field

of business administration research.

ANDERS LJUNGBERG

EVERTH LARSSON

VÅGA VINN

Processorientering för alla

Den här boken är unik på så sätt att

den vänder sig till dig och alla andra

medarbetare, trots att den handlar

om processorientering och verksamheters

utveckling. Men egentligen är

det logiskt, även om långt ifrån alla

driver verksamhetsutveckling så berör

det alla.

Våga vinn har två kompletterande

delar. På vänstersidorna får du

följa hur restaurangen Emmas Kök

startas, kämpar och utvecklas. På

högersidorna ges kommentarer och

fördjupning för den som vill veta

ännu mer om verksamhetsutveckling

och processorientering.

Boken finns även på engelska.

496 s | 2020 | Art.nr 39947

ISBN 9789144127088

Våga vinn

152 s | 2019 | Art.nr 38221

ISBN 9789144094748

Dare! Win!

160 s | 2019 | Art.nr 40376

ISBN 9789144133409

168 s | 2020 | Art.nr 40893 | ISBN 9789144138329

LEENA KOSSILA är affärssystemkonsult inom produktion och

logistik. Hon har arbetat i årtionden på nordiska industriföretag,

medverkar i Logistikföreningen Plan och driver ett eget företag.

Hon är agronomie- och forstmagister och skriver idag bland annat

om tillämpning av cirkulär ekonomi.

16


FÖRETAGSEKONOMI RUBRIK I BALK – ALLMÄNT

272 s | 2019 | Art.nr 39877

ISBN 9789144125206

TOMAS GUSTAVSSON

STEFAN GÖRLING

ATT ARBETA MED

SYSTEMUTVECKLING

Den här boken handlar inte om

programmering utan om allt annat

som du behöver veta om du vill

arbeta med systemutveckling,

exempelvis utvecklingsmetodik,

projektledning, processorienterat

arbetssätt, testverksamhet, säkerhet

och att få system att bli robusta,

driftsäkra och enkla att förvalta.

Boken är lämplig för undervisning i

kurser för systemutvecklare, processutvecklare,

kravanalytiker, testledare

eller projekt ledare och är även ett

användbart verktyg för den yrkesverksamme

som vill få en helhetsbild.

KOMMANDE

180 s | 2019 | Art.nr 39977

ISBN 9789144126944

BJÖRN REMNELAND WIKHAMN

ALEXANDER STYHRE

ÖPPEN INNOVATION I

EN NÄTVERKSBASERAD

EKONOMI

Fallet AstraZenecas

BioVentureHub

I en snabbt föränderlig miljö behöver

företag och hela industrier etablera

nya sätt att dela med sig av och få

tillgång till kvalificerad kunskap och

expertis. Begrepp som öppen innovation

har introducerats för att understödja

innovationssamarbeten.

I den här boken presenteras en

longitudinell studie av AstraZenecas

BioVentureHub, ett initiativ med syfte

att stödja svenska life science-bolag

som behöver tillgång till kvalificerad

kompetens inom bland annat kliniska

prövningar, regulatoriska regelverk

och kommersialisering.

ORGANISATIONS­

LEDNINGENS

FÖRUTSÄTTNINGAR

BINO CATASÚS

GOVERNANCE

– en introduktion

Vilka är förutsättningarna som olika organisationers ledningar

har att verka inom? I den här boken presenteras och diskuteras

några centrala teoretiska governancemodeller, som har påverkat

organisationer i både offentlig och privat sektor: agentteori,

byråkrati, new public management, new public governance och

intressentmodellen. Denna breda ansats till governance syftar till

att visa att de olika modellerna bygger på specifika antaganden

om människors drivkrafter och organisationens ambitioner.

Dessa antaganden utmynnar i sin tur i olika sätt att förhålla sig

till makt och ansvar.

I boken diskuteras även de praktiska förhållanden som gäller i

Sverige. Författaren beskriver ansvarsförhållanden i aktiebolag,

statliga myndigheter och kommunal förvaltning. En ambition är

att klargöra hur olika organisationsorgan förhåller sig till varandra:

vad bestäms av en styrelse och vad är en nämnd för något?

ca 130 s | 2021 | Art.nr 40555 | ISBN 9789144134499

Utkommer i juni

BINO CATASÚS är professor i företagsekonomi, särskilt redo -

visning och revision, vid Stockholms universitet. Hans forskning

har på senare år varit inriktad på studier av de praktiker som rör

bolagsstyrningen (exempelvis ägaraktivism, revision och revisorer,

styrelser och bolagsstämmor).

17


FÖRETAGSEKONOMI – ALLMÄNT

204 s | 2020 | Art.nr 40885

ISBN 9789144137902

GISSUR Ó ERLINGSSON

ANNA THOMASSON (RED.)

KOMMUNALA BOLAG

Styrning, öppenhet och

ansvarsutkrävande

Kommunala bolag väcker en rad

frågor om snedvriden konkurrens

på marknader, om tillsättningen

av bolagsstyrelser och om försvårat

ansvarsutkrävande.

Mot bakgrund av de kommunala

bolagens allt viktigare samhällsekonomiska

roll – tillsammans omsätter

de årligen långt över 200 miljarder

kronor och sysselsätter omkring

55 000 personer – är det angeläget

att granska deras verksamheter och

ställa kritiska frågor om ägarstyrning,

granskning och ansvarsutkrävande.

Denna bok samlar författare från

flera olika discipliner för att ge sina

perspektiv på de kommunala bolagen,

allt ifrån styrning och ledning till

juridiska frågor och särdrag, men

också till särskilda frågor, som till

exempel den om kommunala bolags

sponsring av idrottslag.

ÅKE SANDBERG (RED.)

ARBETE & VÄLFÄRD

Ledning, personal och

organisationsmodeller i Sverige

Här är en grundbok om arbetslivet,

en bok om arbete, organisation,

personal och ledning. Den ger en

gedigen baskunskap och samtidigt

självständiga perspektiv att diskutera

i seminarier och bland samhällsintresserade.

I grunden finns frågan:

Hur ser dagens tendenser i arbetsliv

och ekonomi ut, och vad betyder de

för arbetets kvalitet och mening, för

hälsa, inflytande och maktrelationer

på arbetsmarknaden?

Tjugosju forskare från en rad

universitet och högskolor och från

olika ämnen har samarbetat för att

skapa en helhetsbild, som är både

perspektivrik och sammanhängande.

Översättare: Hillevi Jonsson, kapitel

23, Arbetsplatsmotstånd – mellan

revolt och cynism

ROBERT SEVENIUS

TORSTEN ÖRTENGREN (RED.)

552 s | 2019 | Art.nr 39442

ISBN 9789144116310

BÖRSRÄTT

Börsrätt är ett allmänt begrepp

för regleringen av värdepappersmarknaden.

I Sverige började

börsrätten utvecklas i samband med

EU-inträdet i mitten av 1990-talet.

Under senare år har den genomgått

en omfattande och snabb förändring.

Utvecklingen betingas bland annat av

de många EU-rättsliga direktiv som

successivt implementeras, globaliseringen

av värdepappersmarknaden,

finans marknadens kriser samt

finansiell och teknisk innovation.

I denna bok får läsaren en aktuell

presentation av såväl regelverk på

värdepappersmarknaden som dess

praktiska tillämpning.

Femte upplagan

ca 620 s | 2021 | Art.nr 32857

ISBN 9789144141787

Utkommer i juli

KOMMANDE

NY UPPLAGA

18


RUBRIK LOGISTIKI BALK

LEENA KOSSILA

CIRKULÄR LOGISTIK

Praktiska exempel på cirkulär

supply chain management

ARJAN VAN WEELE

KATARINA ARBIN

INKÖP OCH SUPPLY

CHAIN MANAGEMENT

251 s | 2021 | Art.nr 43564

ISBN 9789144142180

Utkommer i juni

KOMMANDE

Vilka krav och utmaningar ställer

den nya cirkulära ekonomin på

logistiken? Hur kan supply chain

management underlätta övergången

till en mer cirkulär ekonomi?

Boken svarar på dessa frågor

och belyser hur logistik i praktiken

utvecklas i takt med att cirkulär

ekonomi blir en vanligare strategi i

samhället. Genom praktiska exempel

från företag i olika branscher

diskuterar författaren förutsättningar,

fungerande lösningar och nya utmaningar

för den cirkulära logistiken.

Cirkulär logistik riktar sig till

studenter inom logistik och till alla

som arbetar med eller är intresserade

av logistikfrågor.

Analys, strategi, planering

och praktik

Inköp och supply chain management

ger en introduktion till de centrala

principerna inom området genom att

anlägga ett brett ledningsperspektiv.

Denna nya utgåva beskriver den

senaste utvecklingen inom inköp

och supply chain management och

presenterar en rad relevanta och

intressanta fallstudier tänkta att berika

läsningen. Med hjälp av exempel från

företag som Shell, Hewlett Packard,

Mattel och Nespresso illustreras de

typiska utmaningar som dagens globala

organisationer ställs inför varje dag

när det gäller inköp och supply chain

management.

Andra upplagan

444 s | 2019 | Art.nr 35669

ISBN 9789144128740

512 s | 2019 | Art.nr 40255

ISBN 9789144130392

Fjärde upplagan

608 s | 2019 | Art.nr 6518

ISBN 9789144124827

JAN OLHAGER

SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

Produktion och logistik i

försörjningskedjor

I denna bok ges en helhetsbild av

supply chain management (SCM)

genom att såväl utformning och

styrning som utveckling av produktion

och logistik i försörjningskedjor

behandlas. Eftersom SCM integrerar

produktion och logistik, vilket

krävs för välgrundade beslut inom

industriell verksamhet, tar boken upp

produktion och logistik i en balanserad

framställning, både mellan teori och

praktik samt mellan strategisk och

operativ verksamhet. Dessutom med

en lagom dos matematik där det är

lämpligt, i syfte att öka förståelsen för

begrepp och sammanhang.

KENT LUMSDEN M.FL.

LOGISTIKENS GRUNDER

Boken ger både introduktion och

fördjupning till logistikämnet.

Jämfört med andra logistikböcker ges

ett större djup inom godstrans porter

och logistikens verktyg.

I boken förklaras centrala begrepp

inom området såsom inköp,

produktion, lagring, tidskonkurrens,

kapitalbindning, distribution, försörjnings

kedjor, nätverk, trafikslag och

hållbarhet. Perspektivet växlar mellan

tillverkningsindustri och handel,

transportföretag och samhälle. Texten

är bearbetad i sin helhet och upplagan

har uppdaterad statistik, terminologi,

bilder, referenser och trender.

Centrala områden:

• En grundlig redogörelse av den

senaste utvecklingen inom inköp

och supply chain management,

inklusive den cirkulära ekonomin.

• En mer ingående genomgång av

inköp och affärsstrategi samt CSR.

• Nya fallstudier som ger en ökad

förståelse av inköp i praktiken.

• De senaste förändringarna i

europeisk upphandlingslagstiftning.

• Utförliga diskussioner om partners

kap och samarbetsinriktade

leverantörsrelationer.

ERIK SANDBERG

MATS ABRAHAMSSON

LOGISTIKDRIVEN

AFFÄRSUTVECKLING

För att kunna möta nya utmaningar

och tillvarata alla de möjligheter som

ges av den allt intensivare digitaliseringen

behöver näringslivet och

samhället i stort förnyas. I ett sådant

utvecklingsarbete blir logistikdriven

affärsutveckling en viktig ledstjärna.

Ökad flödesorientering bidrar till

bättre lönsamhet och tillväxt, men

också till att lösa större samhällsutmaningar

i form av miljöpåverkan

och social hållbarhet.

I den här boken sätts logistiken

in i ett strategiskt sammanhang där

konkurrenskraft är i fokus, snarare än

de traditionella logistiska måttstockarna

kostnad, service och ledtid. Med

det som grund diskuteras logistikutmaningar

för fyra olika sektorer:

detaljhandeln, industrin, transportbranschen

och den offentliga sektorn.

Författarna diskuterar även den högsta

ledningens och styrelsens viktiga roller

i logistik driven affärsutveckling.

215 s | 2019 | Art.nr 40022

ISBN 9789144127743

19


VILL DU HA

FÖRSLAG TILL DIN

LITTERATUR LISTA?

118369

På studentlitteratur.se kan du som undervisar på universitet

eller högskola beställa provexemplar av böckerna utan kostnad.

På så sätt kan du i lugn och ro utvärdera hur boken passar in

i din undervisning.

Om det är något du undrar över eller någon bok du saknar, så

tveka inte att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om böckerna.

OLA HÅKANSSON

Förläggare Företagsekonomi och metod

046-31 21 66

ola.hakansson@studentlitteratur.se

ERIC REHN

Förläggare Företagsekonomi och nationalekonomi

046-31 21 22

eric.rehn@studentlitteratur.se

Observera att erbjudandet endast gäller relevanta

produkter för din undervisning (nivå och ämne)

och dig som är verksam i Sverige.

INSPIRATION, INFORMATION OCH INBJUDNINGAR.

TILL DIN INBOX.

Vill du ha information om nya böcker, inspirerande

tips som kan lyfta din undervisning, erbjudanden och

inbjudningar till evenemang?

Anmäl dig till våra nyhetsbrev, så kommer allt det här

till din inbox. Gå till studentlitteratur.se/nyhetsbrev.

Ange vilka områden du är intresserad av, så skickar

vi nyhetsbrev om sådant som du gillar.

More magazines by this user
Similar magazines