Skargardsguiden_TURLISTOR_22.3.2021

online.magazines

SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS

TURLISTOR 2021

SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT

ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES

INNEHÅLLER ÄVEN

Turistinformation

om skärgården

SISÄLTÄÄ MYÖS

Matkailutietoja saaristosta

ALSO INCLUDING

Tourist information about

the archipelago

Jurmo

Åva

Brändö

Kustavi

Gustavs

Osnäs

Vuosnainen

ÅLAND

Simskäla

Enklinge

Björkö

Lappo

Torsholma

Houtskär

Bärö

Asterholma

Vårdö

Hummelvik

PrästöTöftö

Snäckö

Seglinge

Kumlinge

Mariehamn

Långnäs

Svinö

Bergö

Ängö

Överö

Embarsund

Sottunga

Husö

Galtby, Korpo

Korppo

Degerby

Föglö

Kyrkogårdsö

Kökar

0 10 20 30 km

Ålandstrafiken

KORRIGERINGAR/ÄNDRINGAR kan ha inträffat. För uppdaterad turlista se:

KORJAUKSET/MUUTOKSET on saattanut tapahtua päivitetyn vuorolistan mukaan:

CORRECTIONS/CHANGES may have occured, for updated timetable, see:

www.alandstrafiken.ax

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat

Archipelago-traffic traveltimes

• Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line

• Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line

• Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

• Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line

• Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

• Landsväg | Maantie | Road

Jurmo

Åva

Brändö

Kustavi

Gustavs

Osnäs

Vuosnainen

ÅLAND

Simskäla

Enklinge

Björkö

Lappo

Torsholma

Houtskär

Bärö

Asterholma

Eckerö

Berghamn

Vårdö

Hummelvik

Prästö Töftö

Snäckö

Seglinge

Kumlinge

Mariehamn

Långnäs

Svinö

Bergö

Ängö

Överö

Embarsund

Sottunga

Husö

Galtby, Korpo

Korppo

Föglö

Degerby

Kyrkogårdsö

Kökar

0 10 20 30 km

Tvärgående linjen | Poikittainen linja

Cross line

• Långnäs–Överö, ca 40 min

• Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

• Långnäs–Bergö, ca +20 min

• Överö–Snäckö, ca 1 h

• Snäckö–Kumlinge färjfäste,

bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

• Svinö–Degerby, ca 30 min

• Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

Norra linjen | Pohjoinen linja

Northern line

• Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

• Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

• Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

• Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

• Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

• Asterholma–Lappo, ca 15 min

• Lappo–Torsholma, ca 20 min

• Kumlinge–Lappo, ca 45 min

• Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min

• Åva–Jurmo, ca10 min

• Åva–Osnäs, ca 40 min

• Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Södra linjen | Eteläinen linja

Southern line

• Långnäs–Överö, ca 40 min

• Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

• Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

• Invikning till Husö, +10 min

• Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

• Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min

• Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi

saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors:

Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min

Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min

Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min


BOKNING AV FÄRJPLATSER

LAUTTAPAIKKAVARAUKSET

FERRY RESERVATIONS

Ålandstrafiken

Styrmansgatan 1

22100 Mariehamn

tel. | puh. +358 (0)18 25 600

info@alandstrafiken.ax

www.alandstrafiken.ax

Gilla oss på Facebook!

Öppet | Avoinna | Open:

må–fr 10–17 | ma–pe 10–17

Mon–Fri 10–17

Turistinformation Åland

Ålands Turistinformation

Storagatan 8, 22 100 Mariehamn

Tel. |Puh. + 358 (0)18 24 000

info@visitaland.com

www.visitaland.com

Gilla oss på Facebook!

Turistinformation Åbolands skärgård

Turunmaan saaristo

Turku Archipelago

Skärgårdens turistinformation

Strandvägen 28, 21600 Pargas

Tel. |Puh. + 358 (0)400 117 123

www.saaristo.org

www.skargarden.fi

Kustavin kunnanvirasto

23360 Kustavi

Tel. | Puh. +358 (0)2 842 6600,

+358 (0)44 742 6620

www.kustavi.fi

Turistinformation Korpo m fl

Tel. | Puh. + 358 (0)2 458 5722

www.parainen.fi

Innehåll | Sisältö | Contents

Information & Avgifter | Neuvonta & Maksut |

Information & Fares...........................................................................................................................................2–5

Information om färjorna | Tietoja lautoista |

Information about the ferries..............................................................................................6

Vajerfärjor | Lossit | Cable ferries...................................................................................... 7

••• Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line

Snäckö–Långnäs vv................................................................................................................... 10–15

••• Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line

Galtby–Långnäs (+ passbåten) vv.................................................................................... 16–26

Skärgårdstrafiken körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat

Archipelago-traffic traveltimes ........................................................................27

••• Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

Svinö–Degerby vv..................................................................................................................... 28–29

••• Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line

Hummelvik–Torsholma vv................................................................................................. 30–35

Osnäs–Åva vv............................................................................................................................... 36–39

Enklinge–Kumlinge–Asterholma–Lappo–Torsholma vv................................40–45

Åva–Jurmo vv............................................................................................................................... 46–51

Enklinge–Kumlinge vv............................................................................................................52–54

••• Kollektivtrafiken | Joukkoliikenne | Public transport

I skärgården | Saaristossa | In the archipelago......................................................56–57

Vartsala–Kivimaa | lossi aikataulu | ferry timetable................................................... 58

••• Cykelfärja | Pyörälautta | Bicycle ferry...............................................58

Version 1.1 (dec 2020)

Ansvarig utgivare: Ålands landskapsregering/Ålandstrafiken.

Utgivaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter

eller ändringar i tider, priser eller andra uppgifter.

Produktion, layout och annonser: Strax Kommunikation,

AX-22100 Mariehamn, tel. +358 18 525 875, www.strax.ax

Tryck: PRINTALL AS

Turistinformation om skärgården – sväng på broschyren

Matkailutietoja saaristosta – käännä esite

Tourist information about the archipelago – turn the brochure


INFORMATION

Boknings-, ändrings- och avbokningsregler 2021

Bokning via Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn.

Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax,

www.alandstrafiken.ax.

Öppet: måndag–fredag 10–17.

Närmare information, se www.alandstrafiken.ax

Kundregistrering: Du registrerar dig endast en gång, behåll ditt

kundnummer för framtida bokningar och årskortsköp. Samtliga

fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på

kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för

kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post,

registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.

Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn.

Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15

minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista.

Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin

förbetalda biljett återbetald.

Incheckning sker före ombordkörning eller direkt efter avgång.

Föraren stannar i fordonet tills biljett- och passagerarkontroll är

gjord.

Genomfartsbokning (fasta Åland – Finland vv): Tillåten bokning

görs endast via Ålandstrafikens kontor på alla turer på Norra och

Södra linjen utom följande: Fredag (v. 1–23 och 34–52): kl. 16:00

Långnäs–Galtby. Fredag (v. 24–38): kl. 16:00 Långnäs–Kökar, kl. 18:50

Kökar–Galtby. Söndag (v. 1–23 och 34–52): kl. 11:05 och kl. 16:35

Osnäs–Åva, kl. 12:25 och kl. 18:15 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:15

Galtby–Långnäs. Söndag (v. 24–38): kl. 12:45 och kl. 18:35 Osnäs–

Åva, kl. 14:15 och kl. 20:00 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:30 Galtby–

Kökar, kl. 18:45 Kökar–Långnäs.

Antalet platser är begränsade till 3 (13,5 m) och gäller endast lätta

fordon utan släp.

Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskaps regeringen

är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. felangiven

höjd och längd.

Kundens ansvar att ha giltig biljett: Ha kontanter, betalkort,

vouchers, förbetald biljett od tillgängliga innan ombordkörning så

färjan kan avgå i tid. Giltiga årskort ska vara fastklistrade i vindrutans

nedre vänstra hörn. Förare med personligt årskort ska uppvisa

aktuellt årskort.

Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online erhåller –20%/–80%

från ordinarie biljettavgifter.

Ändring och avbokning: Ska göras senast 24 h före avgångstid om

inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare faktureras 20

euro avbokningsavgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift).

Fordon som inte avbokar resan alls (no show) faktureras 40 euro

avgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift + 40 euro). Lätta

fordon som ej förbetalat sin biljett debiteras även ordinarie biljettavgift.

Bokat fordon kan inte ombokas/avbokas via färjan. Mer info se

”Boknings regler 2021”.

Kollektivtrafik: För busstrafik, se aktuell ”Busstidtabell”. Begränsad

trafik lör-, sön- och helgdagar. Vill du kombinera färjresan med buss

meddelar du besättningen som kontaktar busschauffören som kan

vänta upptill 10 min, men du ska meddela färjans besättning ifall du

ordnar skjuts på annat sätt.

Betalning: Giltiga betalningsmedel är euro och bankkort, samt Visa

och Mastercard kreditkort. Förbetalning online ger dig –20%/–80%

från ordinarie biljettavgift.

Isturlistor: I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till

tur listorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av isturlistor.

Information om ibruktagandet av isturlistor publiceras i lokalpressen

samt på www.alandstrafiken.ax, senast 7 dagar innan isturlistorna

tas i bruk.

Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som

kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra

Force Majeure liknande omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna

ske eller turer ställas in. Sjuktransporter bryter alltid ordinarie

turlista.

TIETOJA

Varaus-, muutos- ja peruutusehdot 2021

Varaukset Ålandstrafikeniin, Stymansgatan 1, 22 100 Mariehamn.

Puh. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax,

www.alandstrafiken.ax

Avoinna: ma–pe 10–17

Lisätietoja: www.alandstrafiken.ax

Asiakasrekisteröinti: Rekisteröit ainoastaan yhden kerran säästä

asiakasnumero tuleviin varauksiin ja vuosikortiostoksiin. Kaikki

Ålandstrafikeniin puhelimitse, sähköpostitse, nettisivuilla tai Ålandstrafikenin

toimistossa tehtävät ajoneuvojen paikkavaraukset rekisteröidään.

Asiakasrekisteriin annettavia pakollisia tietoja ovat nimi,

osoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon

rekisterinumero tai vaihtoehtoinen rekisterinumero.

Autopaikat: Varataan ensisijaisesti välisatamien välisille matkoille.

Ajoneuvojen/matkustajien oltava valmiina lastaukseen 5/10/15

minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Myöhässä saapuvat ajoneuvot

menettävät paikkavarauksensa eikä etukäteen maksetun paikkalipun

hintaa palauteta takaisin.

Check-in tapahtuu ennen laivaannousua tai heti sen jälkeen. Kuljettaja

pysyy autossa kunnes lippu- ja matkustajatarkastus on tehty.

Suoran läpikulkumatkan varaaminen (Ahvenanmaan pääsaari –

Suomi vv): Varauksen voi tehdä Ålandstrafikenin konttorin kautta.

Pohjoisen ja Eteläisen linjan vuoroille seuraavia vuoroja lukuun ottamatta:

Perjantai (v. 1–23 ja 34–52): klo 16:00 Långnäs–Galtby. Perjantai

(v. 24–33): klo 16:00 Långnäs–Kökar, klo 18:50 Kökar–Galtby.

Sunnuntai (v. 1–23 ja 34–52): klo 11:05 ja klo 16:35 Osnäs–Åva, klo

12:25 ja klo 18:15 Torsholma–Hummelvik, klo 15:15 Galtby–Långnäs.

Sunnuntai (v. 24–33): klo 12:45 ja klo 18:35 Osnäs–Åva, klo 14:15 ja

klo 20:00 Torsholma–Hummelvik, klo 15:30 Galby–Kökar, klo 18:45

Kökar–Långnäs.

Paikkat on rajoitettu 3 (13,5 m) ja ainoastaan kevyet ajoneuvoille

ilman peräkärryä.

Asiakas vastaa ajoneuvon oikean korkeuden ja pituuden ilmoittamisesta:

Maakuntahallitus ei ole korvausvelvollinen mikäli ajoneuvo

ei mahdu alukseen virheellisesti ilmoitetun korkeuden tai pituuden

vuoksi.

Asiakas vastaa voimassa olevan lipun hankkimisesta: Varaa

käteistä, maksukortti, maksulipuke tms. valmiiksi ennen laivaan

ajamista, jotta laiva pääsee lähtemään ajoissa. Voimassa oleva vuosikortti

on oltava kiinnitettynä tuulilasin vasempaan alakulmaan.

Henkilökohtaisen vuosikortin käytön yhteydessä täytyy henkilöllisyys

voida todistaa.

Alennus: Nettisivuilla toimistossa etukäteen varatuista ja maksetuista

normaalihintaisista lipuista myönnetään alennusta –20%/

–80%.

2 alandstrafiken.ax


Muutokset ja peruutukset: Tehtävä viimeistään 24 h ennen

lähtöaikaa, mikäli ei muuta ilmoiteta. Ajoneuvopaikkavarauksista,

jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan normaalihintainen

lauttamaksu laskua vastaan. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka

peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan 20 euroa (raskas liikenne

200% normaalihinnasta). Ajoneuvoja joiden varauksia ei peruuteta

ollenkaan (no show) laskutetaan 40 euroa (raskas liikenne 200%

normaalihinnasta + 40 euro). Kevyet ajoneuvot joille ei ole ostettu

etukäteen lippua maksavat myös vakinaiseu lippumaksun. Tilattua

autopaikkaa ei voi peruuttaa tai muuttaa laivan henkilökunnan

kautta. Lisää tietoa ”Varausehdoissa 2021”.

Joukkoliikenne: Tarkista linja-autovuorot voimassa olevasta linjaautoaikataulusta.

Rajoitettu liikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja

pyhäpäivisin. Jos aiot jatkaa matkaa satamasta paikallisliikenteen

linja-autolla, ilmoita siitä miehistölle, joka ottaa yhteyttä linja-auton

kuljettajaan, joka voi odottaa myöhässä olevaa lauttaa korkeintaan

10 minuuttia. Ilmoita myös, jos matkasuunnitelmasi muuttuvat ja

saat toisen kyydin.

Maksu: Lautoilla voi maksaa euroilla, pankkikorteilla sekä Visa- ja

Mastercard-luottokorteilla. Etukäteen maksetuista nettivarauksista

myönnetään alennusta –20%/–80%.

Jääaikataulut: Jäätilanteen aiheuttamien huomattavien myöhästymisten

vuoksi voidaan ottaa käyttöön erilliset jääaikataulut, joista

ilmoitetaan paikallislehdissä sekä Ålandstrafikenin kotisivulla

www.alandstrafiken.ax vähintään 7 päivää ennen aikataulujen

käyttöönottoa.

Ålands landskapsregering ei vastaa aikatauluissa mahdollisesti esiintyvistä

virheistä ja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Hankalat sääolot, tekniset viat lautoilla tai muut erityistilanteet tai

Force Majeure tyyppiset tilanteet aiheuttaa muutoksia aikatauluihin

tai vuorojen peruuntumisen. Sairaskuljetukset saavat aina etusijan ja

saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin.

INFORMATION

Booking and cancellation conditions 2021

Bookings to Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn.

Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax,

www.alandstrafiken.ax

Open: Mon–Fri 10–17.

For more information on www.alandstrafiken.ax

Customer registration: You only register yourself once, keep you

customer number for upcoming bookings and season ticket purchases.

All vehicles booked through Ålandstrafiken by phone, e-mail,

at the office, and online are registered in a database. Obligatory information

for customer registration includes name, address, telephone

and mobile phone numbers, e-mail, car registration number and alternative

registration number.

Car reservations: Bookings can be made for trips to and from the

intermediate harbours.

Vehicles/passengers must be ready to embark at least 5/10/15 minutes

before the time of departure, for details see respective timetables.

Vehicles arriving later than this will lose their reservation and

the prepaid ticket will not be refunded.

Check-in is made before embarking the ferry or directly after departure.

The drivers stay in the vehicle until ticket- and passengercheck

is done.

Car reservation for transit trips (Aland mail Island – Finland vv):

Bookings can be made to Ålandstrafiken’s office for all departures on

the Northern and Southern line, apart from the following departures:

Friday (w. 1–23 and 34–52): at 16:00 Långnäs–Galtby. Friday (w.

24–33): at 16:00 Långnäs–Kökar, at 18:50 Kökar–Galtby. Sunday (w.

1–23 and 34–52): at 11:05 and at 16:35 Osnäs–Åva, at 12:25 and at

18:15 Torsholma–Hummelvik, at 15:15 Galtby–Långnäs. Sunday (w.

24–33): at 12:45 and at 18:35 Osnäs–Åva, at 14:15 and at 20:00 Torsholma–Hummelvik,

at 15:30 Galby–Kökar, at 18:45 Kökar–Långnäs.

The number of transit ferry bookings is limited to 3 (13,5 m) and only

for “lighter” vehicles without trailer.

The customer is responsible for booking the right height and

length of the vehicle: Åland Provincial Government is not liable

to refund a prepaid ticket due to incorrect information given about

height and length.

The customer is responsible to obtain a valid ticket: Have cash,

vouchers or bank card available for payment when embarking the

ferry so that the ferry can leave on time. Valid season ticket must

be attaced to the lower left corner of the windscreen. Driver with a

personal season ticket shall present the current season ticket.

Discount: Prepaid tickets booked online are given a discount of

–20%/–80%.

Changes and cancellations: Shall be made 24 hours before the

departure time if not other notified. Booked vehicles that cancel later

will be invoiced cancellation fee of 20 euro (heavy traffic 200% of the

regular ticket fee). Vehicles that do not cancel the trip at all (no show)

will be invoiced 40 euro fee (heavy traffic 200% of the regular ticket

fee + 40 euro). “Lighter” vehicles that have not prepaid for the ticket

will also be invoiced the regular ticket fee. Booked vehicle can not be

changed/cancelled via the ferry. More info, see “Booking rules 2021”.

Public transport: For bus connections, please check the valid bus

timetable, and note limited traffic on Saturdays, Sundays and public

holidays. If you combine the ferry trip with a bus trip tell this to the

ferry staff who will contact the bus driver who can wait for the ferry

up to 10 minutes. Do also cancel your bus trip if you decide not to

take the bus.

Payment: In Euro, Swedish kronas, bank cards, and Visa and Mastercard

credit cards. For online prepaid bookings there is 20 % discount

on the ordinary ticket fee.

Timetables for ice season: In case of traffic delays caused by severe

ice conditions a special timetable for ice season is applied. Acknowledgements

about introducing ice season’s timetables will be published

in local newspapers and on Ålandstrafiken’s website

www.alandstrafiken.ax, 7 days in advance.

Government of Åland cannot be held responsible for any inaccuracies

that may occur in the timetable, and the Åland Government reserves

the right to make alterations.

In case of hard weather conditions, technical problems or other Force

Majeure similar circumstances, timetables may be changed and tours

may be cancelled. Ambulance transportation always takes precedence

over the regular timetable.

alandstrafiken.ax 3


SKÄRGÅRDSTAXA | SAARISTOHINNASTO | ARCHIPELAGO FARES

För fordon från ändhamn till mellanhamn eller vice versa | Ajoneuvojen maksut päätesatamasta välisatamaan tai päinvastoin

| Fares for vehicles from an end harbour to intermediate harbours or vice versa

Teckenförklaring sid. 6

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2021

15/4–30/9 2021

Maxhöjd inkl taklast/last

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE EKIPAGE M *) EKIPAGE L *) X-LARGE N)

t/r

t/r

t/r

maxhöjd

2,1 m

t/r

höjd över

2,1 m

t/r

maxhöjd

2,1 m

t/r

EKIPAGE M –

EKIPAGE L

t/r

höjd

över 2,1 m

(tung nyttotrafik)

t/r

maxhöjd

4,2 m

NORRA LINJEN

Osnäs Brändö € 4 € 11 € 19 € 56 € 43 +30 € 81 € 30

Osnäs Brändö € 6 € 18 € 24 € 72 € 68 +30 € 115 € 30

Hummelvik Kumlinge, Brändö € 4 € 18 € 31 € 93 € 85 +30 € 146 € 30

Hummelvik Kumlinge, Brändö € 6 € 23 € 38 € 118 € 103 +30 € 184 € 30

SÖDRA LINJEN

Långnäs Överö € 4 € 11 € 19 € 56 € 43 +30 € 81 € 30

Långnäs Överö € 6 € 18 € 24 € 72 € 68 +30 € 115 € 30

Långnäs Sottunga, Kökar € 4 € 18 € 31 € 93 € 85 +30 € 146 € 30

Långnäs Sottunga, Kökar € 6 € 23 € 38 € 118 € 103 +30 € 184 € 30

Galtby Kökar, Sottunga, Överö € 4 € 18 € 31 € 93 € 85 +30 € 146 € 30

Galtby Kökar, Sottunga, Överö € 6 € 23 € 38 € 118 € 103 +30 € 184 € 30

TVÄRGÅENDE LINJEN

Långnäs Överö € 4 € 11 € 19 € 56 € 43 +30 € 81 € 30

Långnäs Överö € 6 € 18 € 24 € 72 € 68 +30 € 115 € 30

Långnäs Sottunga, Snäckö € 4 € 18 € 31 € 93 € 85 +30 € 146 € 30

Långnäs Sottunga, Snäckö € 6 € 23 € 38 € 118 € 103 +30 € 184 € 30

FÖGLÖLINJEN

Svinö Degerby € 4 € 10 € 17 € 50 € 39 +30 € 72 € 30

Svinö Degerby € 6 € 16 € 22 € 64 € 61 +30 € 103 € 30

Tilläggsbetalning för bokad genomfart

ändhamn–ändhamn inom

samma dygn

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2021 € 12 € 35 € 57 € 258 € 87 € 346 € 54/m

15/4–30/9 2021 € 18 € 54 € 91 € 402 € 142 € 540 € 96/m

Tilläggsbetalning för personbil, paketbil, pickup, N2 eller husbil med grönt kort och högt släp. Mer info om grönt årskort på sid 5–6.

Vihreän kortin lisämaksu henkilö autosta, pakettiautosta, lavaautosta, N2 tai asuntoautosta jolla on korkea perävaunu. Lisätietoja vihreästä vuosikortista s. 5–6.

Additional paymant for cars, vans, pickup, N2 or camper with green ticket and high trailer. More info about green season tickets on page 5–6.

Passagerare åker gratis!

*) Fordon i prisklass Ekipage M och Ekipage L

med längd över 14,5 m betalar dubbel avgift.

N) Tung nyttotrafik innebär att transporten/tjänsten

utförs av företag registrerat med FO-nummer.

P.g.a. säkerhetsskäl bokas fordon och ekipage med

vikt över 12 t endast via Ålandstrafiken.

Priset gäller tur/returresa eller fortsatt resa efter

övernattning i skärgården. –20% från ord. pris på

förbetald biljettavgift online och –80% på ”grön

avgång” 15/4–30/9 vid förbokad och förbetald MC,

person-, husbil och husvagnsekipage online (förutom

Föglölinjen). Rabatter kan inte kombineras.

Biljetter till ordinarie pris säljs av färjpersonalen.

För resor ändhamn-ändhamn ska biljett betalas vid

ombordkörning på den första färjan. Ändhamnar är

Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

Henkilömatkustajat matkustavat ilmaiseksi!

*) Ajoneuvot hintaluokassa Ekipage M ja Ekipage L

joiden pituus on yli 14,5 m maksavat tuplahinnan.

N) Painava hyötyliikenne tarkoittaa että kuljetuksen/palvelun

hoitaa yritys jolla on rekisteriöity

Y-tunnus.

Turvallisuussyistä varataan ajoneuvot ja ajoneuvo

peräkärryyhdistelmät jotka painavat yli 12 t vain

Ålandstrafikeniltä.

Hinta koskee meno/paluumatkaa tai jatkuyhteyttä

saaristoyöpymistän jälkeen. –20% ennakoalennus

normaalihinnasta, jos maksu suoritetaan verkossa

ja ”vihreä lähtö” 15/4–30/9 –80% jos varaa ja

maksaa etukäteen MP, henkilö-, asuntoauto ja asuntovaunuyhdistelmä

(paitsi Föglön linja). Alennuksia

ei voi yhdistää. Lauttahenkilökunta myy normaalihintaisia

lippuja. Lippu matkalle päätesatamasta

päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle

ajettaessa. Päätesatamat ovat Hummelvik, Vuosnainen,

Långnäs, Svinö ja Galtby.

Passengers travel for free!

*) Vechicles in price bracket Ekipage M and Ekipage

L with a lenght over 14,5 m pay double fee.

N) Heavy commercial traffic means that transport/

service carried out by hired company registred with

Business ID.

Fore safety reason can vehicles and equipage weighing

over 12 t only be booked via Ålandstrafiken.

The price is valid tour/retour or onward travel

after overnighting in the archipelago. –20% discount

from regular prices on prepaid tickets paid

online and –80% discount on “green departure”

15/4–30/9 if ticket for MC, car, camper and

caravancombinations is booked and prepaid online

(except Föglö line). Discounts cannot be combined.

Regular-priced ferry tickets are sold by the ferry

staff. For trips between two end harbours the ticket

is bought when embarking the first ferry. The end

harbours are Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö

and Galtby.

4 alandstrafiken.ax


Specialregel för Hummelvik/Vårdö; Mopeder,

motorcyklar, personbilar och bussar reser enligt

skärgårdstaxa i riktning Osnäs > Hummelvik om

bokningsbekräftelse från turistanläggning i Vårdö

skickats till Ålandstrafikens kontor, samt i motsatt

riktning Hummelvik > Osnäs om betalningskvitto

på övernattning från turistanläggning i Vårdö

senaste natt har skickats till Ålandstrafikens kontor.

Godstransport till/från Vårdö ska skicka in

frakthandlingarna till Ålandstrafikens kontor före

genomfart Osnäs > Hummelvik vv bokas för skärgårdstaxa,

gods får inte levereras till fasta Åland.

Taxan justeras inte i efterhand. Övriga undantag

från genomfartstaxa ska bekräftas med beslut över

beviljad bokningsrätt.

Erityinen sääntö Hummelvikenille Vårdössä;

Mopedista, moottoripyörästä, henkilöautotosta

tai bussista maksetaan saaristohinnaston mukaan

Osnäsistä Hummelvikiin jos Ålandstrafikenin

konttoriin lähetetään tilausvahvistus Vårdössä

sijaitsevasta majoituspalvelusta ja matkasta Hummelvikista

Osnäsiin jos Ålandstrafikenin konttoriin

lähetetään maksukuitti yöpymisestä Vårdössä

sijaitsevasta majoituspalvelusta.

Tavaraliikenne reitillä Osnäs–Hummelvik tai

Hummelvik–Osnäs saaristohinnaston mukaan on

mahdollista jos rahtidokumentit lähetetään Ålandstrafikenin

konttoriin ennen matkan varausta.

Raihtia ei voi silloin viedä Mannerahvenanmaalle.

Hintaa ei korjata jälkikäteen. Muut poikkeukset

kauttakulkuhinnastosta varemennetaan päätöksellä

myönnetystä varausoikeudesta.

Special rule for Hummelvik/Vårdö; Mopeds, motorcycles,

cars and buses travel according to archipelago

fares when travelling Osnäs > Hummelvik

if booking confirmation from an accommodation

establishment in Vårdö is sent to Ålandstrafiken´s

office and for travel in the opposite direction Hummelvik

> Osnäs if receipt for overnight stay from an

accommodation establishment in Vårdö last night

has been sent to Ålandstrafiken´s office.

Transport of goods to/from Vårdö must send the

shipping documents to Ålandstrafiken´s office

before travel Osnäs > Hummelvik vv can be

booked for the archipelago fares, goods may not be

transported to mainland Åland. The fares can not

be adjusted afterwards. Other exemptions from the

transit fares must be confirmed with a decision on

the granted booking right from one end harbour to

another end harbour (Aland main Island–Finland

vv).

GENOMFARTSTAXA | KAUTTAKULKUHINNASTO | TRANSIT FARES

För fordon från ändhamn till ändhamn (fasta Åland – Finland vv) utan övernattning i skärgården.

Maksut päätesatamasta toiseen päätesatamaan (Ahvenanmaan pääsaari – Suomi vv)

ilman yöpymistä saaristossa.

Fares for transport from one end harbour to another end harbour (Aland main Island – Finland vv)

without overnightings in the archipelago.

Ändhamnar/päätesatamat/one end harbour: Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE EKIPAGE M *) EKIPAGE L *) X-LARGE N)

(tung nyttotrafik)

Maxhöjd

inkl. taklast/last maxhöjd 2,1 m höjd över 2,1 m maxhöjd 2,1 m höjd över 2,1 m maxhöjd 4,2 m

1/1–14/4 &

1/10–31/12 2021

€ 16 € 50 € 82 € 332 € 151 € 459 € 84/m

15/4–30/9 2021 € 24 € 74 € 122 € 497 € 227 € 689 € 126/m

Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta

Ålandstrafiken, sid. 2–3.

OBS! Fordon som bokar resan till fasta Åland,

Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården

erlägger alltid GENOMFARTSTAXA. Undantaget är

beviljad bokningsrätt till skärgårdstaxa.

För bokade resor ändhamn–ändhamn ska biljett

betalas vid ombordkörning på den första färjan.

Grönt årskort á 160 euro gäller för person-, paketbil,

pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller traktor

utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som

inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 2,1 m.

Grön-gult årskort á 300 euro är personligt och

gäller för MC, moped, mopedbil, 4-hjuling, person-,

paketbil, pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller

traktor utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp

som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden

2,1 m.

Årskort säljs via Ålandstrafiken och online på

www.alandstrafiken.ax. Gäller för obegränsat antal

resor på samtliga linjer till/från skärgården.

Obs! Grönt och grön-gult kort gäller inte för genomfart,

men kortet kan användas som del betalning för

genomfartsresa. Fordon i kategori X-Small–Ekipage

L får åka utan tilläggsbetalning inom samma dygn

om resan från skärgården är obokad.

Läpikulkuvarausta ei voi tehdä online-varauksena,

ota yhteytä Ålandstrafikeniin, ks. 2–3.

HUOM! Ajoneuvot jotka vaaraa Ahvenanmaan

pääsaarelle, Vårdöhön tai manner-Suomeen

jatkavat ajoneuvot, jotka eivät yövy saaristossa,

maksavat aina KAUTTAKULKUHINNASTON

mukaan. Poikeus sääntöön on myönnety varausoikeus

saaristohintaan.

Varatut matkat päätesatamasta päätesatamaan

maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Lippu

säilytetään tulevaa jatkomatkaa varten.

Vihreä vuosikortti á 160 euro käy henkilö-,

paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino 12 t),

asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia.

Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka

ei saa kuitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta.

Lue sivulta nejä korkeasta perävaunusta perittävistä

lisämaksuista.

Vihreä-keltainen vuosikortti á 300 euro on henkilökohtainen

käy MC, mopo, mopoauto, mönkijä,

henkilö-, paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino

12 t), asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia.

Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu,

joka ei saa kuitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta.

Vuosikorttia myydään Ålandstrafikenissa ja netissä

www.alandstrafiken.ax. Kortti on voimassa rajattomasti

kaikilla reiteillä saaristoon ja saaristosta.

Huom! Vihreä ja vihreä-keltainen kortti ei oikeuta

läpikulkumatkaan, mutta se käy osamaksuna läpikulkumatkasta.

Ajoneuvot X-Small–Ekipage L saa

matkustaa ilman lisämaksua saman vuorokaudenaikana

jos matka saaristosta on varaamatta.

Transit trip bookings can not be booked online,

please contact Ålandstrafiken, p. 2–3.

NOTE! Booked vehicles travelling directly to

Åland main island, Vårdö or mainland of Finland

without one overnight stay in the archipelago

always pay in accordance to TRANSIT FARES.

Only exemption to pay transit fares is granted right

to book end harbour – end harbour to archipelago

fares.

For booked trips between two end harbours, the

ticket is bought when embarking the first ferry.

The green season ticket á 160 euro is valid for car,

van, pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor

with no height restrictions. However the benefit

of the loaded trailer for this type of ticket must not

exceed max 2,1 m height.

The green-yellow season ticket á 300 euro is

personal and valid for MC, moped, mopedcar, car,

van, pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor

with no height restrictions. However the benefit

of the loaded trailer for this type of ticket must not

exceed max 2,1 m height.

The season ticket is sold at Ålandstrafiken and

online at www.alandstrafiken.ax. The season ticket

is valid for unlimited trips on all lines to and from

the archipelago.

Note! The green and green-yellow season ticket

is not valid for transit trips, but it can be used as

a part payment for the transit fare. Vehicles in

category X-Small–Ekipage L is allowed to travel

without payment for transit fares during the same

day if the trip from the Archipelago is unbooked.

Teckenförklaring, se sid 6 | Merkkien selitysket, ks. s. 6 | Key to symbols, see p. 6

alandstrafiken.ax 5


TECKENFÖRKLARING | MERKKIEN SELITYKSET | KEY TO SYMBOLS

X-SMALL

SMALL

MEDIUM

EKIPAGE

MEDIUM *)

LARGE

EKIPAGE

LARGE *)

X-LARGE N)

(tung nyttotrafik)

Cykel, cykelsläp, moped

Polkupyörä, polkupyörävanu, mopo

Bike, bicycle trailer, moped

MC, mopedbil, 4-hjuling

Moottoripyörä, mopoauto, mönkijä

MC, 4-wheeled moped car, light 4 WD-vehicle

Lågt fordon, maxhöjd 2,1 m inkl. taklast.

Matala ajoneuvo, kork. 2,1 m kattokuorman kanssa.

Low vehicle, max. height 2,1 m, incl. roof load.

Lågt fordon+lågt släp, maxhöjd 2,1 m inkl. taklast/last.

Matala ajoneuvo+matala perävaunu, kork. 2,1 m kattokuorman/kuorman kanssa.

Low vehicle+low trailer, max. height 2,1 m, incl. roof load/load.

Högt fordon, höjd över 2,1 m inkl. taklast.

Korkea ajoneuvo, yli 2,1 m kattokuorman kanssa.

High vehicle, height over 2,1 m incl. roof load.

Fordon+släp, höjd över 2,1 m inkl. taklast/last.

Ajoneuvo+perävaunu, korkeus yli 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman.

Vehicle+trailer, height over 2,1 m incl. roof load/load.

Buss, lastbil, lastbilssläp, traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält

Linja-auto, kuorma-auto, kuorma-auton perävaunu, traktori, traktoriperävaunu, maansiirtoajoneuvo,

puutavarakuormain, valssijyrä.

Bus, lorry, lorry trailer, tractor, tractortrailer, dumper, forestry harvester, compaction roller.

INFORMATION

MEDIUM: under 2,1 m inkl. taklast/last

LARGE: över 2,1 m inkl. taklast/last

OBS! Grönt och grön-gult årskort gäller för MC,

moped, mopedbil, 4-hjuling, person-, paketbil,

pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller traktor utan

höjdbegränsning.

Dock får lastat släp som inkl. i priset inte överstiga

maxhöjden 2,1 m.

TIETOJA

MEDIUM: alle 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman

LARGE: yli 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman

HUOM! Vihreä ja vihreä-keltainen vuosikortti

äy MC, mopo, mopoauto, mönkijä, henkilö-,

paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino

12 t), asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia.

Kortin etuuteen kuuluva kuormattu perävaunu, joka

ei saa kuitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta.

INFORMATION

MEDIUM: under 2,1 m incl. roof load/load

LARGE: over 2,1 m incl. roof load/load.

NOTE! The green and green-yellow season

ticket is valid for MC, moped, mopedcar, car, van,

pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor

with no height restrictions.

However the benefit of the loaded trailer for this

type of ticket must not exceed max 2,1 m height.

INFORMATION OM FÄRJORNA | TIETOJA LAUTOISTA | INFORMATION ABOUT THE FERRIES

ÅLANDSTRAFIKEN +358 (0)18-25 600

*S = M/S SKIFTET +358 (0)400 350 265 OK OK 200 24 4

Café +358 (0)405 515 645 OK OK

*G = M/S GUDINGEN +358 (0)407 693 687 OK OK 195 23 4

Café +358 (0)405 505 059 OK OK

*E = M/S EJDERN +358 (0)400 229 260 – – 99 16 4

*M/S SKARVEN +358 (0)401 733 600 OK OK 250 65 4

Café +358 (0)457 343 9301 OK OK

*A = M/S ALFÅGELN +358 (0)407 682 108 OK OK 244 38 4

Café +358 (0)406 378 500 OK OK

*K = M/S KNIPAN +358 (0)400 229 261 OK – 157 22 4

*V = M/S VIGGEN +358 (0)400 330 455 OK OK 250 50 4

Café +358 (0)407 658 453 OK OK

*M/S DOPPINGEN +358 (0)407 082 136 – – 70 12 2

*ENKLINGELINJENS FÄRJA +358 (0)400 492 739 – – 60 14 2

*M/S ODIN +358 (0)404 840 352 OK – 131 41 3 à 25 m

6 alandstrafiken.ax


UPPDATERAD 22/3 2021

VAJERFÄRJOR | LOSSIT | CABLE FERRIES

Vajerfärjorna trafikerar antingen med eller utan turlista. Närmare information se www.alandstrafiken.ax/ turlistor. Fordon ska vara ombord senast 5 min. före

utsatt trafikuppehåll, på Björkö-, Seglinge- och Simskälalinjerna 10 min. innan. Med reservation för ändringar.

Lossit liikennöivät joko aikataululla tai ilman. Katso lisätietoja osoitteesta www.alandstrafiken.ax/fi/aikataulut. Ajoneuvojen on oltava lauttaan ajettuina

viimeistään 5 min. ennen ilmoitettua taukoa (”paus”) ja vastaavasti Björkön, Seglingen sekä Simskälan linjalla 10 min. aikaisemmin. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Usually the cable ferries operates according to the timetable or without. More information on www.alandstrafiken.ax/en/ timetables. Vehicles must be loaded

on board at least 5 min. before the scheduled break (”paus”), for Björkö, Seglinge and Simskäla lines 10 min. before the break. We reserves the right to make

alterations.

BJÖRKÖLINJEN +358 (0)457 5242 854

TÖFTÖLINJEN +358 (0)457 3421 279

Paus i

Björkö

Mån–Sön, Helgdag

11:10–11:45

17:30–18:05

22:00–06:00 *)

EMBARSUNDSLINJEN +358 (0)457 3798 871

Paus i Töftö

1/1–31/12 2021

(med turlista)

Mån–Sön

Helgdag

02:30–03:05

Lör, Sön, Helgdag

02:30–03:05

08:55–09:10

11:45–12:15

17:50–18:30

19:55–20:10

Paus i Mån–Sön, Mån–Lör Sön, Helgdag SEGLINGELINJEN +358 (0)40 7685 792

Finholma Helgdag 18:00–18:35 18:15–18:50 AVG.TIDER FRÅN SEGLINGE

12:15–12:50

(SEGLINGE, Kumlinge–SNÄCKÖ, Kumlinge)

22:00–06:00 *) Paus i Seglinge

Mån–Sön, Helgdag

9/6–16/8 2021

10:30–11:05

SIMSKÄLALINJEN +358 (0)457 3798 869

(med turlista)

17:00–17:35

Paus i

Simskäla

Mån–Sön, Helgdag

11:30–12:05, ons 11:30–12:30

14:00–14:15

17:00–17:35

*)

Nattrafik mot beställning före kl. 21:00 (Björkölinjen) eller kl. 22:00

(Ängösundslinjen).

*)

Yöliikenne tilauksesta, tilaukset klo 21:00 (Björkön linja) tai klo 22:00

(Ängösundin linja) mennessä.

*)

Traffic at night by booking in advance before 21:00 (Björkö line) or

22:00 (Ängösund line).

ÄNGÖSUNDSLINJEN +358 (0)457 5295 082

Paus i Mån–Sön, Helgdag

Ängö 11:00–11:30

13:30–14:30 (endast onsdagar jämna veckor)

19:00–19:30

VAJERFÄRJORNAS JUL- OCH NYÅRSTURLISTA 2021

BJÖRKÖLINJEN

24/12 Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00

och 01:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00.

ÄNGÖSUNDSLINJEN

24/12 Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur körs kl. 24:00

och 01:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00

EMBARSUNDSLINJEN

24/12 Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00

och 01:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00.

TÖFTÖLINJEN

24/12 Trafiken avslutas kl. 24:00, beställningstur köres kl.

01:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00

SIMSKÄLALINJEN

24/12 Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00

och 01:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00

SEGLINGELINJEN

24/12 Ordinarie trafik till kl. 18:00, därefter beställningstur

varje hel timme t.o.m. kl. 22:00. Retur från Snäckö direkt.

Beställning senast kl. 18:00.

25/12 Trafiken återupptas kl. 06:00.

alandstrafiken.ax 7


”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

combinations

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravan-

8 alandstrafiken.ax


Huom!

Muista peruuttaa

varauksesi

ellet tarvitse sitä

Joku toinen ilahtuu

kun hän mahtuu mukaan..

...itse pääset no show

maksusta.

Note!

Remember to

cancel booked car

if you don’t need it

Then you make somebody else

happy to get their car booked...

...and you avoid

fee for no show.

Tips!

Kom ihåg att

avboka bilplats

som du inte behöver

På så vis blir någon annan glad

över att få rum med sin bil...

...och du undviker avgift

för no show.

alandstrafiken.ax 9


TVÄRGÅENDE LINJEN 1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ

Snäckö

(Kumlinge)

Sottunga Överö 1)

(Föglö)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Långnäs

(Lumparland)

Måndag 09:25 – 10:35 11:15 –

13:20 3)N) – 14:25 3)K) 15:05 3) –

Tisdag 09:25 N) – 10:35 F) – –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

Onsdag 09:25 N) – 10:35 F) – –

13:55 – 15:05 15:45 –

Torsdag 09:25 N) – 10:35 F)K) 11:15 –

13:55 N) – 15:05 4)K) 15:45 4) –

Fredag 09:25 N) – 10:35 F) – –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

18:40 N) – 19:40 20:25 –

Söndag 18:00 N) – 19:05 19:45 5) 20:15

Bergö 5)

(Vårdö)

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Snäckö. Överö–Långnäs kan inte

bokas.

3)

Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur

som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4)

Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast

mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken

senast tors kl. 16:00.

F)

Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg

Överö–Degerby ca 17 km.

K)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken eller mot

beställning till färjan 1 h före avg. i starthamn.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg

Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Överö–

Långnäs ei voi varata.

3)

Liikennöi joka viikko parittomilla viikoilla polttoainekuljetuksena

joka on varattava viimeistään ke

klo 12:00 Ålands trafikeniltä.

4)

Polttoainetta ajetaan Överöstä Långnäsiin, varataan

viimeistään ma klo 12:00 Ålands trafikeniltä.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 25/4. Vuoro varattava

Ålands trafikenilta viimeistään to klo 16:00.

F)

Jatkoyhteys Föglön linjalla Degerby–Svinö, ajomatka

Överö–Degerby n. 17 km.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the departure from Snäckö. Överö–Långnäs

can not be booked.

3)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport

to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

4)

Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked

no later than Mon at 12:00 to Ålands trafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 25/4 to be booked no later

than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

F)

Connection to Föglö line from Degerby, land road

Överö–Degerby approx. 17 km.

K)

Connection from Överö to Southern line towards

Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

Avvikelser:

Fre 1/1 Ingen trafik.

Ons 6/1 Onsdagstrafik.

Tors 1/4 Extratur kl. 18:40 från Snäckö via Överö

till Långnäs.

Fre 2/4 – Sön 4/4 Ingen trafik.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Fre 24/12 Fredagstrafik.

Lör 25/12 Ingen trafik.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Fre 31/12 Fredagstrafik.

Lör 1/1 2022 Ingen trafik.

Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Ei liikennettä.

Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne.

To 1/4 Ylimääräinen vuoro klo 18:40 Snäcköstä

Överöön kautta Långnäsiin.

Pe 2/4 – Su 4/4 Ei liikennettä.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 24/12 Perjantailiikenne.

La 25/12 Ei liikennettä.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 31/12 Perjantailiikenne.

La 1/1 2022 Ei liikennettä.

To 6/1 2022 Torstailiikenne.

Exceptions:

Fri 1/1 No traffic.

Wed 6/1 Wednesday schedule.

Thu 1/4 Additional tour at 18:40 from Snäckö

via Överö to Långnäs.

Fri 2/4 – Sun 4/4 No traffic.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Mon 6/12 Sunday schedule.

Fri 24/12 Friday schedule.

Sat 25/12 No traffic.

Sun 26/12 Sunday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule.

Sat 1/1 2022 No traffic.

Thu 6/1 2022 Thursday schedule.

10 alandstrafiken.ax


LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS

Bergö 5)

(Vårdö)

Långnäs

(Lumparland)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 TVÄRGÅENDE LINJEN

Bergö 6)

(Vårdö)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga 2)

Snäckö

(Kumlinge)

Måndag – 07:00 3) – 07:45 3) – 08:50 3)

– 11:20 – 12:05 K) – 13:10 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Tisdag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Onsdag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 17:30 2) 17:55 N)

Torsdag – 11:20 4) – 12:05 – 13:10 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Fredag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Söndag – 15:00 6) 15:30 6) 16:20 – 17:25 N)

– 15:35 – 16:20 K) – 17:25 N)

20:20 5) 20:50 – – – –

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Långnäs. Långnäs–Överö kan inte

bokas.

2)

Endast jämna veckor, bokning till Ålandstrafiken

eller beställs till färjan senast kl. 15:10. Om

Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl.

18:30.

3)

Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur

som körs kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö,

bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4)

Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast

mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken

senast tors kl. 16:00.

6)

Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken

senast tors kl. 16:00 med avg. kl. 15:00 från

Långnäs via Bergö (övriga sönd avg. kl. 15:35).

F)

Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg

Överö-Degerby ca 17 km.

K)

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg.

eller mot beställning till färjan.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja från Kumlinge

norra, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö

ei voi varata.

2)

Ainoastaan parillisilla viikoilla, varataan Ålandstrafikenilta

tai tilataan lautalta viimeistään klo

15:10. Jos Sottungaan rantaudutaan on saapumisaika

Snäcköhön klo 18:30.

3)

Liikennöidään joka viikko, parittomina viikkoina

polttoainekuljetuksena joka liikennöi dään klo 07:00

Långnäsistä Snäcköhön, varataan viimeistään ke klo

12:00 Ålandstrafikenilta.

4)

Polttoainetta ajetaan Långnäsistä Överöhön, varataan

viimeistään ma klo 12:00 Ålands trafikenilta.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 25/4. Vuoro varattava

Ålands trafikenilta viimeistään to klo 16:00.

6)

Bergöhön liikennöidään su 25/4 jolloin lähtö on

klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su

lähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta

viimestään to klo 16:00.

F)

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, maantie

Överö-Degerby n. 17 km.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö ssä.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can

not be booked.

2)

Only even weeks, booking to Ålandstrafiken or by

ordering to the ferry no later than at 15:10. When

Sottunga is called the arrival time to Snäckö is

18:30.

3)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport

at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no

later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

4)

Fuel is driven from Långnäs to Överö, booked no

later than Mon at 12:00 to Ålands trafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 25/4 to be booked no later

than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

6)

Bergö is driven Sun 25/4 to be booked no later

than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep. at

15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep.

at 15:35).

F)

Connection to Föglö line from Degerby, land road

Överö-Degerby approx. 17 km.

K)

Connection from Överö to Southern line from

Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min

prior to the dep.time in start harbour. The ferry

can depart 5 min before scheduled dep. time except

when departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Fre 1/1 Ingen trafik.

Ons 6/1 Onsdagstrafik.

Fre 2/4 – Sön 4/4 Ingen trafik.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Tis 6/4 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö

till Snäckö, därefter tisdagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Tis 7/12 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via

Överö till Snäckö, därefter tisdagstrafik.

Fre 24/12 Fredagstrafik.

Lör 25/12 Ingen trafik.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Fre 31/12 Fredagstrafik.

Lör 1/1 2022 Ingen trafik.

Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Ei liikennettä.

Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne.

Pe2/4– Su 2/4 Ei liikennettä.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Ti 6/4 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä

Överöhön kautta Snäcköhön, ja jatko

tiistailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne

Ti 7/12 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä

Överöhön kautta Snäcköhön, ja jatko

tiistailiikenne.

Pe 24/12 Perjantailiikenne.

La 25/12 Ei liikennettä.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 31/12 Perjantailiikenne.

La 1/1 2022 Ei liikennettä.

To 6/1 2022 Torstailiikenne.

Exceptions:

Fri 1/1 No traffic.

Wed 6/1 Wednesday schedule.

Fri 2/4– Sun 4/4 No traffic.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Thu 6/4 Additional tour at 07:00 from Långnäs

via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule.

Mon 6/12 Sunday schedule.

Tue 7/12 Additional tour at 07:00 from Långnäs

via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule.

Fri 24/12 Friday schedule.

Sat 25/12 No traffic.

Sun 26/12 Sunday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule.

Sun 1/1 2022 No traffic.

Thu 6/1 2022 Thursday schedule.

alandstrafiken.ax 11


TVÄRGÅENDE LINJEN 26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021

SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ

Snäckö

(Kumlinge)

Sottunga 2) Överö 1)

(Föglö)

Långnäs

(Lumparland)

Bergö 5)

(Vårdö)

Måndag 09:25 – 10:35 11:15 –

13:20 3)N) – 14:25 3)K) 15:05 3) –

Tisdag 09:25 N) 10:20 2) 10:35 F) – –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

Onsdag 09:25 N) – 10:35 11:15 –

13:55 N) – 15:05 4) 15:45 4) –

Torsdag 09:25 N) – 10:35 F)K) – –

13:55 N) – 15:05 K) 15:45 –

Fredag 09:25 N) – 10:35 F) – –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

18:40 N) – 19:40 K) 20:25 –

Söndag 18:00 N) – 19:05 19:45 5) 20:15

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Snäckö. Överö–Långnäs kan inte

bokas.

2)

Endast för trafik Snäckö – Sottunga första helgfria

tis i månaden mot beställning till färjan senast kl.

09:10. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till

Överö kl. 11:00.

3)

Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas

senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4)

Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast

tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 endast vid bokning

till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00.

F)

Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg

Överö-Degerby ca 17 km.

K)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i

starthamn eller mot beställning till färjan.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg

Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäckösta. Överö–

Långnäs ei voi varata.

2)

Ainoastaan liikenteelle Snäckö – Sottunga välillä,

kuukauden ensimmäisenä, arkitiistaina tilauksesta

lautalle viimeistään klo 09:10 Sottungaan poikettaessa

on saapumisaika Överöön klo 11:00.

3)

Liikennöidään joka viikko polttoaine kuljetuksena

joka varataan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikeniltä.

4)

Polttoainetta ajetaan Överösta Långnäsiin varataan

viimeistään ti klo 12:00 Ålands trafikeniltä.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8. Vuoro

varattava Ålands trafikenilta viimeistään to klo

16:00.

F)

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka

Överö–Degerby n. 17 km.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the dep. from Snäckö. Överö–Långnäs can

not be booked.

2)

Only for traffic Snäckö – Sottunga the first working

Tue of the month, by ordering to the ferry no

later than 09:10. When Sottunga is called the arrival

time to Överö is 11:00.

3)

Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no

later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

4)

Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked

no later than Tue at 12:00 to Ålands trafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 30/5, 29/8 to be booked

no later than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

F)

Connection to Föglö line from Degerby, land road

Överö–Degerby approx. 17 km.

K)

Connection from Överö to Southern line towards

Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

Avvikelser:

Lör 1/5 Ingen trafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik.

Poikkeuksia:

La 1/5 Ei liikennettä.

To 13/5 Torstailiikenne.

Exceptions:

Sat 1/5 No traffic.

Thu 13/5 Thursday schedule

12 alandstrafiken.ax


LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS

Bergö 5)

(Vårdö)

Långnäs

(Lumparland)

26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 TVÄRGÅENDE LINJEN

Bergö 6)

(Vårdö)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga 2)

Snäckö

(Kumlinge)

Måndag – 07:00 3) – 07:45 3) – 08:50 3)N)

– 11:20 – 12:05 K) – 13:10 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Tisdag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 17:30 2) 17:55 N)

Onsdag – 11:20 4) – 12:05 F) – 13:10 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Torsdag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Fredag – – – 11:55 F) – 13:00 N)

– 16:10 – 16:55 – 17:55 N)

Söndag – 15:00 6) 15:30 6) 16:20 K) – 17:25 N)

– 15:35 – 16:20 K) – 17:25 N)

20:20 5) 20:50 – – – –

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Långnäs. Långnäs-Överö kan inte

bokas.

2)

Endast för trafik Sottunga – Snäckö första helgfria

tis i månaden mot beställning till färjan senast kl.

15:55. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till

Snäckö kl. 18:30.

3)

Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas

senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4)

Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast

tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 endast vid bokning

till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00.

6)

Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 vid bokning till

Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00 med avg. kl.

15:00 från Långnäs via Bergö (övriga sönd avg. kl.

15:35).

F)

Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg

Överö–Degerby ca 17 km.

K)

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i

starthamn eller mot beställning till färjan.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg

Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö

ei voi varata.

2)

Ainoastaan liikenteelle Sottunga – Snäckö välillä,

kuukauden ensimmäisena arkitiistaina, tilauksesta

lautalle viimeistään klo 15:55. Sottungaan poikettaessa

on saapumisaika Överöön klo 18:30.

3)

Liikennöidään joka viikko polttoaine kuljetuksena

joka varataan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikenltä.

4)

Polttoainekuljetus Långnäsistä Överöhön, varataan

viimeistään ti klo 12:00 Ålands trafikeniltä.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8. Vuoro

varattava Ålands trafikenilta viimeistään to klo

16:00.

6)

Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8 jolloin lähtö

on klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su

löähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta

viimestään to klo 16:00.

F)

Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka

Degerby–Överö n. 17 km.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö ssä.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can

not be booked.

2)

Only for traffic Sottunga – Snäckö the first working

Tue of the month, by ordering to the ferry no

later than 15:55. If the ferry calls Sottunga the

arrival time to Snäckö is 18:30.

3)

Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no

later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

4)

Fuel is driven from Långnäs to Överö to be booked

no later than Tue at 12:00 to Ålands trafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 30/5, 29/8 to be booked

no later than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

6)

Bergö is driven Sun 30/5, 29/8 to be booked no

later than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep.

at 15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep.

at 15:35).

F)

Connection to Föglö line from Degerby, land road

Överö–Degerby approx. 17 km.

K)

Connection from Överö to Southern line from

Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min

prior to the dep.time in start harbour. The ferry

can depart 5 min before scheduled dep. time except

when departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Lör 1/5 Ingen trafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik.

Tis 17/8 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via

Överö till Snäckö, därefter tisdagstrafik.

Poikkeuksia:

La 1/5 Ei liikennettä.

To 13/5 Torstailiikenne.

Ti 17/8 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä

Överön kautta Snäcköhön, ja sen jälkeen

tiistailiikenne.

Exceptions:

Sat 1/5 No traffic.

Thu 13/5 Thursday schedule.

Thu 17/8 Additional tour at 07:00 from Långnäs

via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule.

alandstrafiken.ax 13


TVÄRGÅENDE LINJEN 9/6–16/8 2021

SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ

Snäckö

(Kumlinge)

Sottunga Överö 1)

(Föglö)

Långnäs

(Lumparland)

Bergö 5)

(Vårdö)

Måndag 08:50 – 09:55 10:35 –

13:20 – 14:25 4)K) 15:05 –

18:40 N) – 19:45 20:25 –

Tisdag 09:25 N) – 10:35 11:15 –

13:55 3) – 15:05 3)K) 15:45 –

Onsdag 09:25 N) – 10:35 11:15 –

13:55 N) – 15:05 K) 15:45 –

Torsdag 09:25 N) – 10:35 11:15 –

13:55 N) – 15:05 4)K) 15:45 –

Fredag 09:25 N) – 10:35 11:15 –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

Lördag 09:25 – 10:35 11:15 –

13:55 – 15:05 K) 15:45 –

Söndag 13:05 N) – 14:15 14:55 –

18:00 N) – 19:05 K) 19:45 5) 20:15

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Snäckö. Överö– Långnäs kan inte

bokas.

3)

Bränsletur kl. 13:55 från Snäckö till Långnäs.

4)

Mån/tors bränsletur kl. 14:25/15:05 från Överö

till Långnäs.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 endast vid bokning

till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00.

K)

Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i

starthamn eller mot beställning till färjan.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg

Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoitettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Överö–

Långnäs ei voi varata.

3)

Polttoainekuljetusvuoro klo 13:55 Snäcköstä

Långnäsiin.

4)

Ma/to ajetaan polttoainetta klo 14:25/15:05 vuorolla

Överöstä Långnäsiin.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7. Vuoro

varattava Ålands trafikenilta viimeistään to klo

16:00.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the dep. from Snäckö. Överö–Långnäs can

not be booked.

3)

Fuel transport at 13:55 from Snäckö to Långnäs.

4)

Fuel is driven Mon/Thu from Överö to Långnäs at

14:25/15:05.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 27/6, 25/7 to be booked

no later than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

K)

Connection from Överö to Southern line towards

Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

Avvikelser:

Lör 26/6 Lördagstrafik.

Sön 27/6 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

La 26/6 Lauantailiikenne.

Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Sat 26/6 Saturday schedule.

Sun 27/6 Sunday schedule.

14 alandstrafiken.ax


9/6–16/8 2021 TVÄRGÅENDE LINJEN

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS

Bergö 5)

(Vårdö)

Långnäs

(Lumparland)

Bergö 6)

(Vårdö)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

Snäckö

(Kumlinge)

Måndag – 07:00 4) – 07:45 – 08:50

– 11:25 – 12:10 K) – 13:15 N)

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Tisdag – 07:00 3) – 07:45 3) – 08:50

– 11:25 – 12:10 – 13:15 N)

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Onsdag – 11:25 – 12:10 K) – 13:15 N)

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Torsdag – 11:25 4) – 12:10 – 13:15 N)

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Fredag – 11:25 – 12:10 – 13:15 N)

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Lördag – 12:00 – 12:45 – 13:50

– 16:10 – 16:55 K) – 18:00 N)

Söndag – 15:00 6) 15:30 6) 16:20 K) – 17:25 N)

– 15:35 – 16:20 K) – 17.25 N)

20:20 5) 20:50 – – – –

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1)

Angöres mot beställning till färjan senast 15 min

före avgång från Långnäs. Långnäs–Överö kan inte

bokas.

3)

Bränsletur kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö,

bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

4)

Mån/tors bränsletur kl. 07:00/11:25 från Långnäs

till Överö, bokas senast fre/ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

5)

Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 endast vid bokning

till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00.

6)

Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 vid bokning till

Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00 med avg. kl.

15:00 från Långnäs via Bergö (övriga sön avg. kl.

15:35).

K)

Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö.

Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i

starthamn eller mot beställning till färjan.

N)

Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg

Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Liikennöidään tilauksesta, lauttalle ilmotettava

viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö

ei voi varata.

3)

Polttoainekuljetusvuoro klo 07:00 Långnäs istä

Snäcköhön varataan viimeistään ma klo 12:00

Ålands trafikenilta.

4)

Ma/to ajettaan polttoainetta klo 07:00/11:25

vuorolla Långnäsista Överöhön. Varaus tehdään

viimeistään pe/ke klo 12:00 Ålandstrafikenilta.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

5)

Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7. Vuoro

varattava Ålands trafikenilta viimeistään to klo

16:00.

6)

Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7 jolloin lähtö

on klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su

lähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta

viimestään to klo 16:00.

K)

Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö ssä.

Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta

tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä

lähtösatamasta.

N)

Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö–

Kumlingen lauttasatama n. 11 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only when ordering to the ferry at least 15 min

prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can

not be booked.

3)

Fuel is driven at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to

be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken.

4)

Fuel is driven on Mon/Thu from Långnäs to Överö

at 07:00/11:25 to be booked no later than Fri/Wed at

12:00 to Ålandstrafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

5)

Departure to Bergö Sun 27/6, 25/7 to be booked

no later than Thu at 16:00 to Ålands trafiken.

6)

Bergö is driven Sun 27/6, 25/7 to be booked no

later than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep.

at 15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep.

at 15:35).

K)

Connection from Överö to Southern line from

Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering

to the ferry 1 h before dep.time in start harbour.

N)

Connection to Northern line, land road Snäckö–

Kumlinge harbour approx. 11 km.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min

prior to the dep.time in start harbour. The ferry

can depart 5 min before scheduled dep. time except

when departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Lör 26/6 Lördagstrafik.

Sön 27/6 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

La 26/6 Lauantailiikenne.

Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Sat 26/6 Saturday schedule.

Sun 27/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 15


SÖDRA LINJEN 2/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga 2) Överö 1)2)

(Föglö)

Måndag G – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

S – 09:00 – 09:50 2) 10:20 10:50 11:30

G – 15:00 15:35 2) – 16:20 16:50 17:30

Tisdag G – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

S 10:00 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

G – 15:00 B) 15:35 2)B) B) 16:20 B) 16:50 B) 17:30

Onsdag S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

G – 09:00 09:35 2) – 10:20 10:50 11:30

G – 15:00 15:35 2) – 16:20 16:50 17:30

Torsdag S – 06:30 07:05 2) U) 07:20 2) J) 07:50 08:20 09:00

G – 15:00 15:35 2) 15:50 2) 16:20 16:50 17:30

Fredag G – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

S 10:00 12:30 – 13:20 2) 13:50 14:20 15:00

G – 14:45 15:20 2) – 16:05 16:35 17:15

S 21:00 23:30 00:05 2) – 00:50 01:20 01:50

Lördag G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

S (alt. G) 4) – 14:45 15:20 2) U) 15:35 2) J) 16:05 16:35 17:15

S 20:15 3) 22:35 3) – 23:25 2) 3) 23:55 3) 00:25 3) 01:05

Söndag G – 07:30 08:05 2) – 08:50 09:20 10:00

G – 14:00 – 14:50 2) 15:20 15:50 16:30

S 15:15 17:35 18:10 2) 18:25 2) 18:55 19:25 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Långnäs 2)

(Lumparland)

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö.

Info om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast

15 min före ankomst till Överö. Överö–Långnäs kan

inte bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö

angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna

efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö

eller Husö kan beställas av passagerare med fordon.

Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras

manuellt hänvisas till passbåten, sid. 26. Invikning

utan fordon får passagerare till/från Galtby göra,

likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare

till/från Kökar, gäller även kvällstur.

3)

Trafikerar endast lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

4)

Trafikeras av M/S Skiftet förutom lör 6/2, 10/4,

9/10, 13/11, 4/12 som körs av M/S Gudingen.

B)

Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur

som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Husö angörs endast för bränsletransport.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

J)

Körs endast jämna veckor

U)

Körs endast udda veckor

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä,

Finnöstä ja Hästöstä. Tieto yhteysvene liikenteestä,

s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista

Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta,

kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen

laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua

myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin.

Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön

ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat

sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset

ohjataan yhteysveneeseen, s. 26. Liikkennöinti

ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai

Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset

sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai

Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

3)

Liikennöidään ainoastaan la 6/2, 10/4, 9/10,

13/11, 4/12.

4)

Liikennöidään M/S Skiftetillä paitsi la 6/2, 10/4,

9/10, 13/11, 4/12 M/S Gudingenilla.

B)

Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina

polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään

to klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. Husöhön

poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

J)

Liikennöidään vain parillisina viikkoina.

U)

Liikennöidään vain parittomina viikkoina.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not

be booked.

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from start harbour. When calling

Kyrkogårdsö the arrival time to the following

harbours is about 20 min later. When calling Husö

the arrival time is about 10 min later to the following

harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can

be ordered by passengers with vehicles. Passengers

without vehicles and goods handled manually are

sent to the passengerboat, p. 26. Trafficing without

vehicles can be made of all passengers to/from

Galtby as well as school and kindergarten children

using escorts to/from Kökar, also on th evening

tours.

3)

Traffic only Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

4)

Traffic with M/S Skiftet except Sat 6/2, 10/4, 9/10,

13/11, 4/12 wich traffics by

M/S Gudingen.

B)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport

to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålandstrafiken.

Via Husö only on fuel transport.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

J)

Even weeks only.

U)

Odd weeks only.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Påsk- och jultrafik, sid. 24–25

Tors 21/10 Extratur kl. 10:00 från Galtby till

Långnäs med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö och

Husö mot beställning. Avg. kl. 06:30 från Kökar

till Långnäs körs av M/S Gudingen istället för

M/S Skiftet.

Pääsiäis- ja joululiikenne, s. 24–25

To 21/10 Lisävuoro klo 10:00 Galtbystä

Långnäsiin M/S Skiftetillä, Kyrkogårsöhön

ja Husöhön liikennöidään tilauksesta. Vuoro

klo 06:30 Kökarista Långnäs iin ajetaan M/S

Skiftetin sijasta M/S Gudingen illa.

For Easter and Christmas schedules, p. 24–25.

Thu 21/10 Additional departure at 10:00

from Galtby to Långnäs with M/S Skiftet, via

Kyrkogårdsö and Husö by ordering in

advance. Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs

with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet.

16 alandstrafiken.ax


LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs

(Lumparland)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

2/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 SÖDRA LINJEN

Husö

(Sottunga)

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Kökar 2) Galtby 2)

(Pargas)

Måndag S 06:15 06:50 07:25 – 08:05 2) 08:45 –

G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 17:45 2) – 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Tisdag G 09:30 B) 10:05 B) 10:40 B) B) 11:20 2) B) 12:00 –

S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 –

G 18:15 18:50 19:25 20:00 2) – 20:45 –

Onsdag G 12:00 12:35 13:10 13:45 2) – 14:30 –

S 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Torsdag G 10:00 10:35 11:10 11:45 2) – 12:30 –

S 16:00 16:35 17:10 17:45 2) – 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Fredag G 12:00 12:35 13:10 13:45 2) – 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 20:50

G 19:00 19:35 20:10 20:45 2) – 21:30 –

Lördag S 06:00 3) 06:35 3) 07:10 3) 07:45 2) 3) – 08:25 3) 10:50 3)

S 09:30 4) 10:05 4) 10:40 4) 11:15 2)4) 11:20 2)4) 12:00 4) –

G 10:30 3) 11:05 3) 11:40 3) 12:15 2)3) 12:20 2)3) 13:00 3) –

G 18:00 18:35 19:10 19:45 2) – 20:30 –

Söndag S 09:30 10:05 10:40 11:15 2) 11:20 2) 12:00 14:30

G 11:00 11:35 12:10 – – 13:30 –

G 17:30 18:05 18:40 – 19:20 2) 20:00 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info

om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15

min före ankomst till Överö. Långnäs-Överö kan inte

bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn. Då

Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas

tiderna efter Husö med ca 10 min. Invikning till

Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare

med fordon. Passagerare utan fordon samt gods

som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten,

sid. 26. Invikning utan fordon får passagerare till/

från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt

eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även

kvällstur.

3)

Trafikerar endast lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

4)

Trafikerar ej lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

B)

Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur

som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Husö angörs endast för bränsletransport.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Begränsad busstrafik under lör, sön och helgdag.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöhön, Kyrkogårdsöhön,

Finnöhön ja Hästöhön. Tieto yhteysvene liikenteestä,

s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista

Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta,

kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen

laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua

myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika

on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata

Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa

matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä

manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan

yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat

voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille

ei ole yhteyttä yhteysveneellä, s. 26. Liikkennöinti

ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai

Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset

sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai

Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

3)

Liikennöidään ainoastaan la 6/2, 10/4, 9/10,

13/11, 4/12.

4)

Ei liikennöidään la 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

B)

Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina

polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään

to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön

poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Rajoitettu linja-autoliikenne la, su ja pyhäpäivisin.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the respective ferry no

later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs–

Överö can not be booked.

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from start harbour. When calling

Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours

is about 20 min later. When calling Husö the arrival

time is about 10 min later. The ferry to Kyrkogårdsö

or Husö can be ordered by passengers with vehicles.

Passengers without vehicles and goods handled

manually are sent to the passengerboat, p. 26. Trafficing

without vehicles can be made of all passengers

to/from Galtby as well as school and kindergarten

children using escorts to/from Kökar, also on th

evening tours.

3)

Traffic only Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

4)

No traffic Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

B)

Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport

to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålandstrafiken.

Via Husö only on fuel transport.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

Limited bus connections on Saturdays, Sundays and

public holidays.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min

prior to the dep.time in start harbour. The ferry

can depart 5 min before scheduled dep. time except

when departing from the ferrys start harbour.

Påsk- och jultrafik, sid. 24–25.

Ons 20/10 Extratur kl. 16:00 från Långnäs

till Galtby med M/S Skiftet, via Husö och Kyrkogårdsö

mot beställning. Avg. kl. 18:15 från

Långnäs till Kökar körs av M/S Gudingen

istället för M/S Skiftet.

Pääsiäis- ja joululiikenne, s. 24–25.

Ke 20/10 Lisävuoro klo 16:00 Långnäsistä

Galtbyhyn M/S Skiftetillä, Husöhön ja Kyrkogårsöhön

liikennöidään tilauksesta. Vuoro

klo 18:15 Långnäsistä Kökariin ajetaan M/S

Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla.

For Easter and Christmas schedules, p. 24–25.

Wed 20/10 Additional departure at 16:00 from

Långnäs to Galtby with M/S Skiftet, via Husö

and Kyrkogårdsö by ordering in advance. Departure

at 18:15 from Långnäs to Kökar with M/S

Gudingen instead of M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 17


SÖDRA LINJEN 26/4–13/6 OCH 17/8–3/10 2021

GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga 2) Överö 1)2)

(Föglö)

Måndag G – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

S – 09:00 – 09:50 2) 10:20 10:50 11:30

G – 15:00 15:35 2) 7) – 16:20 16:50 17:30

Tisdag G – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

S 10:00 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

G – 14:45 B) 15:20 2) 4)B) 3)B) 16:05 B) 16:35 B) 17:15

Onsdag G – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

S 06:30 09:00 09:35 2) – 10:20 10:50 11:30

G – 15:00 15:35 2)7) – 16:20 16:50 17:30

Torsdag G – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

S 10:00 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

G – 14:45 15:20 2) 15:35 2) 7) 16:05 16:35 17:15

Fredag G – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

S 10:00 12:30 – 13:20 2) 13:50 14:20 15:00

G – 14:45 9) 15:20 2) 9) – 16:05 9) 16:35 9) 17:15

G – 15:00 8) – – 16:20 8) 16:50 8) 17:30

S 21:00 23:30 00:05 2) – 00:50 01:20 01:50

Lördag G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

G – 14:00 – 14:50 2) 15:20 15:50 16:30

S 15:15 17:35 18:10 2) 18:25 2) 18:55 19:25 20:05

Söndag G – 07:30 08:05 2) – 08:50 09:20 10:00

G – 14:00 – 14:50 2) 15:20 15:50 16:30

S 15:15 17:35 18:10 2) – 18:55 19:25 20:05

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265.

Långnäs 2)

(Lumparland)

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö.

Info om passbåtstrafiken, sid. 24.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast

15 min före ankomst till Överö. Överö–Långnäs kan

inte bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö

angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna

efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö

eller Husö kan beställas av passagerare med

fordon. Passagerare utan fordon samt gods som

kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare

utan fordon kan beställa invikning till de

turer som saknar kombination med passbåt 1–13/6

och 17–31/8. Invikning utan fordon får passagerare

till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt

eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även

kvällstur.

7)

Trafikeras 26/4–31/5 och 17/8–3/10.

8)

Trafikeras 1–13/6 och 17–31/8.

9)

Trafikeras 26/4–31/5 och 1/9–3/10.

B)

Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken

(Kyrkogårdsö jämna veckor, Husö udda

veckor). Husö angörs endast för bränsletransport.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä,

Finnöstä ja Hästöstä. Tieto yhteysvene liikenteestä,

s. 24.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista

Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään

tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min

ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä

saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min

ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä

saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min

myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön

ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat.

Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti

käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen.

Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä

varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä

yhteysveneellä 1–13/6 ja 17–31/8. Liikkennöinti

ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai

Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset

sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai

Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

7)

Liikenöidään 26/4–31/5 ja 17/8–3/10.

8)

Liikenöidään 1–13/6 ja 17–31/8.

9)

Liikenöidään 26/4–31/5 ja 1/9–3/10.

B)

Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään

ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä (Kyrkogårdsöhön

liikennöidään parillisina viikkoina, Husöhön parittomina).

Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 24.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not

be booked.

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from dep. harbour. When

calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following

harbours is about 20 min later. When calling

Husö the arrival time is about 10 min later to the

following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or

Husö can be ordered by passengers with vehicles.

Passengers without vehicles and goods handled

manually are sent to the passengerboats. Passengers

without vehicles can order the ferry departures that

are not combined with passengerboat 1–13/6 and

17–31/8. Trafficing without vehicles can be made of

all passengers to/from Galtby as well as school and

kindergarten children using escorts to/from Kökar,

also on th evening tours.

7)

Traffic 26/4–31/5 and 17/8–3/10.

8)

Traffic 1–13/6 and 17–31/8.

9)

Traffic 26/4–31/5 and 1/9–3/10.

B)

Fuel transport to be booked no later than Mon at

12:00 to Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö even weeks,

Husö odd weeks). Via Husö only on fuel transport.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Tis 17/8 Avg. 06:30 från Kökar till Långnäs

körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen.

Avg. kl. 10:00 från Galtby till Kökar körs av M/S

Gudingen istället för M/S Skiftet, fortsättning kl.

12:30 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet.

Poikkeuksia:

Ti 17/8 Vuoro klo 06:30 Kökaristä Långnäsiin

M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftenilla. Vuoro

klo 10:00 Galtbystä Kökariin M/S Skiftetin

sijasta M/S Gudingenilla, ja jatko klo 12:30

Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä.

Exceptions:

Tue 17/8 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs

with M/S Skiftet instead of M/S Gudingen.

Departure at 10:00 from Galtby to Kökar with M/S

Gudingen instead of M/S Skiftet, and 12:30 from

Kökar to Långsnäs with M/S Skiftet.

18 alandstrafiken.ax


LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs

(Lumparland)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

26/4–13/6 OCH 17/8–3/10 2021 SÖDRA LINJEN

Husö

(Sottunga)

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Kökar 2) Galtby 2)

(Pargas)

Måndag S 06:15 06:50 07:25 – 08:05 2) 08:45 –

G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 17:45 2) – 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Tisdag G 09:30 B) 10:05 B) 10:40 B) 3)B) 11:20 2)4) B) 12:15 –

S 16:00 16:35 17:10 17:45 2) – 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Onsdag G 12:00 12:35 13:10 13:45 2) 6) 13:50 2) 5) 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 20:00 2) – 20:45 –

Torsdag G 10:00 10:35 11:10 11:45 2) – 12:30 –

S 16:00 16:35 17:10 17:45 2) – 18:30 21:00

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Fredag G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 8) 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 20:50

G 19:00 19:35 20:10 20:45 2) – 21:30 –

Lördag S 09:30 10:05 10:40 – 11:20 2) 12:00 14:30

G 11:00 11:35 12:10 12:45 2) – 13:30 –

G 17:30 18:05 18:40 19:15 2) – 20:00 –

Söndag S 09:30 10:05 10:40 11:15 2) 11:20 2) 12:00 14:30

G 11:00 11:35 12:10 – – 13:30 –

G 17:30 18:05 18:40 – 19:20 2) 20:00 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info

om passbåtstrafiken, sid. 24.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast

15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö kan

inte bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö

angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna

efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö

eller Husö kan beställas av passagerare med

fordon. Passagerare utan fordon samt gods som

kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare

utan fordon kan beställa invikning till de

turer som saknar kombination med passbåt 1–13/6

och 17–31/8. Invikning utan fordon får passagerare

till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt

eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även

kvällstur.

3)

Körs endast udda veckor vid bränsletransport.

4)

Körs alla veckor, men jämna veckor som bränsletransport.

5)

Trafikeras 26/4–13/6.

6)

Trafikeras 17/8–3/10.

8)

Trafikeras 1–13/6 och 17–31/8.

B)

Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöhön, Kyrkogårdsöhön,

Finnöhön ja Hästöhön. Tieto yhteysvene liikenteestä,

s. 24.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min sen saapumista

Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään

tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min

ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä

saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min

ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä

saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min

myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön

ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat.

Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti

käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen.

Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä

varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä

yhteysveneellä 1–13/6 ja 17–31/8. Liikkennöinti

ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai

Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset

sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai

Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

3)

Liikennöidään ainoastaan polttoainekuljetusvuorona

parittomina viikkoina.

4)

Liikennöidään joka viikko mutta parillisina

viikkoina polttoainekuljetusvuorona.

5)

Liikennöidään 26/4–13/6.

6)

Liikennöidään 17/8–3/10.

8)

Liikennöidään 1–13/6 ja 17–31/8.

B)

Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään

ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 24.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö can not

be booked.

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from dep. harbour. When

calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following

harbours is about 20 min later. When calling

Husö the arrival time is about 10 min later to the

following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or

Husö can be ordered by passengers with vehicles.

Passengers without vehicles and goods handled

manually are sent to the passengerboats. Passengers

without vehicles can order the ferry departures that

are not combined with passengerboat 1–13/6 and

17–31/8. Trafficing without vehicles can be made of

all passengers to/from Galtby as well as school and

kindergarten children using escorts to/from Kökar,

also on th evening tours.

3)

Traffic only odd week as fuel transport.

4)

Traffic all week but even weeks as fuel transport.

5)

Traffics 26/4–13/6.

6)

Traffics 17/8–3/10

8)

Traffics 1–13/6 and 17–31/8.

B)

Fuel transport to be booked no later than Mon at

12:00 to Ålandstrafiken.

Max number of pax 20 at fuel transportation.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min

prior to the dep.time in start harbour. The ferry

can depart 5 min before scheduled dep. time except

when departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Ons 12/5 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senare läggs

till kl. 19:00.

Sön 13/6 Extratur kl. 20:30 från Långnäs till

Kökar med M/S Skiftet, via Husö mot beställning.

Tis 17/8 Avg. kl. 09:30 från Långnäs till Kökar

körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen.

Poikkeuksia:

Ke 12/5 Vuoro klo 18:15 Långnäsistä ajetaan

klo 19:00.

Su 13/6 Lisävuoro klo 20:30 Långnäsistä

Kökariin M/S Skiftetillä, Husöhön liikennöidään

tilauksesta.

Ti 17/8 Vuoro klo 09:30 Långnäsista Kökariin

ajetaan M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftetillä.

Exceptions:

Wed 12/5 Departure at 18:15 from Långnäs

moved to later departure at 19:00.

Sun 13/6 Additional departure at 20:30 from

Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Husö by

ordering in advance.

Tue 17/8 Depature at 09:30 from Långnäs

to Kökar with M/S Skiftet instead of M/S

Gudingen.

alandstrafiken.ax 19


SÖDRA LINJEN 14/6–16/8 2021

GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga Överö 1)

(Föglö)

Måndag S – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

G 06:30 09:00 – – – – –

K – 09:15 – 10:05 2) 10:35 11:10 11:50

S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Tisdag S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

G 09:45 12:15 – – – – –

K – 12:30 13:05 2) – 14:00 14:35 15:15

S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Onsdag S – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

K – 09:00 – 09:50 2) 10:20 10:55 11:35

S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Torsdag S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

G 09:45 12:15 – – – – –

S – 12:30 13:05 2) – 14:00 14:35 15:15

K – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

S – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Fredag K – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

G 09:30 12:00 – – – – –

S – 12:30 – 13:20 2) 13:50 14:25 15:05

K – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

S – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

G 21:40 00:10 – – – – –

Lördag K – 07:30 08:05 2) – 09:00 09:35 10:15

S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Söndag S – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:25 10:05

G 09:45 12:15 – – – – –

K – 12:30 13:05 2) – 14:00 14:35 15:15

S – 14:30 – 15:20 2) 15:50 16:25 17:05

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) – 20:15 20:50 21:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261.

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Långnäs

(Lumparland)

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

Avvikelser:

Mån 14/6 Avg. kl. 06:30 från Galtby till Kökar

ställs in.

Poikkeuksia:

Ma 14/6 Vuoro klo 06:30 Galtbystä Kökariin on

peruutettu.

Exceptions:

Mon 14/6 Departure at 06:30 from Galtby to

Kökar is cancelled.

20 alandstrafiken.ax


Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö.

Info om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast

15 min före ankomst till Överö. Överö– Långnäs kan

inte bokas.

2)

Angöres mot beställning, senast 15 min före

avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö

eller Husö kan beställas av passagerare med fordon.

Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras

manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan

fordon kan beställa invikning till de turer som

saknar kombination med passbåt.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä,

Finnöstä ja Hästöstä. Tieto yhteysvene liikenteestä,

s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista

Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata.

2)

Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min

ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron

Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon

kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat

sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset

ohjataan yhteys veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat

voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille,

joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not

be booked.

2)

Only by ordering at least 15 min prior to departure

from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or

Husö can be ordered by passengers with vehicles.

Passengers without vehicles and goods handled

manually are sent to the passengerboat. Passengers

without vehicles can order the ferry departures that

are not combined with passengerboat.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

20%

rabatt på

förbetalda

bokningar

online

20%

alennusta

etukäteen

maksetuista

varauksista

online

20%

discount

when booked

and prepaid

online

MIDSOMMAR | JUHANNUS | MIDSUMMER 24–28/6 2021 SÖDRA LINJEN

GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga Överö 1)

(Föglö)

Torsdag S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

24/6 G 09:45 12:15 – – – – –

S – 12:30 – 13:20 2) 14:00 14:35 15:15

K – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

S – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

G 21:40 00:10 – – – – –

K – 22:30 23:05 2) – 23:50 00:15 00:55

Fredag S – 06:30 07:05 2) – 08:00 08:35 09:15

25/6 K – 12:30 – 13:20 2) 13:50 14:25 15:05

G 12:20 14:50 – – – – –

S – 15:00 15:30 2) 15:55 2) 16:20 16:55 17:35

Lördag K – 07:30 08:05 2) – 09:00 09:35 10:15

26/6 S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

Söndag S – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:25 10:05

27/6 G 09:45 12:15 – – – – –

K – 12:30 13:05 2) – 14:00 14:35 15:15

S – 14:30 – 15:20 2) 15:50 16:25 17:05

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) – 20:15 20:50 21:30

S – 22:00 – 22:50 2) 23:20 23:55 00:35

Måndag K – 06:30 07:05 2) – 08:00 08:35 09:15

28/6 G 06:30 09:00 – – – – –

S – 09:15 – 10:05 2) 10:35 11:10 11:50

S – 15:00 – – 16:10 16:45 17:25

G 15:30 18:00 – – – – –

K – 18:45 19:20 2) 19:25 2) 20:15 20:50 21:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261.

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Långnäs

(Lumparland)

alandstrafiken.ax 21


SÖDRA LINJEN 14/6–16/8 2021

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs

(Lumparland)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

Husö

(Sottunga)

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Kökar

Galtby

(Pargas)

Måndag K 06:30 07:10 07:45 08:15 2) – 09:05 –

G – – – – – 09:30 12:00

S 12:00 12:40 13:15 – 14:00 2) 14:45 –

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

K 21:45 22:25 23:00 23:30 2) – 00:20 –

Tisdag G – – – – – 12:30 15:00

S 12:00 12:40 13:15 13:45 2) – 14:35 –

K 16:00 16:40 17:15 – 18:00 2) 18:40 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 20:00 2) – 20:50 –

K 21:45 22:25 23:00 – 23:45 2) 00:30 –

Onsdag S 12:00 12:40 13:15 – 14:00 2) 14:45 –

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

Torsdag S 09:30 10:10 10:45 – 11:30 2) 12:15 –

G – – – – – 12:30 15:00

K 12:00 12:40 13:15 13:45 2) – 14:35 –

S 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

K 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

Fredag S 07:30 08:10 08:45 09:15 2) – 10:05 –

G – – – – – 12:30 15:00

K 12:00 12:40 13:15 – 14:00 2) 14:45 –

S 16:00 16:40 17:15 – 18:00 2) 18:40 –

G – – – – – 18:50 21:20

K 19:00 19:40 20:15 20:45 2) – 21:35 –

Lördag S 09:30 10:10 10:45 11:15 2) 11:30 2) 12:20 –

G – – – – – 12:30 15:00

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

Söndag K 09:30 10:10 10:45 11:15 2) 11:30 2) 12:20 –

G – – – – – 12:30 15:00

S 11:30 12:10 12:45 – 13:30 2) 14:15 –

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 19:00 19:40 20:15 20:45 2) 21:00 2) 21:50 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261.

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

22 alandstrafiken.ax


Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info

om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast

15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö kan

inte bokas.

2)

Angöres mot beställning, senast 15 min före

avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö

eller Husö kan beställas av passagerare med fordon.

Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras

manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan

fordon kan beställa invikning till de turer som

saknar kombination med passbåt.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöhön, Kyrkogårdsöhön,

Finnöhön ja Hästöhön.

Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista

Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata.

2)

Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min

ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron

Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon

kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat

sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset

ohjataan yhteys veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat

voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille,

joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and

Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö can not

be booked.

2)

Only by ordering at least 15 min prior to departure

from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or

Husö can be ordered by passengers with vehicles.

Passengers without vehicles and goods handled

manually are sent to the passengerboat. Passengers

without vehicles can order the ferry departures that

are not combined with passengerboat.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Huom!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

MIDSOMMAR | JUHANNUS | MIDSUMMER 24–28/6 2021 SÖDRA LINJEN

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs

(Lumparland)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

Husö

(Sottunga)

Kyrkogårdsö

(Kökar)

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261.

Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Kökar

Galtby

(Pargas)

Torsdag S 09:30 10:10 10:45 – 11:30 2) 12:15 –

24/6 G – – – – – 12:30 15:00

K 12:00 12:40 13:15 13:45 2) – 14:35 –

S 16:00 16:40 17:15 – 18:00 2) 18:40 –

G – – – – – 18:50 21:20

K 19:00 19:40 20:15 20:45 2) – 21:35 –

S 21:45 22:25 23:00 – 23:45 2) 00:25 –

Fredag K 07:00 07:40 08:15 08:45 2) – 09:35 –

25/6 G – – – – – 09:40 12:10

S 12:00 12:40 13:15 – 14:00 2) 14:45 –

K 16:00 16:40 17:15 – 18:00 2) 18:40 –

Lördag S 09:30 10:10 10:45 11:15 2) 11:30 2) 12:20 –

26/6 G – – – – – 12:30 15:00

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

Söndag K 09:30 10:10 10:45 11:15 2) 11:30 2) 12:20 –

27/6 G – – – – – 12:30 15:00

S 11:30 12:10 12:45 – 13:30 2) 14:15 –

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 19:00 19:40 20:15 20:45 2) 21:00 2) 21:50 –

K 21:40 22:20 22:55 – – 00:05 –

Måndag S 06:30 07:10 07:45 08:15 2) – 09:05 –

28/6 G – – – – – 09:30 12:00

S 12:00 12:40 13:15 – 14:00 2) 14:45 –

K 16:00 16:40 17:15 17:45 2) – 18:35 –

G – – – – – 18:50 21:20

S 18:15 18:55 19:30 – 20:15 2) 21:00 –

K 21:45 22:25 23:00 23:30 2) – 00:20 –

alandstrafiken.ax 23


SÖDRA LINJEN 1–5/4 2021 PÅSK | PÄÄSIÄINEN | EASTER

GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga 2) Överö 1)2)

(Föglö)

Torsdag S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

1/4 S – 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

G – 15:00 – 15:50 2) 16:20 16:50 17:30

S 21:00 23:30 00:05 2) 00:25 2) 00:50 01:20 01:50

Fredag G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

2/4 G – 14:45 15:20 2) – 16:05 16:35 17:15

S 15:15 17:35 – 18:25 2) 18:55 19:25 20:05

Lördag G – 07:30 08:05 2) – 08:50 09:20 10:00

3/4 G – 14:45 – 15:35 2) 16:05 16:35 17:15

Söndag G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

4/4 S – 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

S 21:00 23:30 – – – – –

Måndag S – 07:30 08:05 2) – 08:50 09:20 10:00

5/4 S – 15:00 – 15:50 2) 16:20 16:50 17:30

G 15:15 17:35 18:10 2) – 18:55 19:25 20:05

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs

(Lumparland)

Överö 1)

(Föglö)

Sottunga

Husö

(Sottunga)

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Långnäs 2)

(Lumparland)

Kökar 2) Galtby 2)

(Pargas)

Torsdag S 09:30 10:05 10:40 11:15 2) – 12:00 –

1/4 G 12:00 12:35 13:10 13:45 2) – 14:30 –

S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 20:50

G 19:00 19:35 20:10 20:45 2) – 21:30 –

Fredag S 10:00 10:35 11:10 11:45 2) – 12:30 15:00

2/4 G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

G 18:15 18:50 19:25 20:00 2) – 20:45 –

Lördag G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

3/4 G 18:15 18:50 19:25 20:00 2) – 20:45 –

Söndag S 09:30 10:05 10:40 – 11:20 2) 12:00 –

4/4 S 16:00 16:35 17:10 – 17:50 2) 18:30 20:50

Måndag G 10:00 10:35 11:10 11:45 2) – 12:30 15:00

5/4 S 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

S 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 23:15

G 20:30 21:05 21:40 22:15 2) – 23:00 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon från/till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö.

Info om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15

min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö–Långnäs

kan inte bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn. Då

Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö,

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas

tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till

Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare

med fordon. Passagerare utan fordon samt gods

som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten,

sid 26. Invikning utan fordon får passagerare till/

från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt

eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även

kvällstur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä,

Finnöstä ja Hästöstä tai päin vastoin. Tieto

yhteysvene liikenteestä, s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen

saapumista Överöhön. Långnäs–Överö–Långnäs ei

voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta,

kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen

laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua

myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin.

Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön

ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa

matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät

tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen, ks. 26.

Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki

Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin

koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset

Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles from/to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö

and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö–Långnäs

can not be booked

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling

Kyrkogårdsö the arrival time to the following

harbours is about 20 min later. When calling Husö

the arrival time is about 10 min later to the following

harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can

be ordered by passengers with vehicles. Passengers

without vehicles and goods handled manually are

sent to the passengerboats, page 26. Trafficing

without vehicles can be made of all passengers to/

from Galtby as well as school and kindergarten

children using escorts to/from Kökar, also on th

evening tours.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

24 alandstrafiken.ax


JUL | JOULU | CHRISTMAS 1/1 2021 OCH 23/12 2021–1/1 2022 SÖDRA LINJEN

GALTBY–KÖKAR–KYRKOGÅRDSÖ–HUSÖ-SOTTUNGA–ÖVERÖ–LÅNGNÄS

Färja

Galtby

(Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö

(Kökar)

Husö

(Sottunga)

Sottunga 2) Överö 1)2)

(Föglö)

Fre 1/1 2021 S – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

S – 14:45 15:20 2) – 16:05 16:35 17:15

Tors 23/12 S – 06:30 07:05 2) – 07:50 08:20 09:00

G – 15:00 15:35 2) – 16:20 16:50 17:30

S 18:30 20:50 21:25 2) 21:40 2) 22:10 22:40 23:20

Fre 24/12 G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

S – 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

Lör 25/12 G – 09:00 – 09:50 2) 10:20 10:50 11:30

S – 14:45 15:20 2) – 16:05 16:35 17:15

Sön 26/12 – Ons 29/12 2021 Ordinarie turlista, sid 16–17

Tors 30/12 S – 06:30 – 07:20 2) 07:50 08:20 09:00

G – 15:00 15:35 2) – 16:20 16:50 17:30

S 15:15 17:35 18:10 2) 18:25 2) 18:55 19:25 20:05

Fre 31/12 G – 07:30 – 08:20 2) 08:50 09:20 10:00

S – 12:30 13:05 2) – 13:50 14:20 15:00

Lör 1/1 2022 G – 09:00 – 09:50 2) 10:20 10:50 11:30

S – 14:45 15:20 2) – 16:05 16:35 17:15

Långnäs 2)

(Lumparland)

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Färja

Långnäs Överö 1)

(Lumparland) (Föglö)

Sottunga

Husö

(Sottunga)

Kykogårdsö

(Kökar)

Kökar 2) Galtby 2)

(Pargas)

Fre 1/1 2021 S 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

G 19:00 19:35 20:10 20:45 2) – 21:30 –

Tors 23/12 S 09:30 10:05 10:40 11:15 2) – 12:00 14:30

G 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

G 18:15 18:50 19:25 20:00 2) – 20:45 –

Fre 24/12 S 09:30 10:05 10:40 11:15 2) – 12:00 –

G 15:00 15:35 16:10 – 16:50 2) 17:30 –

Lör 25/12 S 12:00 12:35 13:10 – 13:50 2) 14:30 –

G 18:00 18:35 19:10 19:45 2) – 20:30 –

Sön 26/12 – Ons 29/12 2021 Ordinarie turlista, sid 16–17

Tors 30/12 S 09:30 10:05 10:40 – 11:20 2) 12:00 14:30

G 12:00 12:35 13:10 13:45 2) – 14:30 –

G 18:15 18:50 19:25 – 20:05 2) 20:45 –

Fre 31/12 S 09:30 10:05 10:40 – 11:20 2) 12:00 –

G 15:00 15:35 16:10 16:45 2) – 17:30 –

Lör 1/1 2022 S 12:00 12:35 13:10 13:45 2) – 14:30 –

G 18:00 18:35 19:10 – 19:50 2) 20:30 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan

fordon från/till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö.

Info om passbåtstrafiken, sid. 26.

1)

Överö angöres mot beställning till färjan senast 15

min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö–Långnäs

kan inte bokas.

2)

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning,

senast 15 min före avgång från starthamn. Då

Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö,

med ca 20 min. Då Husö angörs försenas

tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till

Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare

med fordon. Passagerare utan fordon samt gods

som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten,

sid 26. Invikning utan fordon får passagerare till/

från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt

eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även

kvällstur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille

ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä,

Finnöstä ja Hästöstä tai päin vastoin. Tieto

yhteysvene liikenteestä, s. 26.

1)

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla

yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen

saapumista Överöhön. Långnäs–Överö–Långnäs ei

voi varata.

2)

Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta,

kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen

laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua

myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika

seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin.

Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön

ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa

matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät

tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen, ks. 26.

Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki

Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin

koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset

Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers

without vehicles from/to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö

and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26.

1)

Via Överö by ordering to the ferry no later than 15

min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö–Långnäs

can not be booked.

2)

Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least

15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling

Kyrkogårdsö the arrival time to the following

harbours is about 20 min later. When calling Husö

the arrival time is about 10 min later to the following

harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can

be ordered by passengers with vehicles. Passengers

without vehicles and goods handled manually are

sent to the passengerboats, page 26. Trafficing

without vehicles can be made of all passengers to/

from Galtby as well as school and kindergarten

children using escorts to/from Kökar, also on th

evening tours.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

alandstrafiken.ax 25


PASSBÅTSTRAFIK 1/6–31/8 2021 ENLIGT TURLISTA:

INFORMATION

Passbåtstrafik bedrivs tur och retur till/från Sottunga färjhamn till/från öarna

Finnö, Hästö och Husö i Sottunga kommun, samt Kyrkogårdsö i Kökars kommun

i anslutning till nedan nämnda anlöp med skärgårdsfärjorna till Sottunga färjhamn

under perioden 1/6–31/8.

Passbåtstrafikens anlöp till Sottunga färjhamn sker 15 minuter innan färjans

anlöp till Sottunga färjhamn och passbåtens avgång från Sottunga färjhamn sker

när alla passagerare är ombord på passbåten.

I de fall passbåten kombinerar med två av färjornas turer anlöper passbåten

till Sottunga färjhamn 15 minuter före den första färjan anlöper till Sottunga

färjhamn och avgår när alla passagerare från den sista färjan som anlöper till

Sottunga färjhamn är ombord på passbåten. Passbåten inväntar färjan ifall den

är sen.

PASSBÅTSTRAFIK 1–13/6 OCH 17–31/8 2021

KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN

Veckodag

Södra linjens färja,

Södra linjens färja,

Passbåtens anlöp

avg. från Kökar

ank. Sottunga färjhamn till Sottunga färjhamn

Måndag – fredag 06:30 07:50 07:35

Lördag 07:30 08:50 08:35

Söndag 14:00 15:20 15:05

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN

Veckodag

Södra linjens färja,

Södra linjens färja,

Passbåtens anlöp

avg. från Långnäs/Galtby ank. Sottunga färjhamn till Sottunga färjhamn

Måndag – torsdag 18:15 19:25 19:10

Fredag 19:00 20:10 19:55

Lördag 17:30 18:40 18:25

Söndag 15:15 från Galtby *) 18:55 18:25

17:30 18:40 18:25

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK 14/6–16/8 2021

KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN

Veckodag

Södra linjens färja,

avg. från Kökar

Södra linjens färja,

ank. Sottunga färjhamn

Måndag – fredag 06:30 07:50 07:35

Lördag 07:30 09:00 08:45

Söndag 14:30 15:50 15:35

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN

Veckodag

Södra linjens färja,

avg. från Långnäs/Galtby

Södra linjens färja,

ank. Sottunga färjhamn

Måndag – torsdag 18:15 19:30 19:15

Fredag 19:00 20:15 20:00

Lördag 18:15 19:30 19:15

Söndag 15:30 från Galtby *) 20:15 20:00

19:00 20:15 20:00

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

Passbåtens anlöp

till Sottunga färjhamn

Passbåtens anlöp

till Sottunga färjhamn

PASSBÅTSTRAFIK ÖVRIGA PERIODER 2021 ENDAST MOT BESTÄLLNING MED VISS BEGRÄNSNING

Under perioden då passbåten inte kör enligt turlistan ovan, utan kombinerar mot

beställning, tel. +358 (0)401 580 100, hänvisas passagerare utan fordon samt

gods som kan hanteras manuellt till passbåten, med undantag för följande:

1. Passagerare utan fordon till/från Galtby

2. Skol- och dagisbarn samt ev. följeslagare till barnen kan beställa invikning

till/från Kökar, även kvällstur

3. Under isperioden kan passbåten beställa invikning till hamn, eller i samråd

med skärgårdsfärjorna på södra linjen bestämma mötesplats för kombination

med passbåten.

PASSBÅTEN KÖR MOT BESTÄLLNING SENAST KL. 17:00

DAGEN FÖRE ÖNSKAD TRANSPORT.

YHTEYSVENE ON ILMAINEN!

PASSBÅTEN

ÄR AVGIFTSFRI!

PASSANGERBOAT IS FREE OF CHARGE!

26 alandstrafiken.ax


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat

Archipelago-traffic traveltimes

• Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line

• Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line

• Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

• Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line

• Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

• Landsväg | Maantie | Road

Jurmo

Åva

Brändö

Kustavi

Gustavs

Osnäs

Vuosnainen

ÅLAND

Simskäla

Enklinge

Björkö

Lappo

Torsholma

Houtskär

Bärö

Asterholma

Eckerö

Berghamn

Vårdö

Hummelvik

Prästö Töftö

Snäckö

Seglinge

Kumlinge

Mariehamn

Långnäs

Svinö

Bergö

Ängö

Överö

Embarsund

Sottunga

Husö

Galtby, Korpo

Korppo

Föglö

Degerby

Kyrkogårdsö

Kökar

0 10 20 30 km

Tvärgående linjen | Poikittainen linja

Cross line

• Långnäs–Överö, ca 40 min

• Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

• Långnäs–Bergö, ca +20 min

• Överö–Snäckö, ca 1 h

• Snäckö–Kumlinge färjfäste,

bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

• Svinö–Degerby, ca 30 min

• Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

Norra linjen | Pohjoinen linja

Northern line

• Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

• Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

• Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

• Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

• Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

• Asterholma–Lappo, ca 15 min

• Lappo–Torsholma, ca 20 min

• Kumlinge–Lappo, ca 45 min

• Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min

• Åva–Jurmo, ca10 min

• Åva–Osnäs, ca 40 min

• Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Södra linjen | Eteläinen linja

Southern line

• Långnäs–Överö, ca 40 min

• Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

• Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

• Invikning till Husö, +10 min

• Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

• Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min

• Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi

saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors:

Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min

Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min

Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min

alandstrafiken.ax 27


FÖGLÖLINJEN FRÅN DEGERBY (Föglö) 1/1–31/5 OCH 1/9–31/12 2021

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 2) 06:30 2)

07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 – –

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 –

10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 – –

15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05

16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15

17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 –

– – – – – – 18:30

19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 – –

21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05

23:25 1) 23:25 1) 23:25 1) 23:25 1) 23:25 23:25 1) 23:25 1)

FRÅN SVINÖ (Lumparland)

Restid ca 30 min

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

07:05 07:05 07:05 07:05 07:05 07:05 2) 07:05 2)

08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 – –

09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 –

10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45

13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 – –

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 – –

– – – – – 19:05 19:05

20:25 20:25 20:25 20:25 20:25 – –

21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40

00:05 1) 00:05 1) 00:05 1) 00:05 1) 00:05 00:05 1) 00:05 1)

M/S Skarven tel. +358 (0)401 733 600. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

1)

Trafikeras mot beställning till färjan senast kl.

21:30.

2)

Mot beställning till färjan dagen före senast kl.

21:30.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid. Gäller även förtursfordon.

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

1)

Liikennöidään tilauksesta. Tilaus suoraan lautalle

viimeistään klo 21:30 mennessä.

2)

Tilauksesta lautalle viimeistään edellisenä iltana

klo 21:30.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Koskee

myös etusijaisia ajoneuovoja.

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

1)

Only by ordering to the ferry, no later than 21:30.

2)

Only by ordering to the ferry the day before at

21:30 the latest.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min

prior to the departure time.

Also applies to vehicles with granted priority.

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Avvikelser:

Fre 1/1 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby

därefter söndagstrafik.

Ons 6/1, Fre 2/4, Mån 5/4, Lör 1/5, Tors 13/5,

Lör 6/11, Mån 6/12 Söndags trafik.

Fre 24/12 Trafiken avslutas med avg.

kl. 16:50 från Svinö, därefter körs beställningsturer

kl. 22:25 från Degerby samt

kl. 23:00 från Svinö mot beställning senast 23/12

kl. 21:30.

Lör 25/12 Trafiken inleds kl. 12:00 från Degerby,

därefter söndagstrafik.

Sön 26/12 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby,

därefter söndagstrafik.

Fre 31/12 Trafiken avslutas med avgång kl. 20:25

från Svinö.

Lör 1/1 2022 Trafiken inleds kl. 10:10 från

Degerby, därefter söndagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, ja

jatko sunnuntailiikenne.

Ke 6/1, Pe 2/4, Ma 5/4, La 1/5, To 13/5, La

6/11, Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 24/12 Liikennöinti pysähtyy klo 16:50 vuorolla

Svinöstä, jonka jälkeen ajetaan klo 22:25

Degerbystä, sekä klo 23:00 Svinöstä ainoastaan

tilausvuoroja, jotka tulee tehdä viimeistään 23/12

klo 21:30.

La 25/12 Liikennöinti alkaa klo 12:00 vuorolla

Degerbystä, ja jatko sunnuntaliikenne.

Su 26/12 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä,

ja jatko sunnuntaliikenne.

Pe 31/12 Liikennöinti pysähtyy klo 20:25 vuorolla

Svinöstä.

La 1/1 2022 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä,

ja jatko sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Fri 1/1 Traffic starts at 10:10 from Degerby, thereafter

Sunday schedule.

Wed 6/1, Fri 2/4, Mon 5/4, Sat 1/5, Thu 13/5,

Sat 6/11, Mon 6/12 Saturday schedule.

Fri 24/12 Traffic stops with departure at 16:50

from Svinö and after that only the tour from

Degerby at 22:25 and from Svinö at 23:00, to be

ordered no later than 23/12 at 21:30.

Sat 25/12 Traffic starts with departure at 12:00

from Degerby, thereafter Sunday schedule.

Sun 26/12 Traffic starts with departure at 10:10

from Degerby, thereafter Sunday schedule.

Fri 31/12 Traffic stops with departure at 20:25

from Svinö.

Sat 1/1 2022 Traffic starts with departure at

10:10 from Degerby, thereafter Sunday schedule.

28 alandstrafiken.ax


1/6–31/8 2021 FÖGLÖLINJEN FRÅN DEGERBY (Föglö)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 2) 06:30 2)

07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 2) –

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 –

10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 – 13:55

15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05

16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15

17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 17:25 –

– – – – – – 18:30

19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 – –

21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05

23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25 23:25

Restid ca 30 min

FRÅN SVINÖ (Lumparland)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

07:05 07:05 07:05 07:05 07:05 07:05 2) 07:05 2)

08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 2) –

09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 –

10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45

13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 – 14:30

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 – –

– – – – – 19:05 19:05

20:25 20:25 20:25 20:25 20:25 – –

21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40

00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05

M/S Skarven tel. +358 (0)401 733 600. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

2)

Mot beställning till färjan dagen före senast kl.

21:30.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid. Gäller även förtursfordon.

DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

2)

Tilauksesta lautalle viimeistään edeltävänä iltana

klo 21:30.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Koskee

myös etusijaisia ajoneuovoja.

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

2)

Only by ordering to the ferry no later than the day

before at 21:30.

The vehicles must be ready to embark at least 10 min

prior to the departure time.

Also applies to vehicles with granted priority.

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

för MC, person-,

husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

MP, henkilö-,

asuntoauto ja asuntovaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

for MC, car, camper

and caravancombinations

TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

DENNA LINJE

KAN INTE BOKAS!

THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Avvikelser:

Lör 26/6 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

La 26/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Sat 26/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 29


NORRA LINJEN 1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Hummelvik

(Vårdö)

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge

Lappo

(Brändö)

Torsholma

(Brändö)

Måndag 09:30 10:30 10:50 11:30 11:55 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Tisdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 1)E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Onsdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 1)E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Torsdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 1)E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Fredag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 1)E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45

Lördag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 1)E) 07:55 V)

11:30 12:30 12:50 13:30 13:55 V)

17:15 18:15 18:35 19:20 19:45

Söndag 09:30 10:30 10:50 11:30 E) 11:55 V)

15:10 16:10 16:30 17:10 17:35 V)

21:00 22:00 22:20 23:00 23:20

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Torsholma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Kumlinge

Enklinge

(Kumlinge)

Hummelvik

(Vårdö)

Måndag 06:45 07:05 07:50 08:10 09:10

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 1)E) 22:05 22:25 1) 23:25

Tisdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 1)E) 22:05 22:25 1) 23:25

Onsdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 1)E) 22:05 22:25 1) 23:25

Torsdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 1)E) 22:05 22:25 1) 23:25

Fredag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 1)E) 22:05 22:25 1) 23:25

Lördag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 09:30 10:30

14:15 V) 14:35 E) 15:20 15:40 16:40

20:00 V) 20:20 1)E) 21:05 21:25 1) 22:25

Söndag 12:25 V) 12:45 E) 13:30 13:50 14:50

18:15 V) 18:35 19:20 19:40 20:40

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

30 alandstrafiken.ax


1)

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller

beställning till färjan senast 1 h före avg. i

starthamn.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till

och från Asterholma.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg Torsholma–Åva

ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö sid.

57–58.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag.

Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålands trafikenille tai

tilauksesta lautalle viimeistään 1 h ennen lautan

lähtöä lähtösatamasta.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle

Asterholmaan ja takaisin.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä,

autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva

n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä,

ks. s. 57–58.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin

ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto

odottaa max 10 min.

1)

Only when booked in advance to Ålands trafiken or

ordering to the ferry no later than 1 h before departure

time in start harbour.

E)

Connection to M/S Ejdern in Lappo for traffic to

and from Asterholma.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö, land road

Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva, land road

Tors holma–Åva approx. 20 km. Local transport on

Brändö, see p. 57-58.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public

holidays. If the ferry is late the bus will wait max

10 min.

Avvikelser:

Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 12:00 från

Hummelvik och avslutas kl. 20:45 i Torsholma.

Lör 2/1 Lördagstrafik med start kl. 08:05 från

Torsholma.

Ons 6/1 Onsdagstrafik.

Fre 2/4 Fredagstrafik med start kl. 12:00 i Hummelvik

och avslutas kl. 20:45 i Torsholma.

Lör 3/4 Lördagstrafik med start kl. 08:05 i Torsholma

och avslutas kl. 19:40 i Torsholma.

Sön 4/4 Söndagstrafik med start kl. 12:25 i Torsholma

och avslutas kl. 20:40 i Hummelvik.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Tis 6/4 Tisdagstrafik med start kl. 08:05 från

Torsholma.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaeen klo 12:00 Hummelviikistä,

ja päätty kl. 20:45 Torsholmaan.

La 2/1 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:05

Torsholmasta.

Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne.

Pe 2/4 Perjantailiikenne alkaeen klo 12:00 Hummelviikistä,

ja päättyy klo 20:45 Torsholmaan.

La 3/4 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta,

ja päättyy klo 19:40 Torsholmaan.

Su 4/4 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 12:25

Torsholmasta, ja päättyy klo 20:40 Hummelviikiin.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Ti 6/4 Tiistailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule that starts at 12:00 from

Hummelvik and stops at 12:45 in Torsholma.

Sat 2/1 Saturday schedule that starts at 08:05

from Torsholma.

Wed 6/1 Wednesday schedule.

Fri 2/4 Friday schedule that starts at 12:00 from

Hummelvik and stops at 20:45 in Torsholma.

Sat 3/4 Saturday schedule that starts at 08:05

from Torsholma and stops at 19:40 in Torsholma.

Sun 4/4 Sunday schedule that starts at 12:25

from Torsholma and stop at 20:40 in Hummelvik.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Tue 6/4 Tuesday shedule that starts at 08:05

from Torsholma.

Lör 6/11 Lördagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik med start kl. 12:25 i

Torsholma.

Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas

kl. 17:40 i Hummelvik.

Lör 25/12 Lördagstrafik med start kl. 11:30 från

Hummelvik och av slutas kl. 16:40 i Hummelvik.

Sön 26/12 Söndagstrafik med start kl. 09:30

från Hummelvik.

Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas

kl. 17:40 i Hummelvik.

Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start kl. 11:30

från Hummelvik och avslutas kl. 19:40 i

Torsholma.

Sön 2/1 2022 Söndagstrafik med start

kl. 12:25 från Torsholma.

Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 12:25

Torsholmasta.

Pe 24/12 Perjantailiikenne päättyy klo 17:40

Hummelviikiin.

La 25/12 Lauantailiikenne alkaeen klo 11:30

Hummelviikistä, ja päättyy klo 16:40 Hummelviikiin.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne alkaeen klo

09:30Hummelviikistä.

Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 17:40

Hummelviikiin.

La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaeen klo

11:30 Hummelviikistä, ja päättyy klo 19:40

Torsholmaan.

Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne alkaeen klo

12:25 Torsholmasta.

To 6/1 2022 Torstailiikenne.

Sat 6/11 Saturday schedule.

Mon 6/12 Sunday schedule tjat starts at 12:25

from Torsholma.

Fri 24/12 Friday schedule that stops at 17:40 in

Hummelvik.

Sat 25/12 Saturday schedule that starts at 11:30

from Hummelvik and stops at 16:40 in Hummelvik.

Sun 26/12 Sunday schedule that starts at 09:30

from Hummelvik.

Fri 31/12 Friday schedule that stops at 17:40 in

Hummelvik.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts at

11:30 from Hummelvik and stops at 19:40 in

Torsholma.

Sun 2/1 2022 Sunday schedule that starts at

12:25 from Torsholma.

Thu 6/1 2022 Thursday schedule.

alandstrafiken.ax 31


NORRA LINJEN 26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021

HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Hummelvik

(Vårdö)

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge

Lappo

(Brändö)

Torsholma

(Brändö)

Måndag 09:30 10:30 10:50 11:30 11:55 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Tisdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Onsdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Torsdag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Fredag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45

Lördag 05:30 06:30 1) 06:50 07:30 E) 07:55 V)

11:30 12:30 12:50 13:30 13:55 V)

17:15 18:15 18:35 19:20 19:45

Söndag 09:30 10:30 10:50 11:30 E) 11:55 V)

15:10 16:10 16:30 17:10 17:35 V)

21:00 22:00 22:20 23:00 23:20

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Torsholma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Kumlinge

Enklinge

(Kumlinge)

Hummelvik

(Vårdö)

Måndag 06:45 07:05 07:50 08:10 09:10

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Tisdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Onsdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Torsdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Fredag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Lördag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 09:30 10:30

14:15 V) 14:35 E) 15:20 15:40 16:40

20:00 V) 20:20 E) 21:05 21:25 22:25

Söndag 12:25 V) 12:45 13:30 13:50 14:50

18:15 V) 18:35 19:20 19:40 20:40

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

32 alandstrafiken.ax


1)

Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller

beställning till färjan senast 1 h före avg. i

starthamn.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till

och från Asterholma.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg

Torsholma-Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se

s. 57–58.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag.

Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

1)

Liikennöidään varauksesta Ålands trafikenille tai

tilauksesta lautalle viimeistään 1 h ennen lautan

lähtöä lähtösatamasta.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle

Asterholmaan ja takaisin.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä,

autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva

n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä.

ks. s. 57–58.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lauttavoi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi

lautan lähtösatamasta.

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin,

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä

linja-auto odottaa max 10 min.

1)

Only when booked in advance to Ålands trafiken or

ordering to the ferry no later than 1 h before departure

time in start harbour.

E)

Connection to M/S Ejdern in Lappo for traffic to

and from Asterholma.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö, land road

Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva, land road

Tors holma–Åva approx. 20 km. Local transport on

Brändö, see p. 57–58.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public

holidays. If the ferry is late the bus will wait max

10 min.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Huom!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

Avvikelser:

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik som avslutas kl. 20:45 i

Torsholma.

Fre 14/5 Fredagstrafik med start kl 08:05 i

Torsholma.

Poikkeuksia:

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne päättyy klo 20:45 Torsholmaan.

Pe 14/5 Perjantailiikenne alkaeen klo 08:05

Torsholmasta.

Exceptions:

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule that stops at 20:45

in Torsholma.

Fri 14/5 Friday schedule that starts with departure

at 08:05 in Torholma.

alandstrafiken.ax 33


NORRA LINJEN 9/6–16/8 2021

HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Hummelvik

(Vårdö)

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge

Lappo

(Brändö)

Torsholma

(Brändö)

Måndag 05:30 06:30 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Tisdag 05:30 06:30 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Onsdag, 05:30 06:30 06:50 07:30 E) 07:55 V)

torsdag 12:00 13:00 13:25 T) 14:05 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45 V)

Fredag 05:30 06:30 06:50 07:30 E) 07:55 V)

12:00 13:00 13:25 T) 14:05 E) 14:30 V)

18:15 19:15 19:35 T) 20:20 E) 20:45

Lördag 06:00 07:00 07:20 08:00 E) 08:25 V)

11:30 12:30 12:50 13:30 13:55 V)

17:15 18:15 18:35 19:20 19:45 V)

Söndag 06:00 07:00 07:20 08:00 08:25 V)

11:30 12:30 12:50 13:30 13:55 V)

17:15 18:15 18:35 T) 19:15 19:40 V)

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Torsholma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Kumlinge

Enklinge

(Kumlinge)

Hummelvik

(Vårdö)

Måndag 08:05 08:25 E) 09:10 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Tisdag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Onsdag, 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

torsdag 15:15 V) 15:35 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Fredag 08:05 V) 08:25 E) 09:10 T) 09:30 10:30

15:15 V) 15:35 E) 16:20 16:40 17:40

21:00 V) 21:20 E) 22:05 22:25 23:25

Lördag 08:40 V) 09:00 E) 09:45 10:05 11:05

14:15 V) 14:35 E) 15:20 15:40 16:40

20:00 V) 20:20 E) 21:05 21:25 22:25

Söndag 08:40 V) 09:00 09:45 10:05 11:05

14:15 V) 14:35 15:20 15:40 16:40

20:00 V) 20:20 21:05 21:25 22:25

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

34 alandstrafiken.ax


E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till

och från Asterholma.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

Bilväg Kumlinge -Snäckö färjfästen ca 11 km.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg Torsholma–Åva

ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se .

57–58.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag.

Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle

Asterholmaan ja takaisin.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä,

autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva

n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä,

ks. s. 57–58.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin,

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä

linja-auto odottaa max 10 min.

E)

Connection to M/S Ejdern in Lappo for traffic to

and from Asterholma.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö, land road

Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva, land road

Tors holma–Åva approx. 20 km. Local transport on

Brändö, see p. 57–58.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior

to the dep.time in start harbour. The ferry can depart

5 min before scheduled dep. time except when

departing from the ferrys start harbour.

Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public

holidays. If the ferry is late the bus will wait max

10 min.

köp

årskort

online!

20%

rabatt på

förbetalda

bokningar

online

20%

alennusta

etukäteen

maksetuista

varauksista

online

20%

discount

when booked

and prepaid

online

osta

vuosikortti

online!

buy

season

ticket

online!

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas kl. 20:45 i

Torsholma.

Lör 26/6 Lördagstrafik med start kl. 08:40 i Torsholma

och avslutas kl. 19:45 i Torsholma.

Sön 27/6 Söndagstrafik med start kl. 08:40 i

Torsholma.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:45

Torsholmaan.

La 26/6 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:40 Torsholmasta,

ja päättyy klo 19:45 Torsholmaan.

Su 27/6 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 08:40

Torsholmasta.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule that stops at 20:45 in

Torsholma.

Sat 26/6 Saturday schedule that starts at 08:40 in

Torsholma and stops at 19:45 in Torsholma.

Sun 27/6 Sunday schedule that starts at 08:40 in

Torsholma.

alandstrafiken.ax 35


NORRA LINJEN 1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

OSNÄS – ÅVA

Osnäs,

(Gustavs)

Åva

(Brändö)

ÅVA – OSNÄS

Åva

(Brändö)

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Osnäs,

(Gustavs)

Måndag – – 06:40 07:20

10:15 B) 11:00 E) 12:30 A) 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 E) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 B)E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Tisdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Onsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 1) 17:15 E) 17:30 1)E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Torsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Fredag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 20:30 E) 21:15

Lördag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

12:45 13:25 A) 14:45 A) 15:30

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:15

18:35 19:20 A) – –

Söndag – – 10:15 10:55

11:05 11:45 A) 12:30 A) 13:15

14:35 15:20 E) 15:40 E) 16:20

16:35 17:20 A) 18:10 A) 18:50

19:05 19:50 E) 20:05 E) 20:45

21:05 21:45 – –

1)

Trafikeras 4/10–31/12.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

B)

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15

från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30.

Transport av farligt gods endast mot bokning senast

onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Bilväg

från Åva till Torsholma ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn.

1)

Liikennöidään 4/10–31/12.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors holmassa.

B)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin

klo. 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä

maanantaisin klo. 17:30. Vaarallisten aineiden

kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään

keskiviikona klo. 12:00 Ålandstrafikenille.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1)

Traffics 4/10–31/12.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

B)

Fuel transportation to Brändö on Monday at

10:15 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday

at 17:30. Dangerous goods transportation has

to be booked no later than Wednesday 12:00 to

Ålandstrafiken.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

E)

Connection to M/S Ejdern in Torsholma.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

36 alandstrafiken.ax


Avvikelser:

Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 13:35 från

Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva.

Lör 2/1 Lördagstrafik.

Ons 6/1 Onsdagstrafik.

Fre 2/4 Fredagstrafik med start kl. 13:35 från

Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva.

Lör 3/4 Lördagstrafik som avslutas med avg. kl.

17:30 från Åva.

Sön 4/4 Söndagstrafik med start

kl. 11:05 från Osnäs och avslutas med avg. kl.

19:05 från Osnäs.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Tis 6/4 Tisdagstrafik med start kl. 08:30 från

Åva.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaen klo 13:35 Vuosnaisista

ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta.

La 2/1 Lauantailiikenne.

Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne.

Pe 2/4 Perjantailiikenne alkaen klo 13:35 Vuosnaisista

ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta.

La 3/4 Lauantailiikenne, päättyy vuoroon klo

17:30 Åvasta.

Su 4/4 Sunnuntailiikenne alkaen klo 11:05

Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 19:05 Vuosnaisista.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Ti 6/4 Tiistailiikenne alkaen klo 08:30 Åvasta.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule that starts at 13:35 from

Osnäs and stops with departure at 17:30 from

Åva.

Sat 2/1 Saturday schedule.

Wed 6/1 Wednesday schedule.

Fri 2/4 Friday schedule that starts at 13:35 from

Osnäs and stops with departure at 17:30 from

Åva.

Sat 3/4 Saturday schedule that stops with departure

at 17:30 from Åva.

Sun 4/4 Sunday schedule that starts at 11:05

from Osnäs and stops with departure at 19.05

from Osnäs.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Tue 6/4 Tuesday schedule that starts at 08:30

from Åva.

Lör 6/11 Lördagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Tis 7/12 Tisdagstrafik med start kl. 08:30 från

Åva.

Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas med avg.

kl. 17:30 från Åva.

Lör 25/12 Lördagstrafik med start kl. 12:45 från

Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva.

Sön 26/12 Söndagstrafik med start kl. 11:05

från Osnäs.

Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas med avg.

kl. 17:30 från Åva.

Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start

kl. 12:45 från Osnäs och avslutas med avg. kl.

17:30 från Åva.

Sön 2/1 2022 Söndagstrafik med start kl. 11:05

från Osnäs.

La 6/11 Lauantailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

Ti 7/12 Tiistailiikenne alkaen klo 08:30 Åvasta.

Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo

17:30 Åvasta.

La 25/12 Lauantailiikenne alkaen

klo 12:45 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo

17:30 Åvasta.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne alkaen

klo 11:05 Vuosnaisista.

Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo

17:30 Åvasta.

La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaen

klo 12:45 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo

17:30 Åvasta.

Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne alkaen klo 11:05

Vuosnaisista.

Sat 6/11 Saturday schedule.

Mon 6/12 Sunday schedule.

Tue 7/12 Tuesday schedule that starts at 08:30

from Åva.

Fri 24/12 Friday schedule that stops with departure

at 17:30 from Åva.

Sat 25/12 Saturday schedule that starts at 12:45

from Osnäs and stops with departure at 17:30

from Åva.

Sun 26/12 Sunday schedule that starts at 11:05

from Osnäs.

Fri 31/12 Friday schedule that stops with departure

at 17:30 from Åva.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts at

12:45 from Osnäs and stops with departure at

17:30 from Åva.

Sun 2/1 2022 Sunday schedule that starts at

11:05 from Osnäs.

20%

rabatt på

förbetalda

bokningar

online

20%

alennusta

etukäteen

maksetuista

varauksista

online

20%

discount

when booked

and prepaid

online

alandstrafiken.ax 37


NORRA LINJEN 26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021

OSNÄS – ÅVA

Osnäs,

(Gustavs)

Åva

(Brändö)

ÅVA – OSNÄS

Åva

(Brändö)

Osnäs,

(Gustavs)

Måndag – – 06:40 07:20

10:15 B) 11:00 E) 12:30 A) 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 E) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 B)E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Tisdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Onsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 1) 17:15 E) 17:30 1)E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Torsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Fredag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 20:30 E) 21:15

Lördag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

12:45 13:25 A) 14:45 A) 15:30

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:15

18:35 19:20 A) – –

Söndag – – 10:15 10:55

11:05 11:45 A) 12:30 A) 13:15

14:35 15:20 E) 15:40 E) 16:20

16:35 17:20 A) 18:10 A) 18:50

19:05 19:50 E) 20:05 E) 20:45

21:05 21:45 E) – –

1)

Trafikeras 17/8–3/10.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

B)

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15

från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30.

Transport av farligt gods endast mot bokning senast

fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn.

1)

Liikennöidään 17/8–3/10.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors holmassa.

B)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan

maanantaisin klo 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä

maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden

kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä

viimeistään

perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

1)

Traffics 17/8–3/10.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

B)

Fuel transportation to Brändö on Monday at 10:15

from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at

17:30. Dangerous goods transportation has to be

booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

E)

Connection to M/S Ejdern in Torsholma.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour.

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång”

15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och

förbetald biljett online

MC, person-, husbil och

husvagnsekipage

”Vihreä lähtö”

15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun

etukäteen netin kautta

MP, henkilö-, asuntoauto ja

asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure”

15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid

ticket online

MC, car, camper and

caravancombinations

Avvikelser:

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik.

Poikkeuksia:

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne.

Exceptions:

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule.

38 alandstrafiken.ax


9/6–16/8 2021 NORRA LINJEN

OSNÄS – ÅVA

Osnäs,

(Gustavs)

Åva

(Brändö)

ÅVA – OSNÄS

Åva

(Brändö)

Osnäs,

(Gustavs)

Måndag – – 08:30 A) 09:10

10:15 B) 10:55 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

15:55 16:35 E) 17:30 B)E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:30 A) 22:10

Tisdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Onsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

16:35 17:15 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Torsdag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

11:05 11:50 E) 12:30 13:15

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:15

19:40 20:20 A) 21:20 A) 22:00

Fredag 06:45 07:25 A) 08:30 A) 09:10

09:15 C) 09:55 10:00 C) 10:40

13:35 14:15 A) 15:05 A) 15:45

15:55 16:35 E) 17:30 D)E) 18:15

19:40 20:20 A) 20:35 E) 21:15

21:35 22:10 E) 22:25 E) 23:05

Lördag 07:05 07:50 A) 09:00 A) 09:45

12:45 13:25 A) 14:30 A) 15:10

15:55 16:35 E) 17:30 E) 18:10

18:35 19:20 A) 20:30 A) 21:15

Söndag 07:05 07:50 A) 09:00 A) 09:40

09:55 10:35 E) 11:10 E) 11:55

12:45 13:25 A) 14:30 A) 15:10

18:35 19:20 A) 20:30 A) 21:15

21:40 22:20 E) – –

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Huom!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

B)

Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15

från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30.

Transport av farligt gods endast mot bokning senast

fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

C)

Körs endast vid bränsletransport fre 2/7, 9/7,

16/7, 23/7, 30/7 som bokats hos Ålandstrafiken

senast torsdag kl. 12:00, men avg. kl. 10:00 är ingen

bränsletransport.

D)

Ord. avg. men kl. 17:30 som retur av bränsletransport

om bränsle transporterats kl. 09:15 på

morgonen.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min

före annonserad avgångstid i starthamn.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors holmassa.

B)

Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan

maanantaisin klo 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä

maanantaisin klo 17:35. Vaarallisten aineiden

kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä

viimeistään

perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille.

C)

Ajetaan ainostaan polttoainekuljetuksena perjantaina

2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 joka on varattu

viimeistään torstaina klo 12:00 Ålandstrafikenin

kautta, mutta lähtö klo 10:00 ei ole polttoainekuljetus.

D)

Vakituinen lähtö mutta klo 17:30 ajetaan polttoainekuljetuksena

jos lähtö klo 09:15 on ajettu

polttoainekuljetuksena.

Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

Autotie Torsholma–Åva n. 20 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

B)

Fuel transportation to Brändö on Monday at 10:15

from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at

17:35. Dangerous goods transportation has to be

booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken.

C)

Only traffics for fuel transportation Fri 2/7, 9/7,

16/7, 23/7, 30/7 when booked no later than Thursday

at 12:00 to Ålandstrafiken.

D)

Regular departure but at 17:30 as return of fuel

transport if fuel has been transported at 09:15 in the

morning.

Maximum number of pax 20 at fuel transportation.

E)

Connection to M/S Ejdern in Torsholma.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior

to the dep.time in start harbour.

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas med avg.

kl. 19:40 från Osnäs.

Lör 26/6 Lördagstrafik med start kl. 09:00

från Åva.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne päättyy vuoroon klo

19:40 Vuosnaisista.

La 26/6 Lauantailiikenne alkaen klo 09:00

Åvasta.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule that stops with departure

at 19:40 from Osnäs.

Sat 26/6 Saturday schedule that starts at 09:00

from Åva.

alandstrafiken.ax 39


BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN 1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

17:55 1) 18:10 T) 18:55 1) 19:10 1) 19:30 V) 20:25 1)V) 20:45 1) – – –

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge Ast.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

T.holma

(Brändö)

T.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Ast.holma

(Brändö)

Kumlinge Enklinge

(Kumlinge)

Mån – – – 06:45 2) 07:05 07:15 2) 07:35 2) – – –

– – – 08:05 2) 08:25 11:35 V) 11:55 1) – 12:40 T) –

– 13:25 T) – 14:10 1) 14:30 V) 14:35 1)B) 14:55 1) 15:10 – –

– – 16:00 1) 16:15 1)B) 16:35 V) 16:40 1) 17:00 1) – – –

– – – 17:10 1) 17:30 17:50 1)V) 18:10 1) – – –

– – – 18:15 1) 18:35 19:35 1) – 19:55 – –

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 21:40 2) 22:00 2) – – –

Tis – – – 06:45 2) 07:05 07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25 12:55 1)V) 13:15 1) 13:30 – –

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– – – – –

– – – – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 16:40 1) 17:00 1) – – –

– – – 17:10 1) 17:30 17:50 1) 18:10 1) – – –

– – – 18:15 1) 18:35 19:35 1) – 19:55 – –

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 21:40 2) 22:00 2) – – –

Ons – – – 06:45 2) 07:05 07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25 12:25 V) 12:45 1) – 13:30 T) –

– 15:30 – 16:15 1) 16:35 16:40 1) 17:00 1) – – –

– – – 17:10 1) 17:30 17:50 1)V) 18:10 1) – – –

– – – 18:15 1) 18:35 19:35 1) – 19:55 – –

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 21:40 2) 22:00 2) – – –

Tors – – – 06:45 2) 07:05 07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25 08:30 2) 08:50 2) – – –

– – – 11:00 1) 11:20 12:25 12:45 1) – 13:30 T) 13:45

14:05 14:20 – – –

– – – 14:45 15:00

15:05 15:20 – – –

– – – – –

– 15:30 – 16:15 1) 16:35 V) 16:40 1) 17:00 1) – – –

– – – 17:10 1) 17:30 17:50 1)V) 18:10 1) – – –

– – – 18:15 1) 18:35 19:00 19:20 1) – 20:05 –

– 20:15 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 21:40 2) 22:00 2) – – –

Fre – – – 06:45 2) 07:05 07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25 12:55 1) 13:15 1) 13:30 – –

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– 14:10 1)A) 14:25 – –

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V) 17:10 V) 17:30 1) – 18:15 T) –

– 18:20 T) 19:05 1) 19:20 1) 19:40 V) – – – – –

– – – – –

20:05 1) 20:25 1)A) 20:40 – –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 22:55 2) 23:15 2) 23:30 – –

Lör – – 07:10 2) 07:25 2)A) –

– 08:30 1)A) 08:45 – –

– – 10:00 1) 10:15 1) 10:35 11:00 1) 11:20 1) 11:35 – –

– – 13:10 1) 13:25 A) –

– 14:40 1)A) 14:55 – –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V) 17:10 1)V) 17:30 1) 17:45 – –

– – 20:00 2) 20:15 2)A) 20:35 21:40 2) 22:00 2) – – –

– – – 23:15 2) 23:35 23:40 2) 00:00 2) – – –

Sön – – – 10:15 1) 10:35 11:15 1) 11:35 1)A) 11:50 – –

– – 12:25 1) 12:40 1)A) –

– – – – –

– – – 14:45 1) 15:05 V) 16:10 V) 16:30 1) 16:45 1) 17:30 T) 17:45 1)

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

40 alandstrafiken.ax


1)

Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h

före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Trafikeras mot beställning till färjan senast kl.

09:30–18:30 eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik–Torsholma)

i Lappo.

B)

Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo bokas

senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai

varauksesta Ålandstrafikenille.

2)

Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle

klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands trafikeniin.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik–Torsholma)

Lappoossa.

B)

Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä

Lappoon. Tilattava viimeistään ke klo 12:00 Ålandstrafikenilta.

Maximi henkilömäärä on 20.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only by ordering to the ferry 2 hour before the

departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the

latest, or by booking to Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Lappo.

B)

Mon fuel transportation tour between Tosholma–

Lappo. Dangerous goods transportation has to

be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken.

Max number of pax 20.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior to

the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to

the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5

min before scheduled dep. time except when departing

from the ferrys start harbour.

Avvikelser:

Fre 1/1 Från kl. 13:15 fredagstrafik förutom till/

från Kumlinge. Trafiken avslutas kl. 20:25 i Lappo.

Asterholma trafikeras ej kl. 19:05.

Lör 2/1 Från kl. 08:30 lördagstrafik.

Ons 6/1 Onsdagstrafik.

Fre 2/4 Trafiken inleds kl. 13:15 i Lappo och

avslutas kl. 20:40 i Asterholma, ingen trafik till/

från Kumlinge. Asterholma trafikeras ej kl. 19:05.

Lör 3/4 Lördagstrafik som avslutas kl. 22:00 i

Lappo.

Sön 4/4 Söndagstrafik, ingen trafik till/från Kumlinge

och Enklinge.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Klo 13:15 alkaen perjantailiikenne, paitsi

Kumlingeen ja Kumlingesta, päätty klo 20:25 Lappoon.

Asterholmaan ei liikennöidä klo 19:05.

La 2/1 Klo 08:30 alkaen lauantailiikenne.

Ke 6/1 Keskiviikoliikenne.

Pe 2/4 Liikennä käynnistyy klo 13:15 Lapposta,

päättyy klo 20:40 Asterholmaan, paitsi

Kumlingeen ja sieltä. Asterholmaan ei liikennöidä

klo 19:05.

La 3/4 Lauantailiikenne, päättyy klo 22:00

Lappoon.

Su 4/4 Sunnuntailiikenne, paitsi Kumlingeen ja

Enklingeen ja sieltä.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule from 13:15 except to/

from Kumlinge. Traffic stops at 20:25 in Lappo. No

traffic to Asterholma at 19:05.

Sat 2/1 Saturday schedule from 08:30.

Wed 6/1 Wednesday schedule.

Fri 2/4 Traffic starts at 13:15 from Lappo and

stops at 20:40 in Asterholma, no traffic to/from

Kumlinge. No traffic to Asterholma at 19:05.

Sat 3/4 Saturday schedule that stops at 22:00 in

Lappo.

Sun 4/4 Sunday schedule, no traffic to/from

Kumlinge and Enklinge.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Lör 6/11 Lördagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas

kl. 20:25 i Lappo.

Lör 25/12 Trafikerar Lappo–Asterholma–Torsholma

t/r för julotta. Från kl. 10:15 lördagstrafik,

trafiken avslutas kl. 20:15 i Lappo.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas kl. 19:20

i Lappo.

Lör 1/1 2022 Från kl. 13:10 lördagstrafik, trafiken

avslutas kl. 20:15 i Lappo.

Sön 2/1 2022 Söndagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:25

Lappoon.

La 25/12 Liiken nöidään Lappo–Asterholma–

Torsholma Joulun palveluksen. Klo. 10:15

lähtien lauantailiikenne, päättyy klo 20:15

Lappoon.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 19:20

Lappoon.

La 1/1 2022 Klo 13:10 alkaen lauantailiikenne,

päättyy klo 20:15 Lappoon.

Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne.

Sat 6/11 Saturday schedule.

Mon 6/12 Monday schedule.

Fri 24/12 Friday schedule that stops at 20:25 in

Lappo.

Sat 25/12 Traffics between Lappo–Asterholma–

Torsholma t/r for Christmas Event. Saturday

schedule from 10:15, traffic stops at 20:15 in

Lappo.

Sun 26/12 Sunday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule that stops at 19:20

in Lappo.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule from 13:10,

traffic stops at 20:15 in Lappo.

Sun 2/1 2022 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 41


BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN 26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021

ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge Ast.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

T.holma

(Brändö)

Mån – – – 06:45 2) 07:05

– – – 08:05 2) 08:25

– 09:45 T) – 10:30 1) 10:50

– 13:25 T) – 14:10 1) 14:30 V)

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1)B) 16:35 V)

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Tis – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Ons – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– 15:30 – 16:15 1) 16:35

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Tors – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – – 11:00 1) 11:20

14:05 14:20 – – –

15:05 15:20 – – –

– 15:30 – 16:15 1) 16:35 V)

– – – – –

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– 20:15 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Fre – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V)

– 18:20 19:05 1) 19:20 1) 19:40 V)

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

– – – 22:30 2) 22:50

Lör – – 07:10 2) 07:25 2)A) –

– – 10:00 1) 10:15 1) 10:35

– – 13:10 1) 13:25 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V)

– – 20:00 2) 20:15 2)A) 20:35

– – – 23:15 2) 23:35

Sön – – 10:00 1) 10:15 1) 10:35

– – 12:25 1) 12:40 1)A) –

– – – 14:45 1) 15:05 V)

17:55 1) 18:10 T) 18:55 1) 19:10 1) 19:30 V)

– – 21:45 2) 22:00 2) 22:20

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

T.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Ast.holma

(Brändö)

Kumlinge

Enklinge

(Kumlinge)

07:15 2) 07:35 2) – – –

08:30 08:50 1) – 09:35 –

11:35 V) 11:55 1) – 12:40 T) –

14:35 1)B) 14:55 1) 15:10 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1)V) 18:10 1) – – –

19:35 1) – 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:55 1)V) 13:15 1) 13:30 – –

– 14:10 1)A) 14:25 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1)V) 18:10 1) – – –

19:35 1) – 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:25 V) 12:45 1) – 13:30 T) –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1)V) 18:10 1) – – –

19:35 1) – 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

08:30 2) 08:50 2) – – –

12:25 12:45 1) – 13:30 T) 13:45

– – – 14:45 15:00

– – – – –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1)V) 18:10 1) – – –

– – – – –

19:00 19:20 – 20:05 –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:55 1) 13:15 1) 13:30 – –

– 14:10 1)A) 14:25 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

17:10 V) 17:30 1) – 18:15 T) –

20:05 1) 20:25 1)A) 20:40 – –

22:05 2) 22:25 2) – – –

22:55 2) 23:15 2) 23:30 – –

– 08:30 2)A) 08:45 – –

11:00 1) 11:20 1) 11:35 – –

– 14:40 1)A) 14:55 – –

17:10 1)V) 17:30 1) 17:45 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

23:40 2) 00:00 2) 00:15 – –

11:15 1) 11:35 1) 11:50 – –

– – – – –

16:10 V) 16:30 1) 16:45 1) 17:30 T) 17:45 1)

20:25 2) 20:45 2) 21:00 – –

22:25 2)V) 22:45 2) – – –

42 alandstrafiken.ax


1)

Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h

före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Trafikeras mot beställning till färjan senast kl.

09:30–18:30 eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik

–Torsholma) i Lappo.

B)

Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo, bokas

senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai

varauksesta Ålandstrafikenille.

2)

Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle

klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands trafikeniin.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik

–Torsholma) Lappoossa.

B)

Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä

Lappoon. Tilattava viimeistään pe klo 12:00 Ålandstrafikenilta.

Maximi henkilömäärä on 20.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only by ordering to the ferry 2 hour before the

departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the

latest, or by booking to Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Lappo.

B)

Mon fuel transportation tour between Tosholma–

Lappo. Dangerous goods transportation has to be

booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken.

Max number of pax 20.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior to

the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to

the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5

min before scheduled dep. time except when departing

from the ferrys start harbour.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

Huom!

to avoid

cancelation fee!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Avvikelser:

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik, ingen trafik

till/från Kumlinge och Enklinge.

Poikkeuksia:

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne, patsi Kumlingeen ja

Enklingeen ja päin vastoin.

Exceptions:

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule, no traffic

to/from Kumlinge and Enklinge.

alandstrafiken.ax 43


BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN 9/6–16/8 2021

ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge Ast.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

T.holma

(Brändö)

Mån – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2) 08:25

– – 13:10 1) 13:25 1) 13:45

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1)B) 16:35 V)

– 18:20 T) – 19:05 1) 19:25

– – 20:00 2) 20:15 A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Tis – – 06:30 2) 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V)

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Ons – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– 15:30 – 16:15 1) 16:35 V)

– – – 17:10 1) 17:30

– – – 18:15 1) 18:35

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Tors – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – – 11:00 1) 11:20

14:05 14:20 – – –

15:05 15:20 – – –

– 15:30 – 16:15 1) 16:35 V)

– 18:20 T) – 19:05 1) 19:25

– – 20:00 2) 20:15 2)A) –

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35

Fre – – – 06:45 2) 07:05

– – 07:50 2) 08:05 2)A) 08:25

– – 13:45 1) 14:00 1)A) –

– – 15:15 1) 15:30 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1)C) 16:35 C)V)

– 18:20 T) 19:05 1) 19:20 1) 19:40 V)

– – 21:00 2) 21:15 2)A) 21:35 V)

– – – 22:30 2) 22:50

Lör – – 07:40 2) 07:55 2)A) –

– – 10:00 1) 10:15 1) 10:35

– – 13:10 1) 13:25 1)A) –

– – 16:00 1) 16:15 1) 16:35 V)

– – 20:00 2) 20:15 2)A) 20:35

– – – 23:15 2) 23:35

Sön – – 10:00 1) 10:15 1) 10:35 V)

– 14:30 15:15 1) 15:30 1) 15:50

20:00 20:15 21:00 1) 21:15 1) 21:35

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

T.holma

(Brändö)

Lappo

(Brändö)

Ast.holma

(Brändö)

Kumlinge

Enklinge

(Kumlinge)

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

11:35 V) 11:55 1) 12:10 – –

14:20 1)B) 14:40 1) 14:55 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

17:10 1)V) 17:30 1) – 18:15 T) –

19:35 1) – 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) 22:15 – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:55 1)V) 13:15 1) 13:30 – –

– 14:10 1)A) 14:25 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1)V) 18:10 1) – – –

19:20 1) 19:40 1) 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:25 12:45 1) – 13:30 T) –

16:40 1) 17:00 1) – – –

17:50 1) 18:10 1) – – –

19:20 1) 19:40 1) 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

08:30 2) 08:50 2) – – –

12:25 12:45 1) – 13:30 T) 13:45

– – – 14:45 15:00

– – – – –

17:10 V) 17:30 1) – 18:15 –

19:35 1) – 19:55 – –

– 20:25 2)A) 20:40 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

07:15 2) 07:35 2)A) 07:50 – –

12:55 1)C) 13:15 1)C) 13:30 – –

– 14:10 1)A) 14:25 – –

– 15:40 1)A) 15:55 – –

17:10 V) 17:30 1) – 18:15 –

20:05 2) 20:25 2) 20:40 – –

22:05 2) 22:25 2) – – –

22:55 2)V) 23:15 2) 23:30 – –

– 09:05 2)A) 09:20 – –

11:00 1) 11:20 1) 11:35 – –

– 14:40 1)A) 14:55 – –

17:10 1)V) 17:30 1) 17:45 – –

21:40 2) 22:00 2) – – –

23:40 2) 00:00 2) 00:15 – –

11:15 11:35 1) 11:50 1) 12:35 T) –

16:10 16:30 1) 16:45 1) 17:30 T) 17:45

23:00 2) 23:20 2) – – –

44 alandstrafiken.ax


1)

Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h

före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Trafikeras mot beställning till färjan senast kl.

09:30–18:30 eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik–Torsholma)

i Lappo.

B)

Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo, bokas

senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

C)

Fre 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 som bränsletransport

om bränsletransport bokats med M/S Viggen

senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken.

Max 20 pass medtas på bränsletur.

T)

Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan

avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång

från färjans starthamn.

1)

Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai

varauksesta Ålandstrafikenille.

2)

Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle

klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands trafikeniin.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik–Torsholma)

Lappoossa.

B)

Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä

Lappoon. Tilattava viimeistään pe

klo 12:00 Ålands trafikenilta.

C)

Perjantaina 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 polttoainekuljetuksena

jos polttoainekuljetus on varattu M/S

Viggenilla viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikeniltä.

Maximi henkilömäärä on 20.

T)

Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km.

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa

paitsi lautan lähtösatamasta.

1)

Only by ordering to the ferry 2 hour before the

departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the

latest, or by booking to Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Lappo.

B)

Mon fuel transportation tour between Tosholma–

Lappo. Dangerous goods trans portation has to be

booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken.

C)

Fri 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 as fueltransport if

transportation of dangerous goods with M/S Viggen

has been booked no later than Thu at 12:00 to

Ålandstrafiken.

Max number of pax 20.

T)

Connection to the Cross line in Snäckö.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to

the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5

min before scheduled dep. time except when departing

from the ferrys start harbour.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

Huom!

to avoid

cancelation fee!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas kl. 20:40 i

Asterholma.

Lör 26/6 Lördagstrafik som avslutas kl. 22:00 i

Lappo.

Sön 27/6 Söndagstrafik. Vid behov skiftar till

Asterholma på morgonen.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:40

Asterholmaan.

La 26/6 Lauantailiikenne, päättyy klo 22:00

Lappoon.

Su 27/6 Sunnuntailiikenne. Tarvittaessa lauttaa

siirtyy Asterholmaan aamulla.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule that stops at 20:40 in

Asterholma.

Sat 26/6 Saturday schedule that stops at 22:00

in Lappo.

Sun 27/6 Sunday schedule. If needed switch to

Asterholma in the morning.

alandstrafiken.ax 45


ÅVA–JURMO 1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021

Veckodag

46 alandstrafiken.ax

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Måndag 06:05 1) 06:15 A)V) 06:25 1) 06:35

07:15 1) 07:25 07:35 1) 07:45

08:10 08:20 08:25 1) 08:35

10:45 1) 10:55 E) 11:05 1)V) 11:15

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1)A) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 E) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Tisdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 V) 11:55 1)V) 12:05

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 17:20 1)E) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Onsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1)V) 12:05

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Torsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 E) 11:55 1) 12:05

12:15 1) 12:25 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

INFORMATION

1)

Mot beställning senast föregående tur till färjan

eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Dag före helg mot beställning till färjan senast kl.

17:00 eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1)

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä

vuorolla tai varauksesta Ålands trafikenille.

2)

Liikennöidään pyhien aattoina tilauksesta, joka

tehdään lautalle viimeistään klo 17:00

tai varauksesta Ålands trafikenille.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1)

Only by ordering to the ferry, before the previous

departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Operated the day before a public holiday by ordering

to the ferry at 17:00 the latest or by booking to

Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

E)

Connection to M/S Ejdern in Tors holma.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior

to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior

to the time of departure.


Veckodag

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Fredag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1) 12:05

12:15 1) 12:25 E) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:20 1) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A)V) 20:25 1)E)V) 20:35

20:50 1) 21:00 21:15 1)A) 21:25

22:00 1) 22:10 E) 22:15 1)E) 22:25

23:05 1) 23:15 23:20 1) 23:30

Lördag 07:15 1) 07:25 A) 07:30 1)V) 07:40

08:10 1) 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:35 1) 11:45 12:35 1) 12:45

13:05 1) 13:15 A) 13:30 1)V) 13:40

14:15 1) 14:25 V) 14:30 1)A) 14:40

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:20 1)E) 17:30

19:10 1) 19:20 A) 19:25 1)V) 19:35

20:05 1) 20:15 20:20 1)A) 20:30

20:50 1) 21:00 E) 21:05 1) 21:15

22:00 1) 22:10 22:15 1) 22:25

22:50 1) 23:00 E) 23:05 1) 23:15

Söndag 07:15 1) 07:25 08:10 1) 08:20

10:00 1) 10:10 E)V) 11:05 1)E) 11:15

11:35 1) 11:45 A) 11:50 1)V) 12:00

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1)A) 12:40

14:00 1) 14:10 14:15 1) 14:25

15:20 1) 15:30 E)V) 15:35 1)E)V) 15:45

17:15 1) 17:25 A) 17:25 1)V) 17:35

17:55 1) 18:05 18:10 1)A) 18:20

19:50 1) 20:00 V) 20:05 1)E)V) 20:15

21:35 1) 21:45 21:50 1)V) 22:00

M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Avvikelser:

Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 11:40

och avslutas med avg. kl. 20:25 från Åva, alla

turer mot bokning eller beställning. Extra

beställningstur kl. 10:30 från Jurmo, retur kl.

10:40 från Åva.

Ons 6/1 Onsdagstrafik, alla turer mot bokning

eller beställning.

Fre 2/4 Fredagstrafik, alla turer mot bokning

eller beställning.

Lör 3/4 Lördagstrafik.

Sön 4/4 Söndagstrafik.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaen klo 11:40

ja päätty vuoron klo 20:25 Åvasta, liikennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimääräinen

tilausvuoro klo 10:30 Jurmosta, paluu

klo 10:40 Åvasta.

Ke 6/1 Keskiviikoiliikenne, liikennöidään

varauksesta tai tilauksesta.

Pe 2/4 Perjantailiikenne, liikennöidään

varauksesta tai tilauksesta.

La 3/4 Lauantailiikenne.

Su 4/4 Sunnuntailiikenne.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule, that starts at 11:40

and stops with dep. at 20:25 from Åva, all

departures by booking or ordering. Additional

tour by ordering at 10:30 from Jurmo

with return at 10:40 from Åva.

Wed 6/1 Wednesday schedule, all departures

by booking or ordering.

Fri 2/4 Friday schedule, all departures by

booking or ordering.

Sat 3/4 Saturday schedule.

Sun 4/4 Sunday schedule.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Avvikelser:

Lör 6/11 Lördagstrafik.

Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas med

avg. kl. 18:00 från Åva, alla turer mot bokning

eller beställning.

Lör 25/12 Trafik på morgonen för julotta.

Lördagstrafik med start kl. 11:35 och avslutas

med avg. kl. 20:20 från Åva.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas med

avg. kl. 18:00 från Åva, alla turer mot bokning

eller beställning.

Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start kl.

11:35 och avslutas med avg. kl. 20:20 från

Åva.

Poikkeuksia:

La 6/11 Lauantailiikenne.

Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon

klo 18:00 Åvasta, liikennöidään varauksesta

tai tilauksesta.

La 25/12 Liikennöidään aamulla Joulun palveluksen

takia. Lauantailiikenne alkaen klo

11:35 ja päättyy vuoroon klo 20:20 Åvasta.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon

klo 18:00 Åvasta, liikennöidään varauksesta

tai tilauksesta.

La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaen klo

11:35 ja päättyy vuoroon klo 20:20 Åvasta.

Exceptions:

Sat 6/11 Saturday schedule.

Fri 24/12 Friday schedule that stops with

departure at 18:00 from Åva, all departures

by booking or ordering.

Sat 25/12 Traffic in the morning for

Christmas Event. Saturday schedule that

starts at 11:35 and stops with departure at

20:20 from Åva.

Sun 26/12 Sunday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule that stops with

departure at 18:00 from Åva, all departures

by booking or ordering.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts

at 11:35 and stops with departure at 20:20

from Åva.

alandstrafiken.ax 47


ÅVA–JURMO 26/4–8/6 OCH 17/8–31/12 2021

Veckodag

48 alandstrafiken.ax

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Måndag 06:05 1) 06:15 A)V) 06:25 1) 06:35

07:15 1) 07:25 07:50 1) 08:00

08:10 08:20 08:25 1) 08:35

10:45 1) 10:55 E) 11:05 1)V) 11:15

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1)A) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 E) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Tisdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1)V) 12:05

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Onsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1)V) 12:05

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Torsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 E) 11:55 1) 12:05

12:15 1) 12:25 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:30 1) 13:40

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

INFORMATION

1)

Mot beställning senast föregående tur till färjan

eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Dag före helg mot beställning till färjan senast kl.

17:00 eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1)

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä

vuorolla tai varauksesta Ålands trafikenille.

2)

Liikennöidään pyhien aattoina tilauksesta, joka

tehdään lautalle viimeistään klo 17:00 tai varauksesta

Ålands trafikenille.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1)

Only by ordering to the ferry, before the previous

departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Operated the day before a public holiday by ordering

to the ferry at 17:00 the latest or by booking to

Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

E)

Connection to M/S Ejdern in Tors holma.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior

to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior

to the time of departure.


Veckodag

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Fredag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1) 12:05

12:15 1) 12:25 E)V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:20 1) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A)V) 20:25 1)E)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 E) 22:05 1)E) 22:15

23:05 1) 23:15 23:20 1) 23:30

Lördag 07:15 1) 07:25 A) 07:30 1)V) 07:40

08:10 1) 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:35 1) 11:45 12:35 1) 12:45

13:05 1) 13:15 A) 13:15 1)V) 13:25

14:15 1) 14:25 V) 14:30 1)A) 14:40

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:30 1)E) 17:40

19:10 1) 19:20 A) 19:25 1)V) 19:35

20:05 1) 20:15 20:20 1)A) 20:30

20:50 1) 21:00 E) 21:05 1) 21:15

22:00 1) 22:10 22:15 1) 22:25

22:50 1) 23:00 E) 23:05 1) 23:15

Söndag 07:15 1) 07:25 08:10 1) 08:20

10:00 1) 10:10 E)V) 11:05 1)E) 11:15

11:35 1) 11:45 A) 11:50 1)V) 12:00

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1)A) 12:40

14:00 1) 14:10 14:15 1) 14:25

15:20 1) 15:30 E)V) 15:35 1)E)V) 15:45

17:15 1) 17:25 A) 17:25 1)V) 17:35

17:55 1) 18:05 18:10 1)A) 18:20

19:50 1) 20:00 V) 20:05 1)E)V) 20:15

21:35 1) 21:45 21:50 1)V) 22:00

M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Huom!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Avvikelser:

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik, alla turer mot bokning

eller beställning.

Poikkeuksia:

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne, liikennöidään

varauksesta tai tilauksesta.

Exceptions:

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule, all departures by

booking or ordering.

alandstrafiken.ax 49


ÅVA–JURMO 9/6–16/8 2021

Veckodag

50 alandstrafiken.ax

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Måndag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E) 07:45

08:10 08:20 08:25 1)A) 08:35

10:45 1) 10:55 E) 11:00 1)V) 11:10

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 E) 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 17:20 1)E) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1)E) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Tisdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1)V) 12:05

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Onsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 E) 11:55 1)V) 12:05

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 16:30 1) 16:40

17:05 1) 17:15 E)V) 17:20 1)E)V) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1)E) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

Torsdag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 E) 11:55 1)V) 12:05

12:15 1) 12:25 V) 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:20 1)E) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1)E) 20:05

20:10 1) 20:20 A) 20:25 1)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E)V) 21:15 1)A) 21:25

21:50 1) 22:00 22:05 1)E) 22:15

23:05 2) 23:15 23:20 2) 23:30

INFORMATION

1)

Mot beställning senast föregående tur till färjan

eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2)

Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen

före eller genom bokning till Ålandstrafiken.

A)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

E)

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma.

V)

Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1)

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä

vuorolla tai varauksesta Ålands trafikenille.

2)

Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä

päivänä klo 17:00 tai varauksesta Ålands trafikenille.

A)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

E)

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa.

V)

Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1)

Only by ordering to the ferry, before the previous

departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2)

Only by ordering to the ferry the previous day at

17:00 the latest or by booking to Ålandstrafiken.

A)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

E)

Connection to M/S Ejdern in Tors holma.

V)

Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx.

20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior

to the time of departure.


Veckodag

JURMO – ÅVA

Jurmo

(Brändö)

Åva

(Brändö)

ÅVA – JURMO

Åva

(Brändö)

Jurmo

(Brändö)

Fredag 07:15 1) 07:25 A) 07:35 1)E)V) 07:45

08:10 08:20 V) 08:25 1)A) 08:35

11:40 1) 11:50 11:55 1) 12:05

12:15 1) 12:25 12:30 1) 12:40

13:05 1) 13:15 13:15 1) 13:25

14:05 14:15 A) 14:20 V) 14:30

14:50 15:00 V) 15:10 A) 15:20

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:20 1)E) 17:30

17:45 1) 17:55 18:00 1) 18:10

19:40 1) 19:50 19:55 1) 20:05

20:10 1) 20:20 A)V) 20:25 1)E)V) 20:35

20:50 1) 21:00 E) 21:15 1)A) 21:25

22:00 1) 22:10 E)V) 22:20 1)E)V) 22:30

23:05 1) 23:15 23:20 1) 23:30

Lördag 07:35 1) 07:45 A) 07:55 1)V) 08:05

08:45 1) 08:55 V) 09:00 1)A) 09:10

11:35 1) 11:45 12:35 1) 12:45

13:05 1) 13:15 A) 13:30 1)V) 13:40

14:15 1) 14:25 V) 14:30 1)A) 14:40

16:10 1) 16:20 E) 16:40 1)V) 16:50

17:05 1) 17:15 V) 17:30 1)E) 17:40

19:10 1) 19:20 A) 19:25 1)V) 19:35

20:05 1) 20:15 V) 20:20 1)A) 20:30

20:50 1) 21:00 E) 21:05 1) 21:15

22:00 1) 22:10 22:15 1) 22:25

22:50 1) 23:00 E) 23:05 1) 23:15

Söndag 07:40 1) 07:50 A) 07:55 1)V) 08:05

08:45 1) 08:55 V) 09:00 1)A) 09:10

10:25 1) 10:35 E) 10:40 1)V) 10:50

10:55 1) 11:05 V) 11:10 1)E) 11:20

13:15 1) 13:25 A) 13:30 1) 13:40

14:15 1) 14:25 V) 14:30 1)A) 14:40

15:20 1) 15:30 E) 16:20 1)E) 16:30

17:55 1) 18:05 18:10 1) 18:20

19:05 1) 19:15 A) 19:25 1)V) 19:35

20:15 1) 20:25 V) 20:30 1)A) 20:40

22:10 1) 22:20 E) 22:25 1)E)V) 22:35

Z

M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Huom!

Voit

Obs! peruuttaa

Avboka matkasi 24 t

ennen lähtöä

senast 24 h

veloituksetta!

före Note! avgång

för Cancel att undvika

your avbokningsavgift! trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas med avg.

kl. 22:20 från Åva. Extratur mot bokning eller

beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur

efter ankomst.

Lör 26/6 Lördagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon

klo 22:20 Åvasta. Ylimääräinen vuoro varausta

tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45,

paluu heti saapumisen jälkeen.

La 26/6 Lauantailiikenne.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule that stops with

departure at 22:20 from Åva. Additional tour

by booking or ordering from Kumlinge at 21:45

with return after arrival.

Sat 26/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 51


ENKLINGE–KUMLINGE 1/1–8/6 OCH 17/8–31/12 2021

KUMLINGE – ENKLINGE

Veckodag Kumlinge Enklinge

(Kumlinge)

ENKLINGE – KUMLINGE

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge

Måndag 06:15 1) 06:30 06:30 1) 06:45

07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

07:40 1) 07:55 08:00 08:15

08:25 08:40 08:40 08:55

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

13:30 13:45 14:05 14:20

14:45 15:00 15:05 15:20

15:45 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 18:00 1) 18:15

18:15 1) 18:30 18:30 1) 18:45

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Tisdag, 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

Onsdag 07:40 1) 07:55 08:00 08:15

08:25 08:40 08:40 08:55

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

13:30 1) 13:45 14:05 14:20

14:45 15:00 15:05 15:20

15:45 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 18:00 1) 18:15

18:15 1) 18:30 18:30 1) 18:45

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Torsdag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

07:40 1) 07:55 08:00 08:15

08:25 08:40 08:40 08:55

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

15:45 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 18:00 1) 18:15

18:15 1) 18:30 18:30 1) 18:45

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Fredag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

07:40 1) 07:55 08:00 08:15

08:25 08:40 08:40 08:55

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

13:30 13:45 14:05 14:20

14:45 1) 15:00 15:05 1) 15:20

15:45 1) 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 17:50 1) 18:05

18:30 1) 18:45 18:45 1) 19:00

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Lördag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

08:15 1) 08:30 08:30 1) 08:45

12:30 1) 12:45 13:30 1) 13:45

13:45 1) 14:00 15:15 1) 15:30

18:15 1) 18:30 20:30 1) 20:45

21:45 1) 22:00 22:00 1) 22:15

Söndag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

08:15 1) 08:30 08:30 1) 08:45

10:00 1) 10:15 10:15 1) 10:30

12:30 1) 12:45 13:30 1) 13:45

15:15 1) 15:30 15:30 1) 15:45

16:50 1) 17:05 17:10 1) 17:25

18:15 1) 18:30 20:30 1) 20:45

21:40 1) 21:55 21:55 1) 22:10

INFORMATION

1)

Mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning

till färjan kl. 07:00–17:00.

Vid skollov körs alla turer endast mot bokning till

Ålandstrafiken eller beställning till färjan.

Skollov; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10, 23/12

2021 – 9/1 2022.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1)

Varauksesta Ålands trafikenille tai tilattava lautalle

klo 07:00–17:00.

Koululomien aikana liikenöidään kaikki vuorot varauksesta

Ålands trafikenille tai tilauksesta lautalle.

Koululomia; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10, 23/12

2021 – 9/1 2022.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään

5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1)

Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to

the ferry 07:00–17:00.

Only by booking to Ålandstrafike or ordering to the

ferry during school holidays.

School holidays; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10,

23/12 2021 – 9/1 2022.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior

to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior

to the time of departure.

Avvikelser, sid. 54.

Poikkeuksia, s. 54.

Exceptions, p. 54.

För fler avgångar

Enklinge–Kumlinge, se

Brändö–Kumlinge linjen

sid 40–45.

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)400 492 739.

52 alandstrafiken.ax


ENKLINGE–KUMLINGE 9/6–16/8 2021

KUMLINGE – ENKLINGE

Veckodag Kumlinge Enklinge

(Kumlinge)

ENKLINGE – KUMLINGE

Enklinge

(Kumlinge)

Kumlinge

Måndag, 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

Tisdag, 07:40 1) 07:55 08:00 1) 08:15

Onsdag 08:30 1) 08:45 08:45 1) 09:00

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

13:30 1) 13:45 14:05 1) 14:20

14:45 1) 15:00 15:05 1) 15:20

15:45 1) 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 18:00 1) 18:15

18:15 1) 18:30 18:30 1) 18:45

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Torsdag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

07:40 1) 07:55 08:00 1) 08:15

08:30 1) 08:45 08:45 1) 09:00

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

15:45 1) 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 18:00 1) 18:15

18:15 1) 18:30 18:30 1) 18:45

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Fredag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

07:40 1) 07:55 08:00 08:15

08:30 1) 08:45 08:45 1) 09:00

11:40 11:55 12:00 12:15

12:30 1) 12:45 12:45 1) 13:00

13:30 13:45 14:05 14:20

14:45 1) 15:00 15:05 1) 15:20

15:45 1) 16:00 16:05 1) 16:20

17:30 1) 17:45 17:50 1) 18:05

18:30 1) 18:45 18:45 1) 19:00

19:45 1) 20:00 20:30 1) 20:45

20:45 1) 21:00 21:00 1) 21:15

Lördag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

08:15 1) 08:30 08:30 1) 08:45

12:30 1) 12:45 13:30 1) 13:45

13:45 1) 14:00 15:15 1) 15:30

18:15 1) 18:30 20:30 1) 20:45

21:45 1) 22:00 22:00 1) 22:15

Söndag 07:00 1) 07:15 07:20 1) 07:35

08:15 1) 08:30 08:30 1) 08:45

10:00 1) 10:15 10:15 1) 10:30

12:30 1) 12:45 13:30 1) 13:45

13:45 1) 14:00 15:15 1) 15:30

16:50 1) 17:05 17:10 1) 17:25

18:15 1) 18:30 20:30 1) 20:45

21:40 1) 21:55 21:55 1) 22:10

INFORMATION

1)

Mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning

till färjan kl. 07:00–17:00.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en

tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00.

Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast

två veckor före den aktuella månaden inleds.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min

före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1)

Varauksesta Ålands trafikenille tai tilattava lautalle

klo 07:00–17:00.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa

voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00–

03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta

vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen

kuukauden alkua.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen

viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtö aikaa.

INFORMATION

1)

Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to

the ferry 07:00–17:00.

On Saturday or Sunday once a month it is possible

to order a transport with return for a departure

between 02:00 and 03:00. The application has to be

made to the Government of Åland two weeks prior

to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior

to the time of departure.

För fler avgångar

Enklinge–Kumlinge, se

Brändö–Kumlinge linjen

sid 40–45.

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)400 492 739.

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik, men alla turer mot

bokning eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Lör 26/6 Lördagstrafik.

Sön 27/6 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimääräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

La 26/6 Lauantailiikenne.

Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule, but all departures by

booking or ordering. Additional tour by booking

or ordering from Kumlinge at 21:45 with return

after arrival.

Sat 26/6 Saturday schedule.

Sun 27/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 53


ENKLINGE–KUMLINGE 1/1–8/6 OCH 17/8 2021 – 1/1 2022 AVVIKELSER | POIKKEUKSIA | EXCEPTIONS

Avvikelser:

Fre 1/1 Fredagstrafik men alla turer mot bokning

eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Ons 6/1 Onsdagstrafik men alla turer mot bokning

eller beställning.

Fre 2/4 Fredagstrafik men alla turer mot bokning

eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Lör 3/4 Lördagstrafik.

Sön 4/4 Söndagstrafik.

Mån 5/4 Söndagstrafik.

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik men alla turer mot

bokning eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Fre 14/5 Extra tur mot bokning eller beställning

från Kumlinge kl. 06:15 med retur efter

ankomst.

Poikkeuksia:

Pe 1/1 Perjantailiikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

Ke 6/1 Keskiviikonaliikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta.

Pe 2/4 Perjantailiikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

La 3/4 Lauantailiikenne.

Su 4/4 Sunnuntailiikenne.

Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

Pe 14/5 Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta

vastaan Kumlingenistä klo 06:15, paluu heti

saapumisen jälkeen.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule but all departures by

booking or ordering. Additional tour, by booking

or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return

after arrival.

Wed 6/1 Wednesday schedule but all departures

by booking or ordering.

Fri 2/4 Friday schedule but all departures by

booking or ordering. Additional tour, by booking

or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return

after arrival.

Sat 3/4 Saturday schedule.

Sun 4/4 Sunday schedule.

Mon 5/4 Sunday schedule.

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule but all departures

by booking or ordering. Additional tour, by

booking or ordering, from Kumlinge at 21:45

with return after arrival.

Fri 14/5 Additional tour, by booking or ordering,

from Kumlinge at 06:15 with return after arrival.

Lör 6/11 Lördagstrafik.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Fre 24/12 Fredagstrafik, men alla turer mot

bokning eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Lör 25/12 Lördagstrafik.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Fre 31/12 Fredagstrafik men alla turer mot

bokning eller beställning. Extra tur mot bokning

eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med

retur efter ankomst.

Lör 1/1 2022 Lördagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 24/12 Perjantailiikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

La 25/12 Lauantailiikenne.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Pe 31/12 Perjantailiikenne mutta likennöidään

varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro

varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo

21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

La 1/1 2022 Lauantailiikenne.

Sat 6/11 Saturday schedule.

Mon 6/12 Sunday schedule.

Fri 24/12 Friday schedule but all departures by

booking or ordering. Additional tour, by booking

or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return

after arrival.

Sat 25/12 Saturday schedule.

Sun 26/12 Sunday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule but all departures by

booking or ordering. Additional tour, by booking

or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return

after arrival.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule.

Obs!

Avboka

senast 24 h

före avgång

för att undvika

avbokningsavgift!

Huom!

Voit

peruuttaa

matkasi 24 t

ennen lähtöä

veloituksetta!

Note!

Cancel

your trip 24 h

before dep.

to avoid

cancelation fee!

54 alandstrafiken.ax


FREE VISITORS GUIDE

Svenska • Suomi • English

Many tips all year round!

Pick up your copy of Åland Guide and explore the sights, activities and

events. This is all you need for great days, in sun or rain. The maps of

Åland and Mariehamn show you the way!

www.aland.com


KOLLEKTIVTRAFIKEN I FÖGLÖ KOMMUN

1/1–8/6 OCH 16/8–31/12 2021

Mån | Ma | Mon Tis | Ti | Tue Ons | Ke | Wed Tors | To | Thu Fre | Pe | Fri

Hastersboda 1) 09.20 *)+) 09.20 x) 09.30 +) 09.20 *)+) 09.20 x)

Överö 1) 09.40 *)+) – – 09.40 *)+) –

Sonboda 1) 09.50 +) 09.30 x) 09.50 +) 09.50 +) 09.30 x)

Bråttö 1) – 09.40 x) – – 09.40 x)

Degerby 1) 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05

Degerby 1) 10.10 1) 17.20 10.10 1) 17.20 2) 10.10 1) 17.20 2) 10.10 1) 17.20 10.10 1) 17.20 2)

Bråttö 1) – – – 17.35 – – – – – 17.35

Sonboda 1) 10.25 17.35 10.25 17.50 10.25 17.35 10.25 17.35 10.25 17.50

Överö 1) – 17.50 – – – – – 17.50 – –

Hastersboda 1) 10.35 18.15 10.35 18.15 10.35 18.10 10.35 18.15 10.35 18.15

9/6–15/8 2021

Mån | Ma | Mon Tis | Ti | Tue Ons | Ke | Wed Tors | To | Thu Fre | Pe | Fri

Hastersboda 1) 08.10 *)+) 08.10 x) 08.20 +) 08.10 *)+) 08.10 x)

Överö 1) 08.30 *)+) – – 08.30 *)+) –

Sonboda 1) 08.40 +) 08.20 x) 08.40 +) 08.40 +) 08.20 x)

Bråttö 1) – 08.30 x) – – 08.30 x)

Degerby 1) 08.55 08.55 08.55 08.55 08.55

Degerby 1) 09.00 1) 16.10 09.00 1) 16.10 2) 09.00 1) 16.10 2) 09.00 1) 16.10 09.00 1) 16.10 2)

Bråttö 1) – – – 16.25 – – – – – 16.25

Sonboda 1) 09.15 16.25 09.15 16.40 09.15 16.25 09.15 16.25 09.15 16.40

Överö 1) – 16.40 – – – – – 16.40 – –

Hastersboda 1) 09.25 17.05 09.25 17.05 09.25 16.40 09.25 17.05 09.25 17.05

INFORMATION

*)

Överö måndagar och torsdagar mot beställning

per tel. +358 (0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och

Storgrund. De dagar Överö inte trafikeras (dvs

beställs i förväg) startar bussen kl. 09.40/08.30 från

Hastersboda.

+)

Hela östra linjen mot beställning per tel. +358

(0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen

före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma,

Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.

x)

Hela östra och västra linjen tisdag

och fredag mot beställning per tel.

+358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen

före kl. 22.00. Mot beställning invikning till

Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma,

Björsboda, Kallsö och Flisö.

1)

Retur från Degerby kl. 09.00 alla dagar mot

beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

2)

Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR AVGIFTSFTI.

TIETOJA

*)

Meno/paluu Överöstä maanantaisin

ja torstaisin tilauksesta numeroon

+358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216

edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta

Nötön, Ulversön ja Storgrundin kautta. Päivinä,

jolloin Överöhön ei ole liikennettä (siis etukäteistilaus)

linja-auton lähtöaika Hastersbodasta on klo

09.40/08.30.

+)

Koko itäinen linja tilauksesta numeroon +358

(0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216. Tilaukset

edellisenä iltana klo 22:00 mennessä. Tilauksesta

Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin ja

Näversholman kautta.

x)

Koko itäisen ja läntisen linjan edestakainen vuoro

tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta numeroon +358

(0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00

mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan,

Finholman, Bofjärdin, Nävers holman, Björsbodan,

Kallsön ja Flisön kautta.

1)

Paluu Degerbystä klo 09.00 joka

päivä tilauksesta. Tilaukset numeroon

+358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä

iltana klo 22:00 mennessä.

2)

Ajetaan Embarsundin lautalle tarvittaessa.

INFORMATION

*)

Bookings for return trip from Överö

on Mondays and Thursdays have to be

done the night before at 22.00 o’clock. Bookings by

phone: +358 (0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 via Nötö, Ulversö and Storgrund.

The days when there is no traffic to Överö (i.e.

pre-bookings) the bus starts at 09.40/08.30 from

Hastersboda.

+)

The eastern line has to be booked by phone +358

(0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 the night before at 22:00.

By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma,

Bofjärd and Näversholma.

x)

The eastern and western lines with

return on Tuesdays and Fridays have to be booked

by phone to +358 (0)18 50218/GSM

+358 (0)400 825216 the previous night at 22.00

o’clock. By booking via Horsholma, Skogboda,

Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö

and Flisö.

1)

Return from Degerby daily at 09.00

if booked in advance by phone to

+358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the

previous night at 22:00.

2)

To Embarsund’s ferry on request.

ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE.

FREE PUBLIC TRANSPORT.

56 alandstrafiken.ax


KOLLEKTIVTRAFIKEN I KÖKAR KOMMUN

INFORMATION

Kökar Taxi erbjuder kollektivturer/matartrafik till/

från färjan enligt turlista.

Obs! Turerna måste bokas i förhand, se telefonummer.

Turlistan finns att läsa på taxins Facebook-sida

”Taxin på Kökar”.

Där kan du också läsa innevarande månads annons.

Information finns också i ”Kökar info”, kommunens

informationsblad och kommunens hemsida ”kokar.

ax”.

Vid frågor kontakta Kökar Taxi

tel. +358 (0)400 721 207.

TIETOJA

Kökar Taxi tarjoaa julkista liikennettä lautan tulon

ja lähdön yhteyteyteen lautan aikataulun mukaan.

Huom! Liikenne on tilattava etukäteen, kato puhelinnumeo.

Aikataulu löytyy taksin Facebook sivulla

”Taxin på Kökar”. Sieltä löytyy myös kuukauden

ilmoitus. Tietoa löytyy myös kunnan tiedotuslehdestä

”Kökar info” ja kunnan kotisivuilta ”kokar.

ax”.

Kökar Taxi vastaa lisäkysymyksiin,

puh. +358 (0)400 721 207.

INFORMATION

Kökar Taxi offers public transport to/from the ferry

according to the timetable.

Note! The tours must be booked in advance, see

telephone number. The timetable is found on the

taxi´s Facebook page “Taxin på Kökar”. There you

also can read the current months ad. Information

is also available in “Kökar info”, the municipalitys

information flyer and on our website “kokar.ax”.

If you have any questions, contact Kökar Taxi

tel. +358 (0)400 721 207.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE KOMMUN

INFORMATION

Kollektivtrafiken på Kumlinge och Seglinge körs

med taxibil på beställning måndag–fredag till/

från frigående färjors ankomster/avgångar i norra

Kumlinge och Snäckö.

Alla resor ska beställas senast dagen före kl. 20:00,

tel. +358 (0)400 665 650.

För mera information, se

www.kumlinge.ax

TIETOJA

Julkinen liikenne Kumlingessa ja Seglingessä ajetaan

tilauksesta taksilla maanantaista perjantaihin

Kumlingen pohjoissatamaan ja Snäckön satamaan

liikennöivien lauttojen aikataulun mukaan. Matka

on varattava viimeistään edellisenä päivänä klo

20:00, puh. +358 (0)400 665 650.

Lisätietoja: www.kumlinge.ax

INFORMATION

Public transport on Kumlinge and Seglinge is driven

by taxi on order Monday–Friday to/from freerange

ferry arrivals/departures in northern Kumlinge and

Snäckö.

All public transports must be ordered no later than

the day before at 20:00, tel. +358 (0)400 665 650.

For more information: www.kumlinge.ax

KOLLEKTIVTRAFIKEN I BRÄNDÖ KOMMUN

ÅVA, Långö FISKÖ TORSHOLMA

M/S VIGGEN

M/S ALFÅGELN

INFORMATION

Kollektivtrafiken är avgiftsfri och kombinerar med

M/S Alfågeln, M/S Viggen och Brändö–Kumlingelinjen

på vissa turer. Kollektiv trafiken kör alla

dagar 9/6–10/8, men inte lördagar resten av året.

Brändö Taxi/Eija Laitala-Pettersson,

tel. +358 (0)408 481 982.

För mera information, se

www.brando.ax/sv/kommunikationer

TIETOJA

Joukkoliikenneyhteys M/S Alfågelniin, M/S

Viggeniin ja Brändö–Kumlinge linjaan on ilmainen

tietyille vuoroille. Joukkuliikenne kulkee päivittäin

9/6–10/8, muut ajat ei lauantaisin.

Brändön taxi/Eija Laitala-Pettersson puh +358

(0)408 481 982.

Lisätietoja:

www.brando.ax/fi/kulkuyhteyhdet

INFORMATION

There are some public transport connections free of

charge to M/S Alfågeln, M/S Viggen and Brändö–

Kumlinge line intended for specific departures.

Public transportations all days 9/6–10/8, but not on

Saturdays rest of the year.

Brändö taxi/Eija Laitala-Pettersson,

tel. +358 (0)408 481 982.

For more information:

www.brando.ax/en/connections

alandstrafiken.ax 57


BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN OSNÄS OCH ÅBO

INFORMATION

För närmare upplysningar och information om kollektivtrafiken,

kontakta Taivassalon Auto Oy,

www.taivassalonauto.fi.

TIETOJA

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen palveluista

antaa Taivassalon Auto Oy,

www.taivassalonauto.fi.

INFORMATION

For further information about public transport,

please contact Taivassalon Auto Oy, www.taivassalonauto.fi.

BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN GALTBY OCH ÅBO

INFORMATION

För närmare upplysningar och information om kollektivtrafiken,

kontakta TLO/

Skärgårdsbuss, www.skärgårdsbuss.fi.

TIETOJA

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen

palveluista antaa TLO/Skärgårdsbuss,

www.skärgårdsbuss.fi.

INFORMATION

For further information about public transport,

please contact TLO/Skärgårdsbuss,

www.skärgårdsbuss.fi.

PRELIMINÄR TIDTABELL | ALUSTAVA AIKATAULU | PRELIMINARY TIMETABLE 2021

VARTSALA–KIVIMAA

WWW.FINFERRIES.FI

Från Vartsala (Osnäs)

Från Kivimaa (Gustavs)

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40

08:00 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 08:10 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10

10:30 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 10:40 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30

15:40 16:00 16:30 17:10 17:30 18:00 15:50 16:10 16:40 17:20 17:40 18:10

18:30 19:00 19:30 20:10 20:30 21:00 18:40 19:15 19:40 20:20 20:40 21:10

21:30 22:00 21:40

Finferries GSM +358 (0)400 138 239.

INFORMATION

Nattetid trafikerar färjan vid behov.

TIETOJA

Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa.

INFORMATION

Nighttime the ferry runs when needed.

INIÖ–TORSHOLMA

INFORMATION

Iniös tilläggsrutt, M/S Satava,

tel. +358 (0)408 495 140.

TIETOJA

Iniön lisäreitti, M/S Satava,

puh. +358 (0)408 495 140.

WWW.FERENTES.FI

INFORMATION

The Iniö additional route, M/S Satava,

tel. +358 (0)408 495 140.

CYKELFÄRJA | PYÖRÄLAUTTA | BICYCLE FERRY

SKARPNÅTÖ, HAMMARLAND – HÄLLÖ, GETA • M/S SILVANA +358 18 37227, +358 (0)400 229 149

Mån–lör 21.6–25.8.2021 Ej söndagar/Ei sunnuntaisin/Not on Sundays

Från Skarpnåtö 11.00 Från Hällö 11.30

INFORMATION

Övriga tider mot beställning.

Pris: 15 €/person + cykel,

7 €/barn under 12 år, 7 €/cykelkärra.

TIETOJA

Muulloin tilauksesta.

Hinta: 15 €/henkilö + pyörä,

7 €/alle 12-v. lapsi, 7 €/pyöräkärry.

INFORMATION

Other times by agreement.

Price: 15 € per person + bicycle,

7 € per child under 12 yrs, 7 € per

bicycle trailer.

58 alandstrafiken.ax


© Strax Kommunikation 2020

Jurmo

Åva

Brändö

Kustavi

Gustavs

Osnäs

Vuosnainen

ÅLAND

Simskäla

Enklinge

Björkö

Lappo

Torsholma

Houtskär

Bärö

Asterholma

Eckerö

Berghamn

Vårdö

Hummelvik

Prästö Töftö

Snäckö

Seglinge

Kumlinge

Mariehamn

Långnäs

Svinö

Bergö

Ängö

Överö

Embarsund

Sottunga

Husö

Galtby, Korpo

Korppo

Föglö

Degerby

Kyrkogårdsö

Kökar

0 10 20 30 km

Skärgårdstrafiken | Saaristoliikenne | Archipelago traffic

Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line

Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

alandstrafiken.ax 59


Välkommen till Gullvivan

Pärlan i den Åländska skärgården!

Hos oss kan ni njuta av god mat och vackra

havsvyer! Hotellet är öppet året om och alla 31 rum

har sjöutsikt. Restaurangen har fullständiga rättigheter,

terrass och serverar lunch maj – augusti.

Vi erbjuder även uthyrning av cyklar, kajaker, båtar

med motorer som tillval, minigolf, badstrand, grillkåta,

strandbastu och egen gästhamn för ca 25 båtar.

HOTELL OCH RESTAURANG

Gullvivan

+358 (0)40 537 1777 | gullvivan@aland.net

www.hotellgullvivan.com

FIND

YOUR WAY

ON ÅLAND!

Large map of Åland in the scale

of 1:100 000 with detailed

information about the altitudes,

roads, water areas and islands.

On the backside there is a

map of Mariehamn with its

surrounding areas and a list

of sights, destinations and

tips for bicycle routes.

Available in shops and tourist facilities all over Åland.

More magazines by this user